Döm IS-deltagare här och döm IS-deltagare där

Säpo informerar i dag om att det på relativt kort tid skett en mycket kraftig tillväxt av antalet individer inom den våldsbejakande extremismen, framförallt våldsbejakande islamistisk extremism. Tillväxten har en direkt rak tydlig koppling till IS strategiska inflytande, dvs berättelserna och bilderna om och av IS i Mellanöstern.

Fakta för politiken att förhålla sig till

Det offentliga samtalet och den politiska inriktningen i rättsstatspolitikens hantering av våldsbejakande extremism och terrorism, särskilt vad gäller resande stridande terrorister, har under senare tid nyktrat till utav de problem och utmaningar som vi som samhälle numera ställs inför.

I dag meddelar Säpochefen att det finns cirka 3000 våldsbejakande extremister i Sverige. Ökningen de senaste åren har varit explosionsartad.

– Vi har aldrig sett något liknande i den omfattningen förut, säger Säkerhetspolischef Anders Thornberg i en TT-intervju.

Framför allt handlar det om våldsbejakande islamistiska extremister. År 2010 bedömde Säkerhetspolisen, i en av den dåvarande regeringen (ansvarig minister Nyamko Sabuni) beställd rapport att det fanns omkring 200 individer. 

– Vi skulle säga att det gått från hundratals till tusentals (2000 personer enligt Säpo 20170704) nu, säger Säpos generaldirektör Anders Thornberg till TT.

Säpo-chefen konstaterar också att det finns en tydlig koppling mellan tillväxten av våldsbejakande islamistiska extremister och de berättelser och bilder (strategiska inflytande) som handlar om och som publiceras av IS. 

Den av Försvarshögskolan/CATS nyligen presenterade studien om Foreign Fighters visar bland annat att:

– Sedan år 2012 har 300 individer rest till Irak och Syrien för att delta i antingen IS eller Jabhat al-Nusras brott i regionen. Somliga individer har rest i flera omgångar mellan Sverige och Irak och Syrien.

– 76 procent av individerna är män.

– 24 procent är kvinnor.
– 18 procent är 19 år eller yngre.

– En majoritet kommer från fyra svenska län; Västra Götaland, Stockholm, Skåne och Örebro.

– Över 70 procent av individerna kommer från ett så kallat särskilt utsatt område.

– 75 procent av individerna är svenska medborgare och 34 procent är födda i Sverige (66 procent är födda utomlands).

Sammantaget är det här fakta som vi har att förhålla oss till som samhällsgemenskap; både där i Irak och här i Sverige. Flertalet av individerna är våra medborgare. De är vårt ansvar och de bör helst utredas och dömas där i Irak, men de som har återvänt ska självklart utredas och dömas här i Sverige.

Huruvida det även kan bli aktuellt med utlämningar till Irak lär bli nästa fråga för framförallt rättsväsendet att hantera, men det lär även medföra olika former av överväganden för politiken.

Dömas här och dömas där

Numera finns det en stor förståelse för att den individ som har varit beredd att delta i de vidriga brott som är IS signum också skall utredas och dömas på plats i Irak. Det är dels betydligt mer effektivare att utreda brotten på plats dels självklart att brottslingar i första hand bör straffas för sina illgärningar där de utfört dessa. Att vissa brott är belagda med dödstraff i det landet borde individen förstås ha reflekterat över innan vederbörande utförde sina vidriga handlingar.

Varje stat är suverän vilket i allra högsta grad gäller rättspolitiken och vi har som stat att förhålla oss till detta faktum i de enskilda rättsprocesserna. Sen är det en annan sak att politisk driva frågan om dödsstraffets avskaffande i andra stater. Både är legitima handlingar.

I artikeln nedan framgår hur väl våra politiska ledare numera har anpassat sig till detta rimliga, logiska och legala förhållningssätt. Ingenting har en sådan inverkan på politik som när verkligheten obevekligen tränger sig på principernas oskuld. Det Sverige nu gör genom att söka stödja det irakiska rättsväsendet är en angelägen form av hjälp till självhjälp, ett stöd som bidrar till att stärka den irakiska rättsstaten samtidigt som Sverige bidrar till ökad säkerhet inrikes. Säkerhetspolitik när den är som bäst; säkerhetspolitik där och här.

Konvention och lag har utformats utifrån vitala erfarenheter – varför tillämpas de inte?

Det finns också ett mer grundläggande perspektiv att fundera över sett mot bakgrund av den fakta som presenteras i Försvarshögskolans rapport och det handlar om synnerligen väsentliga föreställningar om samhällskontraktets innehåll och tillämpning, ömesidigheten i vår samhällsgemenskap vad gäller rättigheter och skyldigheter, integrationens utfall och oförmåga att leverera inomskap istället för utanförskap, parallella samhällen, enklavisering, polarisering etc.

