A very special place of shame for those who do not act on the crimes committed in Iraq and Syria

There will be a very special place in The Hall of Shame in our common history for those states, politicians and civil servants who did not assist in investigating, prosecuting, judging and detaining those terrorists who participated in the war-crimes and genocide in Iraq and Syria.

As for Sweden let us remind us of our approach during The World War II and how this approach has continued to characterized our action in the form of a Janus face in our domestic politics as well as our foreign policy. Also on how the sense of guilt and shame continues to abide by Swedish politics and affect our actions in many policy areas. Let’s not repeat the apeasement of the past, as well as the inability and unwillingness of the past.

This time, we do not have any excuse because this time we do have the ability. This time we also have the immediate obligation to act due to the circumstances that it’s our citizens who have committed terrorist offenses, war crimes and genocide in Iraq and Syria. We have an obligation to act also in accordance with the United Nations Daesh Resolution http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=57631. We have an obligation to act both there in the Middle East as well as here in Sweden.

Annonser
Publicerat i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism | Lämna en kommentar

Vad händer med dem som inte behöver rodda!?

Följde Moderaternas stämma och reflekterade över rakryggade individer som tidigt ser ett problem, analyserar problemet och bestämmer sig för att göra något åt problemet, dvs människor som inser att rätt eller fel inte är en fråga om antalet individer som biträder den ena eller den andra linjen. Individer som inser att ukas från en ledare inte avgör vad som är rätt eller fel.

I det här sammanhanget reflekterar jag förstås över riksdagsledamotem Finn Bengtsson men även den tidigare migrationsministern Tobias Billström vilka båda tidigt såg, analyserade och varnade. Vi har andra rakryggade individer såsom Nalin Pekgul, Carina Hägg, Staffan Danielsson, Nyamko Sabuni, Mauricio Rojas, Amineh Kakabaveh m.fl. som inom politiken tidigt har sett, analyserat och agerat i olika vitala samhällsfrågor men som har fått betala ett mycket högt pris i form av en modern tids häxprocesser samtidigt som de har fått rätt i sak.

Frågan som borde ställas är förstås hur kan vi som samhällsgemenskap, hur kan politiken, hur kan de olika politiska partierna bli bättre på att ta hand om sina sanningssägare? De har rätt och de får rätt.

Varför inte fånga upp dessa vitala krafter och använda dem istället för att frysa ut dem. De är en tillgång för samhället, politiken och de politiska partierna. De ser runt hörnet, de skapar nödvändig friktion och de bidrar till att samhället, politiken och de politiska partierna inte kör hela vägen ned i diket. För vem står på tur när dessa individer inte längre hörs? När är samhället, politiken och partierna så linjärt ensade att endast de mest rättrogna lättmatade återstår?

Det är förstås gott att se hur även andra politiska representanter nu ändrar uppfattning utifrån given fakta. Men vad gäller migrationspolitiken och även försvars- och säkerhetspolitiken, rättspolitiken m.m. har faktan funnits tillgänglig under en längre tid. Många av oss iakttog, analyserade, drog slutsatser och tog det offentliga samtalet. Andra iakttog, analyserade, drog rätt slutsatser men vek ned sig och roddar nu följdriktigt över åsiktssjön och kan sedan efter en lätt fjäderputsning och pälsskakning fortsätta som vanligt. Men vårt samhälle, vår politik och våra partier behöver även de som inte viker ned sig. Det är inte enbart en fråga om anständighet, utan det är också en fråga om ändamålsenlighet och samhällsnytta.

Vad händer med dem som inte behöver rodda? Hur tar vårt samhälle, politiken och partierna hand om den resurs och tillgång som de utgör?

Publicerat i Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 2 kommentarer

Misstroendet mot försvarsministern är en rekonterstrid till ingen nytta för rikets försvar

Det vore synnerligen både kontraproduktivt och vårdslöst sett utifrån betydelsen för rikets försvar att rikta misstroende mot den försvarsminister som i modern tid gett och fortsätter ge mest verkan i målet.

