Vem gynnar vem vid påverkansoperationer mot Sverige?

Det har genom åren skrivits utomordentligt intressanta och kunnigt initierade studier om påverkansoperationer.

Ett perspektiv som belyses är att fiendens fiende är operatörens vän. Det är en av de mer vanliga subversiva metoderna för att utöva påverkan på en motståndare. Det märkliga är dock den närmast rudimentära förekomsten av sådana officiella analyser vad gäller påverkan inom operationsområdet Sverige.

Det synes finnas en allmänt inympad och accepterad nöjdhetens bild av att påverkan från det dåtida Sovjetunionen rakt av skedde via affilierade vänstergrupper i Sverige och att den i dag pågående påverkan från Ryssland sker genom den högerextrema eller radikalnationalistiska miljön. Dessa antaganden vittnar dock om en mycket linjär och förutsägbar syn på vad som är påverkansoperatörens syfte och mål. Eller med andra ord ett önsketänkande om den enkla givna kausaliteten. Ett önsketänkande som är att gå påverkansoperatörens ärenden.

En rysk påverkansoperations första mål är inte att skapa en stark jordmån för en tänkt högerparadigm i Sverige. I en rysk påverkansoperation finns det en internaliserad förförståelse för att ett sådant mål är orealistiskt och även missar påverkansoperationens viktigaste mål, nämligen att destabilisera eller åtminstone erodera eller så tvivel hos motståndarens medborgare. Det gäller för den delen även kinesisk påverkan mot Sverige. En påverkansoperation riktad mot Sverige handlar inte i första hand om att omvända sin motståndares politiska värderingar. Det handlar i första hand om att destabilisera, demoralisera och demobilisera sina motståndare.

Om det kan ske via högerextrema och högerradikala krafter eller via vänsterextrema och vänsterradikala krafter eller rentav genom båda kraftfälten eller ytterligare kraftfält spelar mindre roll för operatören. Huvudsaken är att påverkan blir gjord med önskad effekt.

Det gäller förstås alla de verktyg som kan kraftsamlas och användas för att destabilisera och polarisera motståndaren. Det kan alltså även handla om höger-, centrum-, eller vänsteraktivister med identitära och identitetspolitiska etnicitetsagendor. Det kan t.ex. handla om hårdföra antidemokratiska rörelser som säger sig värna miljö och klimat. Det kan vidare handla om politisk religiös extremism där målet är att det demokratiska styrelseskicket ersätts med ett teokratiskt globalt styrelseskick. Det kan även handla om att ersätta våra goda gemenskapsnormer så som de uttrycks i vår författning och våra lagar med normer som istället legitimerar asocialt och kriminellt beteende.

Att på olika vis både initiera ny och göda befintlig oförsonlighet, polarisering, de-pluralisering, dolkstötslegender, upplevelsen av kränkthet och utsatthet kan vara vitala delmål för en påverkansoperation.

Bejakandet av extremism i dess olika former och uttryck och uppmuntrandet av våldsbejakande extremism samtidigt som vardagsbrottslighet tär på tilliten och organiserad brottslighet korrumperar och utnyttjar välfärdssystem bidrar förstås också till påverkansoperatörens måluppfyllelse. Dessa företeelser bidrar var för sig till måluppfyllelsen. Nexuset ökar måluppfyllelsen ytterligare.

Alla de verktyg som kan öka fragmenteringen hos motståndaren ingår i påverkansoperatörens verktygslåda.

En påverkansoperatör använder både de verktyg som finns för handen och som ger rak verkan i målet och de verktyg som kan konstrueras efterhand som utvecklingen kräver och ger möjlighet. Detta sker även om vägen till målet, för en utomstående kan synas både ologisk, icke-renlärig och motsägelsefull. Det är resultatet som räknas. För Sveriges vidkommande ett alltmer splittrat, demoraliserat och i förlängningen polariserat samhälle.

