Den svage mannen är huvudpersonen även i dagens dolkstötslegender

Skriver hos Nyhetsbyrån.org om hur den svage mannen är huvudperson även i dagens dolkstötslegender.

https://nyhetsbyran.org/2017/12/05/den-svage-mannen-ar-huvudpersonen-aven-dagens-dolkstotslegender/

Jag har i flera olika sammanhang haft anledning att fundera över varför vissa individer i sin politiska retorik och gärning verkar omslutas av en stark drivkraft att vilja försvaga sina medmänniskor, kanske särskilt mannen. Den svage mannen. Varför?

En av de forskare som under lång tid har ställt sig frågor om och forskat kring den svage mannen är psykologiprofessor Jordan B Peterson. Nyligen skrev journalisten Ivar Arpi också en intressant reflekterande krönika om professor Peterson med citatet ”inget är så farligt som en svag man”.

Ivar Arpi sammanfattar elegant professor Peterson i ”Hans budskap är inte att de duger som de är, utan att de har ett högre syfte. Att de ska plocka upp sin börda och bära den som en man. Till skillnad från den feministiska föreställning som dominerar offentligheten, om en destruktiv manlighet som måste fördrivas, menar Peterson att män måste möta sina mörka sidor och lära sig kontrollera dem. De kan inte förnekas, men de kan tyglas.”

Arpi fortsätter: ”Peterson tar fasta på att livet är ett lidande. Identitetspolitikens ideologier har gemensamt att de påstår att lidandet beror på att någon förtrycker dig. Ondskan är någon annan. Deras politiska krav på världen – på trygga rum och frånvaron av så kallade mikroaggressioner – handlar om att reducera lidandet till noll. Så länge lidandet är kvar, betyder det att förtrycket är intakt och att de onda är kvar vid makten. Men Peterson menar i stället att lidandet är en del av livet som vi alla måste hantera. Börja med dig själv och arbeta med dina egna tillkortakommanden, innan du försöker förändra världen.”

När jag har läst professor Peterson har jag kommit att relatera hans analyser till närliggande historiska händelser vilka tenderar att upprepa sig i sin funktion, nämligen den svage mannens retorik kring dolkstötslegender.

Professor Peterson är förstås inte ensam forskare om att skriva om betydelsen av individens ansvar för att hantera sina egna tillkortakommanden. Efter att ha reflekterat över olika forskares och skribenters bidrag i ämnet är det uppenbart att flera frågeställningar utmejslas. En av dessa frågor som jag själv laborerat kring är att om denna levnadsregel som inympar betydelsen av det egna ansvaret både institutionaliseras och internaliseras till en dominerande gemensam norm i ett samhälle, utgör då denna norm en av de mer betydelsefulla förklaringarna till framväxten av framgångsrika samhällsgemenskaper?

En vital del i en mellanmänsklig relation omsatt i en större samhällsgemenskap är förmågan att se sitt eget ansvar, sin egen roll och betydelsen i sina egna handlingar. I den klassiska arbetarrörelsen ursprung myntades uttrycket ”gör din plikt, kräv din rätt.” Uttrycket bör läsas i sina båda betoningar och betydelser. I sin kärvhet sammanfattar det vad som krävs av var och en för att lyfta sig och sina medmänniskor ur armod och fattigdom, från ofrihet till frihet, från förutbestämt öde till att genomföra sin livsresa; att bejaka, utforma och genomföra sitt livsprojekt.

Viljan att skylla sina egna tillkortakommanden på andra, på anonyma strukturer; strukturer som är ödesbestämda leder istället till fortsatta tillkortakommanden och oförmåga. Vi ser i historien hur den svage mannen revanscherat sig. Vi känner alla till den tyska dolkstötslegenden från mellankrigstiden. En teori som i förlängningen landade i ett nytt världskrig. Efter det andra världskriget lärde sig den generationen en vital läxa. Berättelserna och bilderna som återberättas av den som upplever sig som svag, förnedrad och diskriminerad skapade en revanschism, ett oförsonligt hat, ett krig bortom det gripbara. Ett krig mot människan.

Läxan var dels att ta bort de reella orsakerna till revanschism dels att motverka berättelserna och bilderna oavsett om de var återberättade utan någon omedelbar relevans och riktighet eller om de var självupplevda.

Den läxan synes nu ha gått mer eller mindre förlorad. Vi har sett indikationerna på det dels i de krig som utförts, kanske framförallt i Mellanöstern de senaste decennierna, där kriget har vunnits men freden förlorats till extremisterna dels i de statliga bidragsprogram till vissa delar av det civila samhällets olika projekt som tyvärr skapar, stödjer och rentav premierar polariserande berättelser och bilder hos bl a individer och grupper av individer i Västeuropa. Berättelser och bilder som gjuter in bilden av den hjälplöse, passiviserade och nödställde individen, oftast den svage mannen. Berättelser och bilder som efter gediget nötande blir en självbild. En självbild med lågt självförtroende, låg förmåga och ett hat mot den andre. En självbild långt bortom egenmakt, självförsörjning, framtidstro, samhällsgemenskap och mellanmänsklig humanism.

Vi bör snarare fråga oss om någon tjänar på att ta ifrån individer förmågan och viljan att agera. Om ja, vem är det som tjänar på att passivisera individer, vem är det som tjänar på att få individer att ställa sig i vänteläge, vem är det som tjänar på att göda den frustration, det hat och den polarisering som kommer av den efterhand inympade självbilden av en given oförmåga? Det är frågor vi borde ställa oss nu. Tiden är nog knapp. Dolkstötslegenderna sprids som ringar på vattnet. Dolkstötslegender som gynnar extremisterna i alla dess former. Dolkstötslegender som om de får fortsätta växa till sig kommer att kunna erodera våra samhällsgemenskaper. Den svage mannen är den farlige mannen. Den svage mannen är alltid ett vapen i handen på den starke mannen. Så vem är den starke mannen som nu vill både skapa och utnyttja den svage mannen?

Läs mer:

https://nyhetsbyran.org/2017/12/05/den-svage-mannen-ar-huvudpersonen-aven-dagens-dolkstotslegender/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s