Barn och ungdomar kopierar vad som förefaller vara ett framgångsrikt asocialt kriminellt beteende

Kopiera och inkapacitera!

Det handlar om att barn och ungdomar kopierar vad som förefaller vara ett framgångsrikt beteende!

Som forskare konstaterar och konstaterat sedan länge; inkapacitering hjälper och är för ett visst kriminellt beteende helt nödvändig.

Inkapacitering med särskild utskrivningsprövning i tre instanser av de grövsta brottslingarna är en grundläggande åtgärd i den dubbla omfattning av åtgärder som fordras av vår rättsstat och i förlängningen hela våra offentliga sektor och vårt samhälle för att den grova återförbrytarkriminaliteten skall kunna nedkämpas, motverkas och i förlängningen förebyggas.

Det är av denna helt skrupelfria kriminella affärsverksamhet som de unga barnen och ungdomarna rekryteras. Det är i denna miljö som de fostras och det är i denna miljö som de gör som människor alltid gjort och alltid gör, de kopierar vad som förefaller vara framgång och framgångsrikt. För att påverka beteenden i riktning bort från kriminalitet måste dessa kopieringsförebilder inkapaciteras.

Inkapacitering är bra för gärningspersonen som ges en möjlighet till normkorrigering och återintegration. Inkapacitering ger offret en viss upprättelse. Inkapacitering skyddar allmänheten. Inkapacitering försvårar och motverkar kopiering av beteenden och skyddar därigenom särskilt barn, ungdomar och unga vuxna.

Läs mer i bifogade länkar om människans nedärvda behov av kopiering och individens nödvändiga inkapacitering.

Länkar m.m:

Brottslingar begår inte brott när de avtjänar fängelsestraff – Finn Madsen advokat och juris doktor h.c. och Krister Thelin f.d. hovrättslagman, statssekreterare vid Justititedepartementet, domare vid krigsförbrytartribunalen för forna Jugoslavien i Haag, ledamot av FN:s kommitté för de mänskliga rättigheterna, m.m.

https://www.dagensjuridik.se/debatt/brottslingar-begar-inte-brott-nar-de-avtjanar-ett-fangelsestraff/?fbclid=IwAR2xqzC8wVffbz80jSWhdvT3ILchc5xpShFg3zlIkMkInkbFGH3ixISIfU4

Fostra barn till kriminalitet – kriminella klaner

”Redan från födseln uppfostras barnen in i kriminaliteten och till och med äktenskapen arrangeras för att stärka klanens makt, när släkter flätas samman, enligt Mats Löfving.”

https://www.svd.se/antligen-borjar-polisen-prata-klaner

Socialiseras till kriminalitet

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/barn-socialiseras-in-i-kriminalitet

Polisen och kriminologen Fredrik Kärrholms vetenskapskrönika om brott och straff

https://kvartal.se/artiklar/forminska-inte-allvaret/?fbclid=IwAR38ljAfDMek4M9BTFMVvlKcagUgj0jd98zYNG9h6NDMf7tlIXOf-RRNP4A

Inkapacitering av återfallsförbrytarna ger effekt – lång tids inkapacitering av återfallsförbrytare ger rejäl effekt

https://www.svd.se/forsta-skottfria-manaden-i-malmo-pa-tre-ar?fbclid=IwAR1xEU84kTgH7klInU9d0qkQ9hzCBAJDiRxPb0a_BSeE2u5xrrbMS_zLiiM

Normer och uppväxt – professorn i kriminologi Per-Olof Wikström

”Grunden i teorin är att människor gör som de gör på grund av vilka de är och i vilka omständigheter de befinner sig. Centralt är samspelet mellan personlig moral, självkontroll och de moraliska sammanhang som människor lever i. De som begår brott gör det därför att de ser brott som ett acceptabelt handlingsalternativ, och den centrala frågan är därför varför vissa, och inte andra, har eller skaffar sig detta synsätt. Skillnaderna förklaras genom olikheter i moralbildning och kognitivt lärande, som i stora drag är ett resultat av vilka miljöer individen växer upp och deltar i. Om man vill förstå vilken roll faktorer som segregation och social utsatthet spelar för brottsligheten, måste man först förstå vad som får människor att begå brottshandlingar.

