Author Archives: Brix Skis Blog

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!

A very special place of shame for those who do not act on the crimes committed in Iraq and Syria

There will be a very special place of shame in our common history for those states, politicians and civil servants who did not assist in investigating, prosecuting, judging and detaining those terrorists who participated in the war-crimes and genocide in … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Vad händer med dem som inte behöver rodda!?

Följde Moderaternas stämma och reflekterade över rakryggade individer som tidigt ser ett problem, analyserar problemet och bestämmer sig för att göra något åt problemet, dvs människor som inser att rätt eller fel inte är en fråga om antalet individer som … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 2 Comments

Misstroendet mot försvarsministern är en rekonterstrid till ingen nytta för rikets försvar

Det vore synnerligen både kontraproduktivt och vårdslöst sett utifrån betydelsen för rikets försvar att rikta misstroende mot den försvarsminister som i modern tid gett och fortsätter ge mest verkan i målet. Att mitt under den i modern tid i särklass … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

Transportstyrelsen och lydiga eller lojala ämbetspersoner!? 

Vi har nästan alltid ett val. Ett val mellan att vara lydiga eller lojala. Valet aktualiseras dels i myndigheternas relation till regeringen och Regeringskansliet dels inom Regeringskansliet i relationen till politiken, dvs. departementens politiska ledningar vars statsråd utgör regeringen. Det … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Utred, åtala, döm och förvara de resande stridande terroristerna uthålligt och precist år efter år…

De är terrorister, folkmördare och livstilskriminella ynkedomar som har gått utanför lag och all anständighet, medmänsklighet och moral. Just därför ska lagen vara rättesnöret som vi ska döma dem utifrån. Uthålligt och precist. År efter år ska de utredas, spåras … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

Decennier av dubbla tungors politik närmar sig sitt slut

Detta ständiga mantra om att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar m.m. för migrations- och migrantkrisen börjar bli rätt tradigt! Enligt UNHCR har tre procent av de som söker sig via Libyen asylskäl. Enligt Frontex, som avser hela migrantinflödet, … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

Ingen plan överlever den första kontakten med verkligheten – Hesa Fredrik utgör inget undantag! Några förhållningsregler.

Felaktigt användande av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) såväl skadar allmänhetens förtroende som minskar funktionens effektivitet. Men samtidigt ger den felaktigt använda VMA vitala indikationer tillbaka till våra krisfunktioner. Dels är det uppenbarligen få invånare som känner till att de … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment