Vilken hot- och riskbild gäller för våldsbejakande extremism?

Gemensamma hot- och riskbilder är vitala för offentliga myndigheter som verkar för att förebygga och motverka hot och risker. 

Säpo har identifierat våldsbejakande islamistiska aktörer som det allvarligaste hotet. Senast igår valde Säpo att även kvantifiera (vilket självklart i sig inte är avgörande för Säpos hotbedömning) antalet aktörer till totalt 3000 varav 2000 tillhörande miljöer relaterade till våldsbejakande islamistisk extremism. 

Tidigare har Europol konstaterat att även om många av de 142 misslyckade, avslöjade och genomförda attackerna (rapporterade av åtta medlemsstater) inte var relaterade till jihadism så stod de för de allvarligaste terroristaktiviteterna eftersom nästan samtliga dödade och skadade var relaterade till jihadistattacker (135 av 142 offer dödades i 13 jihadistattacker) . 

I dag tillkännager den nationella samordnaren att det största hotet upplevs komma från högerextrema (dvs. vit makt miljön).

Vad gäller? Säpos gedigna studier och underrättelseanalyser eller den nationella samordnarens egen bedömning utifrån samtal med cirka hälften av landets kommuner?

Den gemensamma hot-och riskbedömningen utgör grund för samhällets fokus i form av prioriteringar av insatser och avvägningar mellan resursbehov. Med begränsade resurser för handen är det vitalt att samhällets insatser är kvalificerat inriktade på att förebygga och motverka de mest vitala hoten och riskerna. Vad och vilka ska viljan och förmågan fokuseras på?

Säpo

http://www.sakerhetspolisen.se/ovrigt/pressrum/aktuellt/aktuellt/2017-07-03-sa-mycket-har-extremistmiljoerna-vuxit.html

https://www.svd.se/just-nu-sapo-redogor-for-hoten-mot-sverige

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/7rBMW

EU Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT)

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died

Nationella Samordnaren

http://aip.nu/2017/07/04/storsta-hotet-kommer-fran-hogerextrema/

http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/yq95x/dramatisk-okning-av-valdsbejakande-extremister-i-kommunerna

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

One Response to Vilken hot- och riskbild gäller för våldsbejakande extremism?

  1. Janne says:

    Det är väl känt att den nationella samordnaren har en politisk agenda. Tyvärr verkar det ibland som om även Säpo har det om nån frågar dem i en intervju på tv. Men jag hoppas att de är proffs bakom kulisserna. Frågan är bara om det finns nån med fungerande hjärna som tar hand om bedömningarna på högsta nivå. Ibland tvivlar jag……

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s