– Teorin fungerar bra, ja extremt bra. Vår forskning påvisar samspelet mellan benägenhet och exponering. Benägenhet är personlig moral och förmåga till självkontroll. Det handlar alltså om normer och förmågan att följa dem, säger han.

Vissa ser brott som acceptabel handling

– Människor begår brott därför att de ser brott som en acceptabel handling. Den centrala frågan för kriminologin och brottspreventionen är därför varför vissa och inte andra ser brott som en acceptabel handling i vissa situationer, och att hitta åtgärder som kan motverka detta, säger Per-Olof Wikström.

Jag frågar honom var dessa normer kommer från och han säger att moralbildning skapas i det dagliga mötet med andra människor och medier. Särskilt viktiga är föräldrar, lärare och andra barn och ungdomar, menar han.

– När det gäller dagens utsatta områden är detta en central fråga – vad finns det för miljöer och aktiviteter som stödjer brottsnormer? Det är där man formas, säger han. Det handlar till exempel om vilka man umgås med, vilka sociala medier man tar del av, vilken musik man lyssnar på. Varför vissa har kommit att se det som acceptabelt att skjuta andra måste ses mot den bakgrunden.”

https://fof.se/tidning/2020/3/artikel/brynaskillen-som-blev-mastare-pa-kriminologi?fbclid=IwAR2iN_95udmHL7Yr5Pn4s_55FapO6jLH1sLUPmq_7VPQ_ci8Vl2Sr_IeXaY

Dunedinstudien

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Dunedin_Multidisciplinary_Health_and_Development_Study?fbclid=IwAR3FPkymJXq7IQ_PKa-gIi9cXnuCM8a2JlJ1SH3E6xtKGiWJvXzsSJaD5hY

Bevisbördans orimliga tyngd

https://kvartal.se/artiklar/bevisbordans-orimliga-tyngd/?fbclid=IwAR2I5gi8gucg6vLWNyKUR0GLYnHbVrdMEKGnPb1IrWHEGnt09rPrDrRfshM

Straffskärpningarna i US ledde till en dramatisk nedgång i våldsbrottsligheten – strafflängd har stor betydelse

Dödligt våld per hundra tusen invånare, dödsorsaksstatistik 1756-2001. Brå 2002-2017. Linjen visar snott 2015-2017.

Brottsaktiv ålder

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-08720-7_4

Kriminalitet handlar inte om socioekonomiska faktorer – dr Amir Sariaslan

https://timbro.se/smedjan/kriminalitet-handlar-inte-om-socioekonomiska-faktorer/?fbclid=IwAR2-YG_OuXd-XO_7yjEyyI4rnql0MA2s3Tl7qixHN8iSdBLn6aTsPXcyUCE

https://www.svd.se/sariaslan-det-mesta-kriminologerna-sager-kan-vara-fel?fbclid=IwAR2evQeQWZvBjjB5RLCNu6hp7cD58bGoTH0o9viv7uRGaYE9b-QHvAV9JZI

Inkapacitering hjälper och är helt nödvändig – Polisen och forskaren i kriminologi Fredrik Kärrholm

”Mer betydelsefullt är kultur och moral. Sverige har ett stort problem med kriminell klankultur, som frodas i släktbaserade nätverk med ursprung i främst Mellanöstern och Afrika. Ett ännu större problem är dock den gangsterkultur som präglar invandrartäta förorter och stadsdelar.

För att avvärja det akuta hotet brottsligheten utgör behövs i första hand ökad repression.

Gangsterkulturen är en huvudsaklig förklaring till att unga i dag väljer en kriminell livsstil. Denna gangsterkultur kännetecknas bland annat av polis­förakt, drogliberalism och våldsromantik – samt rymmer också tystnadskulturen. Konturerna framträder i gangsterrapparnas låttexter, som bidrar till att förstärka brottsalstrande ideal.

För att motverka gangsterkulturen behövs en bred uppslutning. Skolor, fritidsgårdar, idrottsföreningar, föräldrar och ansvarsfulla mediebolag måste alla motarbeta denna destruktiva subkultur. Majoritetssamhällets ideal och värderingar måste stärkas, i synnerhet i de utsatta områdena. En förutsättning för detta är samtidigt att invandringen – som orsakar social desorganisering – minimeras.

Effekterna av en sådan kulturoffensiv – liksom andra sociala åtgärder – är dock långsiktigt förebyggande. Det förhindrar inte det pågående våldet.”

https://www.dn.se/debatt/knack-gangsterkulturen-med-avsevart-skarpta-straff/?fbclid=IwAR1X2T_eC0cUpEiwc6gyPJP86UiN-OQN541aF5uU0up_OSfJ1ZPqX4C_3KI

Se Fredrik Kärrholm, Peter Neyroud och John Smasland i Cambridge Kournal of Evidence-Based Policing, mars 2020.

Om gangstervåld och behovet av inkapacitering

Gangsterkulturen ligger bakom den tilltagande gängkriminaliteten i Sverige. I utsatta områden frodas en särskild attityd med romantisering av våld, polisförakt, avståndstagande till övriga samhället och drogliberalism.

I en ny bok – “Gangstervåld – den nya brottsligheten” (Fri tanke) tecknar Fredrik Kärrholm, polisinspektör i Rinkeby och med master i kriminologi från Cambridge University, en dyster bild av situationen i Sverige. Men han ger också ett antal lösningar, varav avsevärt hårdare straff är en bärande del.

I dagens podd medverkar även Manne Gerell, docent i kriminologi på Malmö universitet. Frågorna står ledarsidans Ivar Arpi för.

https://www.svd.se/las-in-gangstrarna-tills-de-far-gratt-har

Professor Sarnecki om inkapacitering för vissa kategorier av brottslingar och betydelsen för att motverka nyrekrytering

https://kvartal.se/artiklar/inlasning-minskar-brottsligheten/?fbclid=IwAR3n7WH6MbN0zf1tqibBOQejWLdiCcoTUnZ8ty7xR8WRmzgL3tTGhRapZDE

https://www.expressen.se/nyheter/kriminologen-las-in-de-17-ariga-mordarna-lange/

Om klan och kultur med Per Brinkemo, Linda H Staaf och Henrik Jönsson

https://m.youtube.com/watch?fbclid=IwAR3rhkV-DI22LTdP6OuFeyFUrtzvFmgUt8Lo-2fJ996WDBpatq0V9IdBPmA&v=af36VN1tst8

Påverkan på institutionerna

https://www.svt.se/nyheter/inrikes/noa-slaktbaserade-kriminella-natverk-hotar-demokratin?cmpid=del%3Afb%3A20200912%3Anoa-slaktbaserade-kriminella-natverk-hotar-demokratin%3Anyh%3Alp

Påverkan på kommunala beslutsfattare

https://www.svd.se/polisen-stark-skyddet-mot-kriminella-klaner

The development of Criminal and Antisociala Behavior

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-08720-7

667 gängkriminella i Stockholm

https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/weExro/har-ar-gangen-som-satter-skrack-i-stockholm

Översikt forskning:

Ett särskilt tack till Johan Arve med sin outsinliga och vitala bank med statistik- och forskningslänkar.

http://pubs.aeaweb.org/doi/pdfplus/10.1257/jel.20141147

Om avskräckning:

– Zimring, Hawkins, and Kamin (2001), fann en 20% minskning av kriminalitet bland de som hotades av 3 strikes.

– Wellford, Pepper, and Petrie 2005, fann en effekt av en lag om minimum ett år för bärande av vapen

– Shi 2009 & Heaton 2010 & (DeAngelo and Hansen 2008, fann ett starkt samband mellan polisnärvaro och brottslighet

http://www.nber.org/chapters/c12078.pdf Levitt 1998, fann en stark påverkan av strafflängder genom att studera effekten av att bli 18 och riskera strängare straff

– Hjalmarson 2009b fann 35% mindre risk för återfall vid fängelsestraff jämfört med andra straff

– Abrams 2011a http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/07/ESO-2015_4-till-webben.pdf

-”Enligt hans och hans kollegers senaste systematiska forskningsgenomgång i frågan, så förklarar social utsatthet oftast runt 3–4 procent av variationen i befolkningens brottslighet. Men däremot kan moraluppfattning och självkontroll, i kombination med de moraliska sammanhang som man vistas i, förklara uppåt 60 procent av variationen bland ungdomar.”

https://fof.se/tidning/2018/2/artikel/laget-ar-javligt-allvarligt

-”Rapporten visar också att 68 procent av de tillfrågade känner att vardagslivet påverkas av de kriminella i området. Det kan gälla att man undviker att anmäla brott, inte kan röra sig fritt och inte säger ifrån.