Läs mer:

The Human Domain and Influence Operations in the 21st Century

https://core.ac.uk/download/pdf/81224395.pdf

Influence Operations: Challenging the Social Media – Democracy Nexus

https://vb.vdu.lt/object/elaba:15805715/15805715.pdf

The Legal Framework for Psychological Operations and Influence Operations Under International Law, the Law Applicable to Armed Conflict and International Criminal Law

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3690959

Resilience Against Influence Operations in the Eastern Partnership Countries

https://www.ui.se/globalassets/ui.se-eng/publications/ui-publications/2018/ui-brief-no5.-2018.pdf

Analys och detektion av vilseledning och påverkansoperationer i sociala medier

https://www.foi.se/rest-api/report/FOI-R–4142–SE

IMPROVING INFLUENCE OPERATIONS BY DEFINING INFLUENCE AND INFLUENCE OPERATIONS

https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a606282.pdf

Russia’s Improved Information Operations: From Georgia to Crimea

https://go.gale.com/ps/anonymous?id=GALE%7CA513195201&sid=googleScholar&v=2.1&it=r&linkaccess=abs&issn=00311723&p=AONE&sw=w

China’s “Three Warfares”: People’s Liberation Army Inflfluence Operations

Modelling Influence Operations – the Hybrid Conflict Context Model

Moderna medier och påverkansoperationer

Moderna medier och påverkansoperationer

https://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2385&context=ibpp

https://www.telaugos.co.uk/public-sector/articles/modelling-influence-operations-hybrid-conflict-context-model

Influence Operations and the Intelligence/Policy Challenges

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1235930/FULLTEXT01

Overlaps Between Public Affairs and Military Information Support Operations

https://www.jstor.org/stable/10.7249/j.ctt3fh1qp.14

To Win without Fighting

Defining China’s Political Warfare

https://www.usmcu.edu/Outreach/Marine-Corps-University-Press/Expeditions-with-MCUP-digital-journal/To-Win-without-Fighting/

Foundations of Effective Influence Operations: A Framework for Enhancing Army Capabilities

https://www.researchgate.net/publication/235079795_Foundations_of_Effective_Influence_Operations_A_Framework_for_Enhancing_Army_Capabilities

Foundations of Effective Influence Operations

https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2009/RAND_MG654.pdf

Antagonistiska hot och dess påverkan på lokalsamhället

Klicka för att komma åt Antagnostiska%20hot%20och%20dess%20påverkan%20på%20lokalsamhället.pdf

cybered influence operations: towards a scientific research agenda

https://www.atlanterhavskomiteen.no/files/dnak/Documents/SPL%202-17.pdf

From Intelligence to Influence:

The Role of Information Operations

https://www.cfc.forces.gc.ca/237/251/vandomme-eng.pdf

Säkerhet i offentlig miljö

Skydd mot antagonistiska hot och terrorism

https://rib.msb.se/filer/pdf/28917.pdf

Assessing Soviet Influence Operations

http://www.pherson.org/wp-content/uploads/2013/06/07.-Assessing-Soviet-Influence-Operations_FINAL.pdf

THE INFLUENCE OF WAR; THE WAR FOR INFLUENCE

https://sites.temple.edu/ticlj/files/2018/10/32.1_Article-5_Hollis.pdf

SHARED KNOWLEDGE IS POWER:

SEEKING UNITY OF EFFORT IN INFLUENCE OPERATIONS

https://www.airuniversity.af.edu/Portals/10/AFCSLC/resources/chumley.pdf

THE CONDUCT OF INFORMATION OPERATIONS

https://armypubs.army.mil/epubs/DR_pubs/DR_a/pdf/web/ARN13138_ATP%203-13×1%20FINAL%20Web%201.pdf

Shatter the House of Mirrors

https://pellcenter.org/wp-content/uploads/2017/09/Shatter-the-House-of-Mirrors-FINAL-WEB.pdf

8 Ways to Stay Ahead of Influence Operations

https://foreignpolicy.com/2019/08/12/8-ways-to-stay-ahead-of-influence-operations/

Democracy under the influence: Paradigms of state responsibility for cyber influence operations on elections

https://www.medianama.com/2020/04/223-cyber-influence-on-elections-cyberbrics/

‘Fighting in the “Grey Zone”: Lessons from

Russian Influence Operations in Ukraine

https://www.armed-services.senate.gov/imo/media/doc/Carpenter_03-29-17.pdf

Chinese Influence Activities in Select Countries

Ryska påverkansoperationer 100 år av aktiva åtgärder med vilseledning och desinformation

Ryska påverkansoperationer – 100 år av aktiva åtgärder, vilseledning och desinformation

https://www.hoover.org/sites/default/files/research/docs/13_diamond-schell_app2_web.pdf

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s