Varför terrorns offer bör ges särskild uppmärksamhet och omsorg!

Ett samhälles karaktär definieras och avgörs av hur väl det skyddar, förstår och tar hand om sina barn, äldre, funktionshindrade, sjuka och skadade.

Att bristerna är systematiska i stort och smått vet även alltför många drabbade individer. En av dem är Hassan Zubier som ger oss en vital och angelägen berättelse om hur samhället sviker den som skadats allvarligt. I Hassans fall i samband med att han i Åbo nyligen utförde en bragd och hjälteinsats mot terrorism och åsamkades allvarliga skador och ett livslångt men. Hassan är en stark individ som rest sig själv och tagit full kontroll över sitt öde. Men var någonstans var stödet och omsorgen? Vad händer med andra individer som inte har samma kapacitet och förmåga?

Men varför bör just offren för terror uppmärksammas särskilt? Svaret återfinns i terrorns medel, syfte och mål. Av definitionen för vad som är att anse som terror kan vi indirekt förstå att de individer som skadas och mördas av terrorn gör det i en alldeles speciell mening och betydelse. De blir ställföreträdare för terrorns målyta, nämligen vårt gemensamma samhälle. Terroristen använder individer och grupper av individer för att attackera samhället och nå sina mål.

Såväl svensk som många andra länders terrorlagstiftning och internationella konventioner innehåller vissa grundläggande kriterier som ska vara uppfyllda för att terrorbrott skall anses föreligga. Den svenska lyder:

”För terroristbrott döms den som begår en gärning som allvarligt kan skada en stat eller en mellanstatlig organisation om avsikten med gärningen är att

1. Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp,

2. Otillbörligen tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd, eller

3. Allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation.”

Det internationella samfundet har under många decennier försökt men inte lyckats finna en gemensam definition. Det finns länderspecifika definitioner och regionala definitioner antagna och det finns olika internationella uttalanden som i mångt och mycket påminner om varandra. Gemensamt för flertalet är dock att de i sina definitioner av terrorism i huvudsak innefattar dessa fyra kriterier. De kan anses utgöra en vital kärna i definitionerna av terrorism. En vital kärna där individer blir ställföreträdare för terrorns målyta, vårt gemensamma samhälle.

Om staten inte förmår att av rent humanitära skäl rikta omfattande stödinsatser så bör staten åtminstone mot bakgrund av ställföreträdarskapet ägna särskild omsorg åt offren för terrordåd.

Det kan tyckas som en självklar logik, men den har hittills inte förverkligats bortom retorik.


Läs mer:

https://brixski.wordpress.com/category/defence-and-securitypolicy/

https://www.google.se/amp/s/brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/amp/

https://brixski.wordpress.com/category/democracy-and-human-rights/preventing-and-countering-violent-extremism/

https://brixski.wordpress.com/category/democracy-and-human-rights/preventing-and-countering-terrorism-democracy-and-human-rights/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s