– Jag skulle säga att om någon skulle vittna mot de som säljer knark på gårdarna, skulle den personen inte kunna bo kvar i området. De hotar dig, din familj och kräver att du ska tillbaka det du har sagt, säger polis Mats Svensson.

Wilfredo Salinas bor i Kroksbäck. När han tillrättavisade personer som sålde knark i källargången, kom hämnden snabbt.

– De tände eld på mina bilar. Fyra stycken på parkeringen, säger han.”

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/boende-pa-utsatta-omraden-vagar-inte-anmala-brott”

-Prof. Sarnecki

”Det finns mycket omfattande forskning som visar entydigt att inkapacitering ger effekter på brottsligheten.”

”Det är fel att påstå att fängelsestraff generellt sett saknar avskräckningseffekter.”

https://kvartal.se/artiklar/kriminologi-for-nyborjare/

https://kvartal.se/artiklar/kriminologi-for-nyborjare/?fbclid=IwAR1vFRwMBBOwAlDLMHpaEOjjoCPH0cbxMKD8vsnIejZp0tIsOP3RWm8Fkpo

Om bortförklarandet av det egna ansvaret

”Finally, consider the effect that the mass media’s constant rehearsal of injustices has upon the population. People come to believe that, far from being extremely fortunate by the standards of all previously existing populations, we actually live in the worst of times and under the most unjust of dispensations. Every wrongful conviction, every instance of police malfeasance, is so publicized that even professional criminals, even those who have performed appalling deeds, feel on a priori grounds they too must have been unjustly, or at least hypocritically, dealt with.

And the widespread notion that material inequality is in itself a sign of institutionalized injustice also helps foster crime. If property is theft, then theft is a form of just retribution. This leads to the development of that most curious phenomenon, the ethical thief: the thief who prides himself on stealing only from those who in his estimation can stand the loss. Thus I have had many burglars tell me in a glow of self-satisfaction that they would not steal from the old, from children, or the poor, because that would be wrong.

https://www.city-journal.org/html/%E2%80%9C-knife-went-in%E2%80%9D-12530.html?fbclid=IwAR3GPNeAXoyr2geXNnMAeHl6cBDGs2iEmJ07Dt0gmMEXGf-jNaURWr95kvc

Kostnader för vissa brott

https://mitti.se/lansnyheter/kostar-skjutning-samhallet/?fbclid=IwAR1Vtqu1tf7o-gqlu1flSn8lZ7VDWiAxUdLVHem9cnkieCBVASeJNVJUsnM

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/skjutningarnas-prislapp-266-000-per-patient

Att kopiera

https://www.expressen.se/nyheter/manniskor-harmar—chimpanser-tanker/

https://www.google.se/amp/s/amp.svt.se/nyheter/vetenskap/radsla-for-bestraffning-foder-vara-traditioner

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/7214/1/VT07-1190-01.pdf

https://www.svd.se/medkansla-borjar-med-att-vi-speglar-varandra

https://www.oru.se/nyheter/nyhetsarkiv/nyhetsarkiv-2017/utvecklar-artificiell-intelligens-genom-att-studera-manniskor/

https://eposten.se/nyheter/omvarld/harmapor-kan-vi-vara-sjalva-unt4733767.aspx

Diagram m.m.

Bild ett

Om kostnader för grov kriminalitet

Bild två

Från The Spirit Delusion av Christopher Snowdon.

Bild tre

Om den s.k. ersättningsteorin

Från Thinking about Crime av James Q Wilson

Bild tre

Efter införandet av Three Strikes

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s