Även Sverige bör ge särskilt stöd till terrorismens offer

I dag är det två år sedan terroristen mördade och skadade individer i vårt samhälle. Mitt i hjärtat av vårt samhälle slog terroristen till. Mitt i vardagen. Rakt mot de mest oskyldiga. Rakt mot de mest värnlösa. Terrorismens innersta väsen handlar om att ingjuta fruktan i individer och i vår gemenskap. Terrorismen riktar in sig på att med sina fega dåd skapa hat och motsättningar och att splittra gemenskaper. Terrorismen är den feges vapen. Likt andra predatorer inriktar sig även terroristen på de mest värnlösa individerna.

Ett samhälles karaktär definieras och avgörs av hur väl det skyddar, förstår och tar hand om bl.a. sina skadade och deras anhöriga.

Varför bör just offren för terror uppmärksammas särskilt? Svaret återfinns i terrorns medel, syfte och mål.

Av definitionen för vad som är att anse som terror kan vi förstå att de individer som blir skadade och mördade av terrorister blir det i en alldeles speciell mening och betydelse. De blir ställföreträdare för terrorns målyta, nämligen vårt gemensamma samhälle. Terroristen använder individer och grupper av individer för att attackera samhället och nå sina mål.

Såväl svensk som många andra länders terrorlagstiftning och internationella konventioner innehåller vissa grundläggande kriterier som ska vara uppfyllda för att terrorbrott skall anses föreligga. Den svenska lyder:

”För terroristbrott döms den som begår en gärning som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation om avsikten med gärningen är att

1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.”

Det internationella samfundet har under många decennier försökt men inte lyckats finna en gemensam definition. Det finns länderspecifika definitioner och regionala definitioner antagna och det finns olika internationella uttalanden som i mångt och mycket påminner om varandra. Gemensamt för flertalet är dock att de i sina definitioner av terrorism i huvudsak innefattar dessa fyra kriterier. De kan anses utgöra en vital kärna i definitionerna av terrorism.

En vital kärna där individer blir ställföreträdare för terrorns målyta, vårt gemensamma samhälle.

Om staten inte förmår att av rent humanitära skäl rikta omfattande stödinsatser så bör staten åtminstone mot bakgrund av ställföreträdarskapet ägna särskild omsorg åt offren för terrordåd.

Det är hög tid att staten inrättar en särskild fond för terrorismens offer. En fond där vi som gemenskap stödjer de av våra medmänniskor som drabbats av terroristen och terrorismen.

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s