Prof. Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas

I dag gästas vi av Ann-Cathrin Engwall doktor i molekylär cellbiologi. Doktor Engwall analyserar och resonerar kring professor Jordan B Petersens budskap.

En mycket tänkvärd och läsvärd analys som ger det offentliga samtalet ett både bredare och djupare perspektiv.

Professor Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas

Några vänner har bett mig kommentera den kanadensiske psykologiprofessorn Jordan B Petersons budskap och jag har fått länkar där min gamla kurskamrat Henrik Brändén sågar några av hans påståenden och refererat till dem som ”pseudobiologi”. Jag har av olika skäl avvaktat, dels därför många andra redan skrivit om honom och dels för jag inte läst eller sett så mycket av professor Peterson innan.

Efter att läst igenom Henriks kritik så kan jag konstatera att han uppenbarligen är en av dem som blir så provocerad av Peterson att han fokuserar på att leta detaljfel med förstoringsglas. Man bör utgå från att Peterson är professor i psykologi och inte i biologi och det är ur det perspektivet man skall bedöma honom vetenskapligt. Peterson är dessutom kristen och det deklarerar han helt öppet. Petersons tolv levnadsregler ger definitivt en association till bibelns tio guds bud vilket nog är hans avsikt. Hans tolv levnadsregler är en modernare form av kristen etik som handlar om att vara ödmjuk, lyssna på andra med nyfikenhet och ta ansvar. Även om jag är ateist så kan jag ställa mig bakom denna typ av etik eftersom det borgar för sunda relationer till andra individer.

Tar man i beaktande hans kristna bakgrund kan man kanske också förstå att han antyder saker som det inte finns några som helst vetenskapliga bevis för men som kan uppfattas som en religiöst präglad tolkning som tex. att det redan för en miljard år sedan hos de dåtida livsformerna utvecklades en manlig och en kvinnlig personlighet, där den manliga kan associeras med ordning, och den kvinnliga med kaos. Ur ett rent biologiskt vetenskapligt perspektiv är detta påstående med stor sannolikhet inte korrekt men det skall nog istället ses som en religiös tolkning anpassad till skapelseberättelsen. De livsformer som existerade vid denna tid var sannolikt alltför primitiva för att ha en personlighet vilket Henrik påpekar och jag naturligtvis håller med om. Personligen tycker jag inte att det påverkar trovärdigheten av hans slutsatser angående kvinnors och mäns skillnader ur ett psykologiskt perspektiv. Skulle jag som biolog bli provocerad av detta skulle jag reta mig på alla religiösa i samhället då många religiösa sanningar baserar sig på ”psuedobiologiska” teser. Som alltmer övertygad ateist valde jag därför att lämna den svenska kyrkan. Man behöver inte gilla allt en individ för fram för att tycka att ett resonemang är intressant och tankeväckande.

Det var i teveprogrammet Skavlan jag hörde Jordan B Peterson för första gången. Det jag upplevde var en intellektuell person som argumenterade logiskt och rakt på sak utifrån sin psykologiska erfarenhet och han verkade komma till ungefär liknande basala slutsatser om könsskillnader och jämlikhet som jag själv gör utifrån min biologisk/medicinska bakgrund. Jämlikhet för mig betyder inte att alla individer skall vara likformiga som individer och det strider mot basala biologiska principer där genetiska mekanismer bidrar aktivt till att individuella skillnader ökar och därmed bidrar till vår utveckling.

Att det utvecklats två kön är en del av det biologiska systemet för att skapa större variation hos individerna i en grupp för att det gynnar överlevnaden av gruppen och framförallt avkomman. Konkurrensen mellan individer för att få para sig och föra sina gener vidare säkerställer en anpassning till miljön så att de mest framgångsrika egenskaperna under gällande förutsättningar förs vidare till nästa generation. Det vi kallar för status och dominansbeteende är egentligen ett sätt att demonstrera sina fördelar gentemot det motsatta könet.

Petersons gör enligt Bränden jämförelse mellan de dominansfenomen han erfarit hos gärdsmygar, humrar och hönor med de han ser hos människor vilket upprör honom. Jag blir inte lika upprörd eftersom jag utgår ifrån att han ser på världen utifrån sin sina personliga erfarenheter. Hos alla flockdjur förekommer det dominansbeteenden men hur det regleras neurologiskt i olika fall anser jag inte är inte så avgörande för Petersons teser om dominansbeteendet hos människan. Dominansbeteendet är definitivt kopplat till könet och är beroende av individuella nivåer av könshormon samt balansen mellan dessa. Henrik nämner serotonin som ett exempel på en basal nervsignalsubstans som kan variera pga av miljön och som kopplas till socialitet. Det är väl belagt att serotoninnivåerna är reglerade av könshormoner.

Män påverkas av att de har högre testosteronnivåer än kvinnor och detta leder till ett mer aggressivt dominansbeteende, effektivare muskeluppbyggnad och mer fysisk styrka. Det ger männen bättre förutsättningar för att försvara flocken och reviret men är också en orsak till att de dominerar mord- och våldstatistiken. Kvinnor kan också till viss del uppvisa dominansbeteende i form av tävlingsinstinkt etc även om det inte är lika frekvent förekommande som hos män. Det är dock männen som konkurrerar om kvinnornas uppmärksamhet genom att uppvisa överlevnadsegenskaper som dominans, styrka, aggressivitet, social status etc.

Framgångsrika män har lättare att hitta partners och kan ofta välja och vraka ibland kvinnor med hög kvinnlig status. Ingen ifrågasätter att rika och kända män även om de har allehanda övriga brister kan locka kvinnor som är både mycket vackra och betydligt yngre än männen i fråga. Donald Trump är tex. ett utmärkt exempel på detta. Många förundras också över att aggressiva kriminella män som sitter i fängelse uppvaktas av många till synes normala kvinnor trots att de både begått mord och andra grova våldshandlingar. Dessa män uppvisar ofta ett klassiskt dominansbeteende där aggressivitet är en bidragande faktor som lockar kvinnor. Kvinnorna som investerar betydligt mer energi i sin avkomma är därför mer kräsna i sitt val av partner. De väljer företrädesvis män med fördelaktiga överlevnadsegenskaper och hög status men de påverkas också av doftsignaler som återspeglar de immunologiska egenskaperna hos män. När kvinnor tillåts välja partner efter attraktion så väljer de en partner som kompletterar deras egna genetiska egenskaper immunologiskt och undviker att para sig med alltför närbesläktade individer. Inavlade populationer som tex Amish i USA har en betydligt större genetisk variation immunologiskt än vad man kan förvänta sig rent statistiskt. Därför är tvångsäktenskap med nära släktingar problematiskt även ur ett hälsoperspektiv för avkomman.

Vet man något om könsutvecklingen i fosterstadiet så förstår man att det är kvinnan är grundkönet och som är helt central för fortplantningen medan mannen är en vidareutveckling som kräver aktivering av vissa gener för att utvecklas korrekt. För många bokstavstrogna religiösa är detta faktum svårt att acceptera då det strider mot deras religiösa uppfattningar om människans tillblivelse. Könsutveckling är en evolutionär företeelse och utvecklingen går att följa från arter som vid behov kan växla kön från hona till hane när det råder obalans och det finns för få hanar i flocken då de mest dominanta honorna byter kön. Hos människa utvecklas de kvinnliga och manliga reproduktiva organen ur samma struktur under fosterstadiet vilket innebär att äggstockar och testiklar har samma ursprung. När könsutvecklingen inte fullbordas resulterar det i individer som rent biologiskt befinner sig i olika utvecklingsstadier mellan kvinna och man, sk. intersexuella individer. Ett exempel på detta är friidrottaren Semenya som har manlig genuppsättning, fungerande testiklar med normal testosteronproduktion men dessa har blivit kvar på äggstockarnas position pga av en ärftlig genmutation som hämmat processen.

När Peterson beskriver de omfattande studier som visat att individer gör betydligt mer könsstereotypa val i miljöer där man i generationer strävat efter jämlikhet mellan könen som i exempelvis i Sverige så provocerar det personer som Margot Wallström rejält som jobbar för andelar och antal som jämlikhetsprincip. En förklaring är att man väljer det man känner sig mest dragen till som individ och uppenbarligen påverkas detta av vårt biologiska kön. Precis som Peterson anser jag att saker som yrkesval, sysselsättning inte skall styras politiskt av en missriktad iver att jämna ut utfaller baserat på faktorer som kön och hudfärg tex. Jämlikhet för mig är inte likhet utan respekt för individens egna val baserat på förmåga, intresse och kapacitet. Det betyder på intet sätt att man skall diskrimineras pga sitt kön. Jag har själv i hela mitt liv strävat efter kunskap och att lära mig förstå min omvärld och mig själv och känner stor frustration över att det finns kvinnor i dagens Sverige som hindras ifrån att utbilda sig av sina familjer. Ett annat stort jämlikhetsproblem i dagens svenska samhälle, är nedvärderingen av kvinnliga styrkor, yrkesval och prioriteringar och den naiva tron på att man uppnår ett bättre och rättvisare samhälle genom att tvinga kvinnor att bli som män eller att feminisera männen. Det skapar bara olyckliga, vilsna individer som inte tillåts vara sig själva och som får problem med relationen till det motsatta könet. Jag tror att det är därför en person som Jordan B Petersen väcker ett så starkt gensvar hos framförallt många män. De möter en individ som bekräftar dem och deras identiteter som de män de faktiskt känner att de är och vill vara.

