Transportstyrelsen och lydiga eller lojala ämbetspersoner!? 

Vi har nästan alltid ett val. Ett val mellan att vara lydiga eller lojala.

Valet aktualiseras dels i myndigheternas relation till regeringen och Regeringskansliet dels inom Regeringskansliet i relationen till politiken, dvs. departementens politiska ledningar vars statsråd utgör regeringen.

Det allvarliga sekretessbrottet i samband med Transportstyrelsens IT-outsourcing är ett synnerligen talande exempel på hur relationen mellan politik och förvaltning kan utvecklas om ingen tar sitt ansvar och säger nej.

Ämbetspersoner, särskilt chefer, har en absolut skyldighet att med stöd i en egen bedömning baserad på lag, instruktion, regleringsbrev, erfarenhet, omdöme, sakkunskap och etik förklara ärendets beskaffenhet och konsekvenser för den ansvariga politiska ledningen.

Om politiken, av olika anledningar, ändå väljer att bortse från de varningar om konsekvenser som ämbetspersonen framför då är det ett grundläggande krav att vederbörande antingen fortsätter med att förverkliga politikens beslut och därmed också tillsammans med politiken får ta konsekvenserna av sitt val eller så lämnar vederbörande sitt uppdrag i konsekvens av sin bedömning.

Det är alltför vanligt att ämbetspersoner tror att lojalitet är detsamma som att vara lydig, dvs. att alltid i varje läge delta i genomförandet av politiskt fattade beslut. I samma problemkomplex ligger också ämbetspersoners fallenhet för att vara lydiga genom att försöka uttolka den politiska viljan. Tolka mindre och fråga istället mer. Tolka mindre och redogör istället för konsekvenserna.

Lojalitet är att förklara konsekvenserna av politikens beslut och därefter om så behövs lämna uppdraget för att ytterligare markera betydelsen av de konsekvenser som politikens beslut kommer att medföra.

Ingen har någon nytta av lydighet. Lojalitet är att redogöra för konsekvenser och att själv ta konsekvensen. Alla inblandade blir förlorare när ämbetspersoner blir lydiga istället för lojala.

Själv har jag alltid föredragit att vara lojal framför lydig. Det kostar på men det är det enda rätta.

Läs här:

http://www.dn.se/nyheter/sverige/nya-dokument-transportstyrelsen-pressades-av-regeringskansliet/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s