Ingen plan överlever den första kontakten med verkligheten – Hesa Fredrik utgör inget undantag! Några förhållningsregler.

Felaktigt användande av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) såväl skadar allmänhetens förtroende som minskar funktionens effektivitet. Men samtidigt ger den felaktigt använda VMA vitala indikationer tillbaka till våra krisfunktioner.

Dels är det uppenbarligen få invånare som känner till att de kan söka information på Krisinformation.se men framförallt att ett VMA innebär att invånaren skall invänta vidare information genom att omedelbart lyssna på radion och om möjligt även följa den VMA-information som presenteras på Text-TV s 599. Framförallt skall invånaren inte ringa 112. 

Dels behöver det vidtas dimensionerande åtgärder för att sajterna för Polisen, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap samt SOS-alarm skall fortsätta att fungera vid situationer som denna, men självklart framförallt vid skarpa lägen. I skarpa lägen kommer informationsflöden vara synnerligen förvirrande, motsägelsefulla och möjligen även påverkade av externa aktörer som antingen blockerar eller saxar in falsk information. 

Vi vet att ingen plan överlever den första kontakten med verkligheten. Det gäller även vår beredskap. Den behöver därför tränas under ytterst realistiska förhållanden.

Våra myndigheter fick i kväll en alldeles särskilt värdefull stund att pröva sin egen och andra myndigheters förmåga. En slutsats är att det – som det ofta är i krissituationer – är lokala aktörer t.ex. i det här fallet polisen på Södermalm som snabbt börjar få fram information och sprider denna.

I detta ligger ett stort värde men också en fara. Enskilda initiativ har i vår gemensamma historia visat sig ha avgörande betydelse för att krishändelser (och krigsskeenden) ska alerteras, adresseras och kontrolleras under den tid det tar för den centrala myndigheten (funktionen) att skaffa sig överblick och återta delvis kontroll eller full kontroll över händelser.

En risk är förstås om den enskilde aktören istället agerar med såväl felaktig information som handlingar vars avsikt är att ytterligare förvärra situationen.

Som alltid gäller att varje individ behöver använda sitt omdöme samtidigt som individen inhämtar information från de officiella källor som finns tillgängliga. Ryktesspridning och allmänna gissningslekar är direkt kontraproduktivt och kan innebära stor skada för både enskilda individer och vårt gemensamma samhälle. Ser du handen som visas upp eller ser du det som pågår bortom handen?  


Läs mer:

Viktigt meddelande till allmänheten

Först och främst; vad är det för skillnad på VMA, flyglarm och beredskapslarm?

Flyglarm är 2 sekunder signal och 2 sekunders uppehåll under 2 minuter. Viktigt meddelande 7 sekunder signal och 14 sekunders uppehåll och repeteras 6 gånger. Beredskapslarm är 30 sekunder och 15 sekunders uppehåll under 5 minuter. Signalen faran över är en signal i 30 sekunder.

Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) är en varning till allmänheten vid till exempel gasutsläpp, en stor brand eller annan allvarlig olycka. Varnings- och informationssystemet kan också användas för att ge beredskapslarm och flyglarm om landet skulle råka i krig.

Allmänheten kan uppmärksammas om VMA på flera sätt

* Genom varningssignalen Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) som ljuder med en sju sekunders signal omväxlande med 14 sekunders tystnad under minst två minuter.

* Varning via radio och tv.

* Varning genom ett talmeddelande till fast telefoni inom det drabbade området.

* Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som är adressregistrerade i det drabbade området. VMA via SMS är en kompletterande tjänst. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

* Varning genom ett sms-meddelande till mobiler som befinner sig i området. Detta sker genom positionering av mobiltelefoner enligt den lagändring som träder i kraft den 1 juli 2017. Det är den aktör som begär VMA som utifrån varje enskild händelse avgör om tjänsten ska nyttjas.

Hur man ska agera vid VMA

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

* Läsa och följa instruktionerna noga

* Gå inomhus.          

* Stänga dörrar, fönster och ventiler.

* Lyssna på radio för mer information.

* På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.

* Vid frågor, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på http://www.krisinfo.se 

Signalen faran över

Faran Över signaleras med en 30-40 sekunder lång signal.

Test av VMA

Signalerna Viktigt Meddelande och Faran Över provas klockan 15.00 första helgfria måndag i mars, juni, september och december. Vid prov ges även information i radion.

Utökat varningssystem kring kärnkraftverk

Kring kärnkraftverken varnas allmänheten såväl utomhus som inomhus. Utomhus används samma system som annan varning utomhus. Inomhus används RDS-systemet via säskilda radiomottagare som är avsedda för varningsmeddleande. Information till allmänheten gällande kärnkraftsvarningar ansvarar länsstyrelserna i Halland, Kalmar och Uppsala för.

Utveckling av nya kanaler

SOS Alarm fick 2013 i uppdrag att ta fram en teknisk plattform för att också, utöver de sedvanliga varningssystemen som tv, radio och Hesa Fredrik, kunna varna befolkningen via talmeddelande till fasta telefoner samt via SMS till mobiltelefon.

Det ska öka tryggheten i samhället genom att kunna nå fler vid ett VMA. Genom SOS Alarms kunskap om händelser i samhället via nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 kan SOS Alarm genom detta nya varningssystem nå allmänheten med verifierad information från olika aktörer i krishanteringssystemet. Systemet kan även verifiera hur många som tagit emot och kvitterat informationen och kan avgränsas geografiskt.

Kommuner, länsstyrelser, landsting eller statliga myndigheter och andra aktörer ska, var för sig eller gemensamt, kunna ta stöd av tjänsten för att varna allmänheten, lämna kompletterande information och möta medborgarnas frågor med svar som handlar om händelsens fortsatta utveckling.
SOS Alarm ansvarar även för drift och underhåll av varningsfunktionen som ska komplettera befintliga system för varning.

Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm skicka VMA via SMS till samtliga mobiltelefoner, fasta som positionerade, i ett drabbat område.

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s