Att mitt under den i modern tid i särklass mest betydelsefulla perioden för svenskt försvar bjuda upp till rekonterstrid med försvarsministern är att ge särintresset ett tydligt uttryck och det är inte försvaret som avses.

Att manövrera sig in i rekonterstrid behöver inte vara konsekvensen av oförstånd. Det kan vara en konsekvens av stridens kaotiska och ofta oförutsägbara natur. Så är dock inte fallet nu.
 
Endast den som är helt upptagen med och bedövad av partipolitiskt kortsiktigt taktiskt manövrerande för dess egen skull utan förmåga att se till rikets väl och ve kan framhärda i denna strid, dvs ett sådant parlamentariskt förfarande mot det statsråd som är vital för återhämtningen av det svenska försvarets förmåga.

Det reflekteras i det offentliga samtalet huruvida det säkerhetspolitiska rådet också har hanterat ärendet gällande Transportstyrelsen. Rådet, oavsett mötesfrekvens, ersätter inte beredningsprocesserna och ansvarsordningen i RK, särskilt inte vad gäller sekreta uppgifter. Rådet är närmast att ses som en interdepartemental arbetsgrupp. Sen är det en annan sak vad rådet borde vara… Att det behövs ett säkerhetsråd men med ett mandat i beredningprocessen det lär nog fler framgent bli eniga om.

I Regeringskansliet är beredningsprocesserna synnerligen strikta. Vi får se vad Konstitutionsutskottet kommer fram till, men att försvarsministern inte skulle informera statsministern när det är två andra ministrars ansvar att göra det, det kan vi nog betrakta som närmast självklart. Det är angeläget att undvika dubbelkommandon i beredningsordningen. Sen är det förstås en fråga huruvida försvarsministern i andra informella samtal har nämnt frågan för statsministern. Det är dock osannolikt. Försvarsministern har nog med att sköta sitt fögderi. I varje möte med statsministern gäller det att fokusera på sina absolut mest nödvändiga frågor som kräver statsministerns/Statsrådsberedningens ingripande.

Försvarsministern har enligt uppgift omedelbart efter att han nåtts av uppgifterna från Säpo och sin statssekreterare beordrat åtgärdande av bristerna i den meningen de berör Försvarsdepartementet. Det är försvarsministerns ansvar i just detta ärende. Att informera statsministern är inrikesministerns och infrastrukturministerns ansvar.

Att nu skjuta mot försvarsministern gynnar ingen vare sig försvaret av Sverige eller Alliansen. Det är sannolikt (vi får avvakta KU för den slutliga utredningen) sakligt fel och det är ansvarslöst mot den process som pågår i att återta försvarsförmåga. I artikeln framgår väl varför det senare är fallet.

Rekommenderar även bifogade artikel:

https://www.fokus.se/2017/09/i-forsvarsstallning/

Yrkande om misstroende avslogs i kammaren

http://www.expressen.se/nyheter/i-dag-rostar-riksdagen-om-hultqvist-framtid/

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | 1 kommentar

Transportstyrelsen och lydiga eller lojala ämbetspersoner!? 

Vi har nästan alltid ett val. Ett val mellan att vara lydiga eller lojala.

Valet aktualiseras dels i myndigheternas relation till regeringen och Regeringskansliet dels inom Regeringskansliet i relationen till politiken, dvs. departementens politiska ledningar vars statsråd utgör regeringen.

Det allvarliga sekretessbrottet i samband med Transportstyrelsens IT-outsourcing är ett synnerligen talande exempel på hur relationen mellan politik och förvaltning kan utvecklas om ingen tar sitt ansvar och säger nej.

Ämbetspersoner, särskilt chefer, har en absolut skyldighet att med stöd i en egen bedömning baserad på lag, instruktion, regleringsbrev, erfarenhet, omdöme, sakkunskap och etik förklara ärendets beskaffenhet och konsekvenser för den ansvariga politiska ledningen.

