Varför bör det inrättas en internationell tribunal mot krigsförbrytarna, folkmördarna och terroristerna i IS?

En vanlig fråga är varför vi bör inrätta en tribunal mot krigsförbrytarna, folkmördarna och terroristerna i IS?

Svaret är tyvärr att försent vidtagna åtgärder nationellt gör det nödvändigt.

Ett bedrägligt lugn i Europa

Att IS nu är besegrade i Levanten innebär

– dels att terrorn i Levanten avtar tills den anpassar sig till nya förutsättningar och sedan växer till sig för att åter bli synbar och märkbar.

– dels att terrorn nu intensifieras i bl.a. Europa.

Sedan en tid råder det ett bedrägligt lugn. Ett lugn som avbryts då och då av de återvändande IS-förbrytare som nu har återgått till sitt tidigare livsstilskriminella beteende. Somliga av dem kommer att brytas ned av en kombination utav den livsstilen och upplevelserna av sitt skamfyllda uppträdande i Levanten. Somliga kommer dock att gå stärkta ur sin friktion i Levanten och återuppta sin terrorism här i Europa . Det bedrägliga lugnet är snart över.

En farlig brygd

Bedömningen i dag är att cirka 100 folkmördare, krigsförbrytare och terrorister från Sverige är kvar i Levanten. Men uppgifterna är svåra att få bekräftade. Cirka 150-170 har återvänt till Sverige.

Vi har haft en ökning av våldsbejakande salafistiska extremister från 200 individer år 2009/10 till 2000 individer tio år senare.

Riskbedömningen är att cirka en av hundra individer är beredd att utföra terrorbrott vid återkomsten till Sverige. Om två individer förmår motivera några av sina medterrorförbrytare från IS tillsammans med några av de 2000 våldsbejakande salafistiska individerna då har vi en riktigt farlig brygd.

Försent införd terrorlagstiftning

Det är i dag i princip omöjligt att i en svensk domstol döma för terroristbrott de individer som återvänt.

– Dels är det svårt med bevisföring

– dels ställer politikens senfärdighet med lagstiftning till det ordentligt.

Först 2016 blev det förbjudet med terrorresor. Flertalet som från Sverige anslöt sig till IS gjorde det 2014–2015, och kan således enligt legalitetsprincipen inte dömas enligt den lagen. Vi saknar också fortfarande lag som förbjuder deltagande i en terroristorganisation.

Utred, åtala och döm för folkmord och krigsförbrytelser

Nu återstår att utreda, åtala och döma för folkmord och krigsförbrytelser. Det är hög tid att inrätta en internationell tribunal. Det kan t.ex. ske på plats i Irak. Ett möjligt hinder mot att dessa förbrytare utreds, åtalas och döms i Irak i en internationell tribunal såsom Internationella brottsmålsdomstolen (ICC) är att Irak (och Syrien) inte är parter till Romstadgan. Om FN:s säkerhetsråd ger domstolen behörighet kan dock processen rulla på, t.ex. i andra närliggande indirekt berörda stater än i Irak. Erfarenheten visar att det tar tid, men också att det ger bäst resultat att inrätta tribunaler som får verka under lång tid med uthållighet och precision. Det gör det möjligt att söka efter bevis och vittnen. Det är ett åtagande som bör upprätthållas över kanske rentav tre – fyra decennier.

Medverka med rättsstatligt stöd

Det är alla anständiga staters och medborgares skyldighet och ansvar att medverka med underrättelser, forensik, utredare, åklagare och domare samt att finansiera denna uthålliga långvariga rättsprocess inklusive inkapaciteringen av dessa förbrytare.

Sista chansen att göra rätt

Nu är sista chansen för stater som Sverige att äntligen göra rätt för sig. Offren och Sverige som gemenskap behöver denna rättsliga etiska och moraliska resning.

Rätten och rättsstaten skall agera uthålligt och precist

Var och en av dessa förbrytare skall veta att även den som återvänt till Sverige en dag, kanske om ett år eller om ett decennium, kommer att bli hämtad, häktad, åtalad och dömd för dels krigsbrott och/eller folkmord dels terrorbrott.

Rättvisan skall vara uthållig och precis.

Not:

En forskarrapport beställd av FN beskrev läget år 2017:

”A November 2017 study, based on gures from 79 countries, calculated that nearly 7,000 FTFs had died on the battleeld and a further 14,900 had left the conflict zones. Of this latter group, only 36 per cent (5,395) were currently imprisoned, while 46 per cent (6,837) had returned home without entering the criminal justice system.”

Läs mer:

Strategi mot resande stridande terrorister

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/amp/

Infrastruktur för att förebygga och motverka

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/01/23/infrastruktur-for-att-forebygga-och-motverka-resande-stridande/amp/

Om inte partierna vill konfrontera extremisternas bildsättning, berättelser och nätverk, vilka ska då göra det?

https://brixski.wordpress.com/2015/05/25/om-inte-partierna-vill-konfrontera-extremisternas-bildsattning-berattelser-och-natverk-vilka-ska-da-gora-det/

Jag har nog aldrig mött en lycklig terrorist

https://brixski.wordpress.com/2014/02/20/jag-har-nog-aldrig-mott-en-lycklig-terrorist/

Så inympas hatet

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/10/28/de-resande-stridande-sa-inympas-hatet-i-nasta-generation/amp/

Ask förtjänar inte all aska när roddarna ror

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/08/20/ask-fortjanar-inte-all-aska-nu-nar-roddarna-ror-sa-svetten-lackar/amp/

Handlingsplan

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2015/01/11/forslag-till-handlingsplan-mot-resande-stridande/amp/

En naiv revolutionsromantik

https://brixski.wordpress.com/2017/12/28/en-naiv-revolutionsromantik-faciliterar-terrorister-i-sverige/

Varför offren bör ges särskild omsorg

https://brixski.wordpress.com/2017/11/09/varfor-terrorns-offer-bor-ges-sarskild-uppmarksamhet-och-omsorg/

En speciell plats för de som inte agerar

https://brixski.wordpress.com/2017/10/21/a-very-special-place-of-shame-for-those-who-do-not-act-on-the-crimes-committed-in-iraq-and-syria/

Jaga dem uthålligt

https://brixski.wordpress.com/2017/08/08/det-ar-nu-nar-de-resande-stridande-terroristerna-atervander-som-ratten-ska-jaga-dem-uthalligt-och-precist-ar-efter-ar-och-nar-de-minst-anar-det-slar-den-kyliga-rannsakande-och-domande-ratten-till/

Sist på bollen

https://brixski.wordpress.com/2017/04/05/varfor-ar-svensk-politik-sa-ofta-sist-pa-bollen/

Avhopp eller avradikalisering

https://brixski.wordpress.com/2017/03/13/avhopp-eller-avradikalisering/

Desillusionerade kvinnor och män är en giftig cocktail

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/06/12/overgivna-desillusionerade-kvinnor-och-man-ar-en-giftig-cocktail/amp

Extremismen kan aldrig stoppas men den skall inte heller gödas

https://brixski.wordpress.com/2016/07/21/extremismen-kan-aldrig-stoppas-men-den-skall-inte-heller-godas-och-faciliteras/

Som de gamla sjunga kvittra de unga

https://brixski.wordpress.com/2016/06/13/som-de-gamla-sjunga-kvittra-de-unga-aven-omar-bateens-far-gav-en-berattelse/

Värderingskampen har enbart  påbörjats

https://brixski.wordpress.com/2016/04/20/varderingskampen-har-enbart-paborjats/

Apokalyptisk islamism

https://brixski.wordpress.com/2016/04/13/apokalyptisk-islamism-om-berattelsernas-betydelse/

En ice-breaker

https://brixski.wordpress.com/2016/04/10/en-vital-ice-breaker-mot-extremism-har-nu-fatt-sitt-erkannande/

Daesh är också berättelsen om Sverige

https://brixski.wordpress.com/2015/11/26/daesh-ar-ocksa-berattelsen-om-sverige/

De tusen fundamentalistiska nålsticken mot vår yta och mot berättelsen om Sverige

https://brixski.wordpress.com/2016/03/04/de-tusen-fundamentalistiska-nalsticken-mot-var-yta-och-mot-berattelsen-om-sverige/

Terrorismens hammare och extremismens nålstick

https://brixski.wordpress.com/2016/03/22/terrorns-hammare-och-extremismens-nalstick-slar-och-sticker-i-dag-i-bryssel-i-morgon-i/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s