Stöds då dessa psykologiska observationer av könstereotypa val av biologiska observationer och fakta? När det kommer till könsspecifika egenskaper eller personlighetsdrag som är vanligare hos kvinnor respektive män så har man när man skannat hjärnorna hos ett stort antal personer noterat att det finns generella könsskillnader i hjärnans kommunikation mellan olika delar. Mäns hjärnor har fler och kraftigare nervförbindelser mellan hjärnans främre och bakre del. Det innebär att reaktionen på inkommande impulser är snabb och tiden till beslut därmed kort. Förmågan att fokusera och stänga ute störande intryck är också mer uttalad. Det speglar mannens biologiska roll att försvara flocken mot yttre hot. Att vänta för länge med att agera kan vara fatalt i en hotfull situation. Männen tar också riskerna i detta fall eftersom de är mer oumbärliga för avkommans överlevnad. Kvinnors hjärnor däremot har fler och kraftigare förbindelser mellan de båda hjärnhalvorna vilket innebär att de är bättre på att associera och processa flera saker samtidigt. Detta underlättar för kommunikation och för att förstå och tolka andra individer vilket är viktigt för den sociala gemenskapen i gruppen och för att kunna tillgodose barnens behov. Även detta speglar kvinnans biologiska roll som är den som investerar mest i sin avkomma rent biologiskt. Med träning kan individen naturligtvis utveckla nya hjärnförbindelser. Vissa grupper av antisociala män kan om de tränas i tidig ålder förbättra sin sociala förmåga medan kvinnor kan träna upp sin förmåga att fatta snabba beslut och kunna fokusera. Däremot är jag starkt emot att klä på pojkar flickkläder eller att tvinga dem att leka med dockor mot deras vilja. Det skapar trauman som kan bli livslånga och faktiskt få motsatt effekt tror jag. Män med låg social status hävdar sig på andra mer oacceptabla sätt tex genom att söka sig till kriminella gäng där de utför grova våldshandlingar som ger dem statushöjning. Jag tror att man måste bejaka pojkars manliga identitet redan som barn och sätta mycket tydliga gränser för vad som är acceptabelt. Det är som barn i leken man lär sig hantera gränser för att inte få problem som vuxen individ.

Min slutsats är att Jordan B Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas. Därför väcker han ett starkt engagemang och fyller föreläsningssalar. Han bekräftar det som de allra flesta känner på oss innerst inne. Det finns generella skillnader mellan kvinnor och män som inte bara är kroppsliga. Att försöka utradera dessa skillnader är ett omöjligt uppdrag. Vi måste acceptera och ta hänsyn till dessa skillnader för att verka för ett genuint jämlikt samhälle där alla vet var gränserna går.

Ann-Cathrin Engwall dr i molekylär cellbiologi

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

4 kommentarer till Prof. Petersens resonemang är betydligt mer biologiskt grundade än genusideologernas

 1. Ulf Wiger skriver:

  Några små detaljer bara. Detta är inte egentligen kritik mot artikeln, eftersom det angavs tydligt att doktor Engwall inte gjort en djupdykning i Petersons arbete. Även utan dessa detaljer gick det alltså att göra en rimlig tolkning av hans resonemang.

  Jordan Petersons resonemang om kvinnligt/manligt som symboler för kaos/ordning var lite mer subtilt än Brändén påstår: Peterson argumenterade för att kaos/ordning är en så pass fundamental upplevt dikotomi för de tidiga människorna (obs!) att detta kom att symboliseras av de mest fundamentala symbolerna: kvinnligt/manligt. Att sexuell dimorfism uppstod för över en miljard år sedan togs upp för att visa hur fundamentalt det är, enligt den tes han redan utvecklat, om att de mest fundamentala begreppen för oss är de som evolutionsmässigt funnits längst. Det var alltså inte ett resonemang om att kopplingen kv/manl vs kaos/ordning uppstod innan det fanns människor, utan att symboliken uppstod innan människor utvecklat mer avancerade abstraktioner. Detta ur minnet; jag har iofs boken, så jag skulle kunna leta reda på avsnittet och kolla om jag minns rätt.

