Den ryska propagandan kryper ner i den säng som somliga redan bäddat.

Då påminns vi återigen om vådan av att kalla demokrater för fascister, nazister, blåbruna eller rödbruna. Förr eller senare kommer någon med sant onda avsikter att använda dessa ord mot oss alla som gemenskap och nation.

Det är en lång tradition sprungen ur Sovjetunionen där allt som avvek från kommunistpartiets linje benämndes fascism och nazism. Traditionsbärarna finns både i Ryssland och i bl.a. Sverige. Ukraina var det första offret i nutid som stämplades som nazistiskt och föraktligt och därför är det enligt den ryska propagandan legitimt att utplåna nationen, folket och identiteten.

För några veckor sedan anklagades hamnarbetarförbundet som vägrade lossa en rysk båt i Göteborg för att vara nazister. Nu tapetseras busshållplatser med nazistanklagelser mot Sverige. Den här gången med citat från kända företagare och skribenter. De blandar med individer som då var nazistiskt anstrukna med folkkära individer som var nazismens motståndare. Klassisk påverkan.

I nästa steg kommer vi att få se såväl sanna som vridna citat och associativa bilder och berättelser från politiska företrädare i vår historia, t.ex. Edenman (S), Clarkson (M), Rådhe (Fp) och Sundman (C).

Därefter lär det bli senare citat och bilder på andra officiella företrädare som inte alls har någon nazistisk koppling eller bakgrund, t.ex. citat från memes och tweets av ledande politiska företrädare om andra ledande politiska företrädare.

Den som leker med elden bränner sig förr eller senare.

———————————

English version

Russian propaganda is creeping into the bed that some have already made.

Then we are once again reminded of the danger of calling Democrats fascists, Nazis, blue-browns or reddish-browns. Sooner or later, someone with true evil intentions will use these words against all of us as a community and a nation.

It is a long tradition that sprang from the Soviet Union where everything that deviated from the line of the Communist Party was called fascism and Nazism. The bearers of tradition are found both in Russia and in e.g. Sweden. Ukraine was the first victim today to be branded as Nazi and contemptible and therefore, according to Russian propaganda, legitimized to wipe out the nation, the people and the identity.

A few weeks ago, the dockworkers' union was accused of refusing to unload a Russian boat in Gothenburg for being Nazis. Now bus stops are being wallpapered with Nazi accusations against Sweden. This time with quotes from famous entrepreneurs and writers. They mix with individuals who were then Nazi-inspired with popular individuals who were opponents of Nazism. Classic influence.

In the next step, we will see both true and twisted quotes and associative images and stories from political representatives in our history, e.g. Edenman (S), Clarkson (M), Rådhe (Fp) and Sundman (C).

Then there will be later quotes and pictures of other official representatives who have no Nazi connection or background at all, e.g. quotes from memes and tweets by leading political representatives about other leading political representatives.

Anyone who plays with fire will get burned sooner or later.

Läs mer (tillagda länkar sedan kl 12.33):

https://www.svd.se/a/V9JlW4/rysk-affischering-sverige-forsvarar-nazister

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nW6R7B/kampanj-i-ryssland-astrid-lindgren-pekas-ut-som-nazist

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s