Om politiken, av olika anledningar, ändå väljer att bortse från de varningar om konsekvenser som ämbetspersonen framför då är det ett grundläggande krav att vederbörande antingen fortsätter med att förverkliga politikens beslut och därmed också tillsammans med politiken får ta konsekvenserna av sitt val eller så lämnar vederbörande sitt uppdrag i konsekvens av sin bedömning.

Det är alltför vanligt att ämbetspersoner tror att lojalitet är detsamma som att vara lydig, dvs. att alltid i varje läge delta i genomförandet av politiskt fattade beslut. I samma problemkomplex ligger också ämbetspersoners fallenhet för att vara lydiga genom att försöka uttolka den politiska viljan. Tolka mindre och fråga istället mer. Tolka mindre och redogör istället för konsekvenserna.

Lojalitet är att förklara konsekvenserna av politikens beslut och därefter om så behövs lämna uppdraget för att ytterligare markera betydelsen av de konsekvenser som politikens beslut kommer att medföra.

Ingen har någon nytta av lydighet. Lojalitet är att redogöra för konsekvenser och att själv ta konsekvensen. Alla inblandade blir förlorare när ämbetspersoner blir lydiga istället för lojala.

Själv har jag alltid föredragit att vara lojal framför lydig. Det kostar på men det är det enda rätta.

Läs här:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-dokument-transportstyrelsen-pressades-av-regeringskansliet/

Publicerat i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management | Lämna en kommentar

Utred, åtala, döm och förvara de resande stridande terroristerna uthålligt och precist år efter år…

De är terrorister, folkmördare och livstilskriminella ynkedomar som har gått utanför lag och all anständighet, medmänsklighet och moral. Just därför ska lagen vara rättesnöret som vi ska döma dem utifrån. Uthålligt och precist. År efter år ska de utredas, spåras upp, åtalas, dömas, fängslas och de- legitimeras till de fega ynkedomar de är.

”Tänk dig att fly från ondska på detta sätt, till ett land som välkomnar den.

Tänk dig att fly från människor som våldtar, torterar, hänger, hugger av huvuden, dränker och säljer människor (alltifrån nyfödda flickor till vuxna män), för att sedan möta dessa personer i landet du flytt till, för ”Vi kan inte göra människor statslösa”, som Morgan Johansson säger.

En grupp som har gjort fem miljoner människor hemlösa sedan 2011 och satt dem i flykt.

Vi ska alltså ta emot dessa människor och låta dem leva ett helt vanligt liv i Sverige igen. Vi ska ha dessa människor som grannar och kollegor, runtom oss som om ingenting har hänt.

Vem vet, de kanske står bakom dig i mataffären imorgon. Samma personer som kastat ner homosexuella män från höghus, eller sålt hundratals flickor som sexslavar.

Att ta emot återvändande terrorister är ett hån mot dom som flytt hit. Det är ett hån mot dem som lämnat sina familjer för att kriga mot dessa monster. Det är ett hån mot oss som tar emot flyktingar och försöker bygga upp deras liv igen. Det är ett hån mot de goda!

Än i dag jobbar tusentals människor med att hjälpa dem som flytt hit. Det är alltifrån språkcaféer till aktivitetskvällar för barn. Arbetet kommer fortsätta, men att förklara för dessa människor att ondskan är på väg tillbaka, det lär bli ett arbete i sig.”

Det är nog inget tvekan om att de flesta av oss önskar att dessa terrorister, folkmördare, livsstilskriminella fega ynkedomar skall utredas, åtalas och dömas hårt, gärna på plats i Irak.

Frågan om att vägra dem att återvända är dock mer komplex och går bortom vår avsky för dem. Visst kan vi avsluta medborgarskapet för dem som har dubbla medborgarskap. Men att rippa medborgarskapet för de som endast har svenskt medborgarskap vore helt enkelt ett väsentligt avsteg från såväl grundläggande rättsprinciper som de internationella konventioner som vi har undertecknat. Konventioner som är särskilt betydelsefulla att stå fast vid för ett litet i huvudsak i internationella sammanhang betydelselöst och maktlöst land som Sverige.

Däremot kan vi överväga:

1. Huruvida dessa individer redan har ett dubbelt medborgarskap i och med att de erkänt sig som medborgare i den Islamiska staten (IS)? Problemet ur denna aspekt är förstås att IS inte har erkänts av det internationella samfundet.

2. Att vara ytterst lyhörda mot irakiska myndigheters begäran om utlämning av resande stridande terrorister från Sverige. Här pågår nu en av den svenska regeringen och andra europeiska regeringar utformad insats för att stödja och stärka det irakiska rättsväsendets kapacitet att utföra såväl utredningar som föra dessa individer till åtal, dom och fängelse.

Det är när vi upplever de värsta vidriga brotten som vi bäst behöver vårt rättssystem.

Nu är det oerhört vitalt att Sveriges och andra regeringar tillför de resurser som behövs såväl i Sverige som i Irak för att fånga upp samtliga dessa förbrytare och tillse att de döms för sina vidriga handlingar och att de förvaras för många år, helst livstid.

Budskapet såväl till individen som offren och vårt samhälle i stort måste vara rakt, uthålligt och precist. Ingen kommer undan. När du minst anar det kommer du att få stå till svars för dina vidrigheter. Det är uthållig och precis rättvisa.

Läs mer:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/ett-hån-mot-flyktingarna-när-terrorister-tillåts-återvända-1.4512149

Publicerat i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | 1 kommentar

Decennier av dubbla tungors politik närmar sig sitt slut

Detta ständiga mantra om att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar m.m. för migrations- och migrantkrisen börjar bli rätt tradigt!

Enligt UNHCR har tre procent av de som söker sig via Libyen asylskäl. Enligt Frontex, som avser hela migrantinflödet, är 65 procent socioek migranter. Kom igen! Vakna. Intressepolitik gäller. Solidarisk fördelning av migranter med socioekonomiska skäl kommer aldrig att hända. Det finns inte på någon annan karta än den svenska. Alltfler väljer nu att värna de med asylskäl. Framförallt med insatser där de resurssvaga återfinns, dvs där i närheten av krig och nöd.

Våra tvåhundra år av en eljest tillvaro har uppenbarligen gjort att vi har – vilket självklart på många vis är en gåva – politiska ledare som verkligen tror att vår omvärld agerar solidariskt. Utmärkt om det inte vore för det enkla förhållandet att varje stat står sig själv närmast. De stater som varit i utsatta positioner genom krig – dvs i princip alla utom Sverige – har full kännedom om detta enkla faktum. I Sverige däremot lärde politiken sig under 2:a världskriget att anpasslighet kombinerad med dubbla tungor, dvs dubbla budskap, var en framgångsväg.

Vi överlevde kriget, men uppenbarligen med dels ett över generationer vidaretraderat dåligt samvete som politiken ständigt försöker avlata sig ur dels en fabless för att driva politik med dubbla budskap.

Ingetdera har hittills varit framgångsrikt. Verkligheten har hunnit ikapp svensk politik. Lamellerna lossnar. En ny politisk karta ritas och rotas just nu i detta ögonblick. Gott. Varje samhälle behöver prövas och omprövas. Det gäller i synnerhet Sverige.

Publicerat i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 1 kommentar

Ingen plan överlever den första kontakten med verkligheten – Hesa Fredrik utgör inget undantag! Några förhållningsregler.

Felaktigt användande av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) såväl skadar allmänhetens förtroende som minskar funktionens effektivitet. Men samtidigt ger den felaktigt använda VMA vitala indikationer tillbaka till våra krisfunktioner.

Dels är det uppenbarligen få invånare som känner till att de kan söka information på Krisinformation.se men framförallt att ett VMA innebär att invånaren skall invänta vidare information genom att omedelbart lyssna på radion och om möjligt även följa den VMA-information som presenteras på Text-TV s 599. Framförallt skall invånaren inte ringa 112. 