Svenska IS terrorister utgör i sig ett hot såväl i Irak och Syrien som i Sverige. IS är också en indikator på allvarliga problem i delar av vårt samhälle. Om vi lyfter fram vissa grundläggande legala förutsättningar för vår samhällsgemenskap och ställer dessa mot den verklighet som IS utgör och representerar så symboliserar det också en uppenbar klyfta mellan samhällets lagar och konventioner och den verklighet och den miljö som IS i huvudsak rekryterat sina deltagare ur.

I Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap första paragrafen ”Det svenska medborgarskapet är ett rättsligt förhållande mellan medborgaren och staten som medför rättigheter och skyldigheter för båda parter. Medborgarskapet förenar alla medborgare och står för samhörighet med Sverige. Medborgarskapet representerar det formella medlemskapet i det svenska samhället och är en grund för folkstyrelsen.”

I FN:s flyktingkonvention Artikel 2 – Allmänna skyldigheter: ”Varje flykting har gentemot det land, varest han befinner sig, skyldigheter främst innebä- rande, att han skall ställa sig till efterrättelse gällande lagar och föreskrifter även som anstalter, som vidtagas för upprätthållande av den allmänna ordningen.”

I FN:s flyktingkonvention Artikel 34 – Assimilation och naturalisering: ”Värdlandet åläggs att allokera nödvändiga resurser för assimilation och naturalisering, för att immigrantgruppen skall så snabbt som möjligt kunna bli en del av värdlandets kultur och arbetsmarknad.”

Det finns all anledning för politiken att inhämta, söka förstå och förhålla sig till den bakomliggande erfarenhet ur vilken konventionerna skrevs och beslutades. Bakgrunden var ju erfarenheten från det mest våldsamma och mest inhumana krig världen dittills och hittills hade och har upplevt. Den bakgrunden kom att prägla konventionerna.

Lagstiftning och konventioner är inget annat än en kodifiering av ett urval av vunna erfarenheter och en önskan om att tillämpa de goda av dessa erfarenheter. Flyktingkonventionen skrevs i anslutning till andra världskrigets folkvandringar, flyktingkatastrofer, folkmord och krigsbrott och med de erfarenheterna i bakhuvudet styrde skribenterna sina pennor och beslutsfattarna sina beslutsklubbor.

Mot bakgrund av IS folkmord, krigsbrott och terrorbrott är det nödvändigt att reflektera över bl.a. vårt samhälles ansvar och roll. Även om förövarna är en bråkdel av våra medborgare så är det lidande de förorsakat andra barn, kvinnor och män bortom de flesta människors fattningsförmåga samtidigt som dessa förövare i denna stund lever och verkar fritt i våra samhällen.

Under tiden fortsätter spridningen av de berättelser och bilder som är en del av det rätttfärdigande som dessa individer bygger sina grymma handlingar utifrån. Under tiden inspireras andra unga människor av de återvändade terroristerna samtidigt som det fostras en ny generation i samma hatets logik.

Berättelserna och bilderna har under lång tid faciliterats genom generösa statliga bidrag till organisationer och nätverk. Dessa berättelser och bilder legitimeras och förstärks numera genom de återvändande individer som utfört krigsbrott, folkmord och terrorbrott i IS namn.

I vilken omfattning har de ovan givna erfarenhetsbaserade konventionerna tillämpats och i andemeningen präglat svensk och andra europeiska länders politik de senaste decennierna?

I vilken omfattning har medborgarskapslagen tillämpats i akt och mening att medborgarskapet skall förena alla medborgare och stå för samhörighet med Sverige?

Det givna svaret är förstås i såväl halvhjärtad som blygsam omfattning. Resultatet kan skådas. Av historien lär vi aldrig. Historien upprepar sig kanske inte, men människan är nog densamma.

Läs mer:


https://www.sydsvenskan.se/2017-06-18/potentiella-terrorister-soks-bland-gomda

https://www.svd.se/trots-dodstraff-majoritet-for-terrordom-utomlands

https://www.svd.se/ygeman-vill-doma-svenska-is-resenarer-pa-plats-i-irak/om/jihadistbarnen

https://www.sydsvenskan.se/2017-06-15/kalifatet-kollapsar-sa-gar-det-for-de-svenska-jihadisternas-barn?utm_source=tw&utm_term=c56870d4-c691-4a5f-9951-f0b91d87c31d&utm_medium=list-bottom&utm_campaign=ushares

Klicka för att komma åt Swedish%20Foreign%20Fighters%20webb.pdf

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s