  I Maps of Meaning, kapitel 2, för Peterson ett resonemang om hur även laboratorieråttor uppvisar en orientering kring kaos/ordning. Utdrag:

  «Fear is not conditioned; security is unlearned, in the presence of particular things (“stimuli”) or contexts, as a consequence of violation of explicit or implicit presupposition. Classical behavioral psychology is wrong – in the same manner our folk presumptions are wrong: fear is not secondary, not learned – security is secondary, learned.

  As civilized people, we are secure. We can predict the behaviors of others, around us (that is, if they share our stories); furthermore, we can control our environments well enough to ensure that our subjection to threat and punishment remains at a minimum. It is the cumulative consequences of our adaptive struggle – our cultures – which enable this prediction and control. The existence of our cultures, however, blinds us to the nature of our true (emotional) natures – at least to the range of that nature, and to the consequences of its emergence.»

  Om humrarna: jag påpekade för Henrik Brändén (tror jag det var) i en FB-tråd för ett tag sedan, att Peterson utvecklat sina tankar i en artikel, The Functional Neuroanatomy and Psychopharmacology of Predatory and Defensive Aggression (Peterson & Shane, 2004) [1]

  «We know that evolution has in general proceeded from the simple to the more complex. To find firm ground on which to stand with regards to understanding aggression, it might therefore be useful to presume a kind of conservation of function, not atypical of evolved systems, to look at less differentiated organisms, and then to consider the array of aggressive behaviors characteristic of our species complex variations on a theme. This would allow us to establish the basic architecture of aggression, before attempting to classify and understand its conceptually confusing variations. In consequence, we might look first far down the phylogenetic ontogenetic chain, to find something simple and stable upon which we can build a truly scientific model.»

  Det framstår alltså som rätt tydligt att psykologen Peterson är fullständigt klar över att människors repertoir är avsevärt mer komplex än hummerns. I artikeln rör han sig från hummern till den mer komplexa (och med människan mer närbesläktade) katten, och går sedan över till att diskutera psykopater. Med detta vill han självklart inte ha sagt att alla människor är psykopater, utan att man i psykopater kan se vissa mänskliga egenskaper mer utmejslat än normalt: genom att identifiera på vilka sätt psykopater har nedsatt funktion, kommer man närmare en förståelse av hur systemen fungerar på friska människor. Taktiken är alltså att bygga från det enklaste mot det mest komplexa, och anta ”a kind of conservation of function”.

  [1] https://www.jordanbpeterson.com/docs/230/2014/20Petersonaggression.pdf

 2. Glad Filur skriver:

  Två små kommentarer till (den intressanta) artikeln.
  1) ”Männen tar också riskerna i detta fall eftersom de är mer oumbärliga för avkommans överlevnad”. Det är väl tvärtom? Det är väl modern som är oumbärlig, mannen kan man lättare klara sig utan.
  2) ”Inavlade populationer som tex Amish i USA har en betydligt större genetisk variation immunologiskt än vad man kan förvänta sig rent statistiskt. Därför är tvångsäktenskap med nära släktingar problematiskt även ur ett hälsoperspektiv för avkomman.” Förstår inte vad som avses. Eller menas att de har mindre genetisk variation, vilket man kunde förvänta sig om ens föräldrar är släktingar

 3. pllay skriver:

  Vad som förbryllar mig är att den nu mer dominerande delen av den feministiska rörelsen söker erövra manligt territorium på bekostnad av sitt egna, de nedvärderar viktiga typiskt kvinnliga ytor som vård, familj, långsiktigt strategiskt tänkande och fredsmäkleri i sociala relationer.
  Som jag uppfattar det kommer denna kamp för att erövra männens planhalva att leda till en reaktion där vi män drivs mot ett alltmer våldsamt beteende och en mycket stor del av kvinnorna mot ett mer klassiskt feminint levnadssätt, en utveckling bort från jämlikhet och mot kompletterande parbildning, den konservativa familjens återuppståndelse, den familj som nu kallas patriarkatet.
  Jag räds av att pendelrörelsen nu blivit så extrem att motreaktionen troligen blir snabb, överdriven och våldsam, en återgång till faktiskt förtryck av kvinnor.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s