Dels behöver det vidtas dimensionerande åtgärder för att sajterna för Polisen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt SOS-alarm skall fortsätta att fungera vid situationer som denna, men självklart framförallt vid skarpa lägen. I skarpa lägen kommer informationsflöden vara synnerligen förvirrande, motsägelsefulla och möjligen även påverkade av externa aktörer som antingen blockerar eller saxar in falsk information. 

Vi vet att ingen plan överlever den första kontakten med verkligheten. Det gäller även vår beredskap. Den behöver därför tränas under ytterst realistiska förhållanden.

Våra myndigheter fick i kväll en alldeles särskilt värdefull stund att pröva sin egen och andra myndigheters förmåga. En slutsats är att det – som det ofta är i krissituationer – är lokala aktörer t.ex. i det här fallet polisen på Södermalm som snabbt börjar få fram information och sprider denna.

I detta ligger ett stort värde men också en fara. Enskilda initiativ har i vår gemensamma historia visat sig ha avgörande betydelse för att krishändelser (och krigsskeenden) ska alerteras, adresseras och kontrolleras under den tid det tar för den centrala myndigheten (funktionen) att skaffa sig överblick och återta delvis kontroll eller full kontroll över händelser.

En risk är förstås om den enskilde aktören istället agerar med såväl felaktig information som handlingar vars avsikt är att ytterligare förvärra situationen.

Som alltid gäller att varje individ behöver använda sitt omdöme samtidigt som individen inhämtar information från de officiella källor som finns tillgängliga. Ryktesspridning och allmänna gissningslekar är direkt kontraproduktivt och kan innebära stor skada för både enskilda individer och vårt gemensamma samhälle. Ser du handen som visas upp eller ser du det som pågår bortom handen?  


Läs mer:

Viktigt meddelande till allmänheten

Först och främst; vad är det för skillnad på VMA, flyglarm och beredskapslarm?

Flyglarm är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 2 minuter. Viktigt meddelande 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger. Beredskapslarm är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter. Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

* Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.

* Varning via radio och tv.

* Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.

* Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

* Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Hur man ska agera vid VMA

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

* Läsa och följa instruktionerna noga

* Gå inomhus.          

* Stänga dörrar, fönster och ventiler.

* Lyssna på radio för mer information.

* På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

* Vid frågor, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på http://www.krisinfo.se 

Signalen faran över

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Utökat varningssystem kring kärnkraftverk

Kring kärnkraftverken varnas allmänheten såväl utomhus som inomhus. Utomhus används samma system som annan varning utomhus. Inomhus används RDS-systemet via säskilda radiomottagare som är avsedda för varningsmeddleande. Information till allmänheten gällande kärnkraftsvarningar ansvarar länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala för.

Utveckling av nya kanaler

SOS Alarm fick 2013 i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också, utöver de sedvanliga varningssystemen som tv, radio och Hesa Fredrik, kunna varna befolkningen via talmeddelande till fasta telefoner samt via SMS till mobiltelefon.

Det ska öka tryggheten i samhället genom att kunna nå fler vid ett VMA. Genom SOS Alarms kunskap om händelser i samhället via nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 kan SOS Alarm genom detta nya varningssystem nå allmänheten med verifierad information från olika aktörer i krishanteringssystemet. Systemet kan även verifiera hur många som tagit emot och kvitterat informationen och kan avgränsas geografiskt.

Kommuner, länsstyrelser, landsting eller statliga myndigheter och andra aktörer ska, var för sig eller gemensamt, kunna ta stöd av tjänsten för att varna allmänheten, lämna kompletterande information och möta medborgarnas frågor med svar som handlar om händelsens fortsatta utveckling.
SOS Alarm ansvarar även för drift och underhåll av varningsfunktionen som ska komplettera befintliga system för varning.

Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka VMA via SMS till samtliga mobiltelefoner, fasta som positionerade, i ett drabbat område.

Publicerat i Defence- and Securitypolicy | Lämna en kommentar