Monthly Archives: July 2017

Decennier av dubbla tungors politik närmar sig sitt slut

Detta ständiga mantra om att EU:s medlemsländer ska ta ett gemensamt ansvar m.m. för migrations- och migrantkrisen börjar bli rätt tradigt! Enligt UNHCR har tre procent av de som söker sig via Libyen asylskäl. Enligt Frontex, som avser hela migrantinflödet, … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 1 Comment

Ingen plan överlever den första kontakten med verkligheten – Hesa Fredrik utgör inget undantag! Några förhållningsregler.

Felaktigt användande av Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) såväl skadar allmänhetens förtroende som minskar funktionens effektivitet. Men samtidigt ger den felaktigt använda VMA vitala indikationer tillbaka till våra krisfunktioner. Dels är det uppenbarligen få invånare som känner till att de … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Ni äldre som byggde Sverige agera; ta tillbaka makten!

Hur ett samhälle – vi gemensamt – tar hand om våra barn, ungdomar och äldre visar vilket samhälle – vilken gemenskap – vi är. Är vi lojalt och ärligt dedikerade till våra barn, ungdomar och äldre eller är vi enbart … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | Leave a comment

Vilken hot- och riskbild gäller för våldsbejakande extremism?

Gemensamma hot- och riskbilder är vitala för offentliga myndigheter som verkar för att förebygga och motverka hot och risker.  Säpo har identifierat våldsbejakande islamistiska aktörer som det allvarligaste hotet. Senast igår valde Säpo att även kvantifiera (vilket självklart i sig … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment