“Det stämde inte mycket i den intervjun!” (Om återvändade resande stridande terrorister)

Ja det blev ju självmarkerande. Knappast överraskande för flera av oss som jobbat med frågan de senaste tio åren och som har påtalat bristerna och problemen vid otal tillfällen.

Vem vet, kanske tas kritiken den här gången på allvar och åtgärder vidtas, dvs. skarpa åtgärder från rätt departement och rätt myndigheter. Det är, nu när klockan är fem över tolv, dags att flytta saken till inrikesministern och lämplig myndighet. Kommittéformen är nu tyvärr slutligen förbrukad. 

Dags att följa beredningsrutiner samt skärpa styrning och uppföljning. Samtidigt behöver sekretesslagstiftningen ses över i syfte att möjliggöra detaljerat och precist informationsutbyte mellan kommuner och statliga myndigheter. Katalogen med åtgärder som måste till är omfattande.

Grundläggande är förstås att resande stridande terrorister utreds, åtalas och döms för krigsbrott, folkmord och terrorbrott.

Utdrag ur intervjun med dr Ranstorp“Terrorforskaren Magnus Ranstorp sågar flera av demokratiminister Alice Bah Kuhnkes (MP) påståenden om IS-avhoppare i SVT:s Agenda. Bland annat lyfter hon felaktigt fram Umeå och Göteborg som bra exempel på hur man hanterat återvändande jihadister.
– Det stämde inte mycket i den intervjun, säger han.

I söndagens intervju kunde demokratiministern, som ansvarar för Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, inte ge något bra svar på hur Sverige hanterar de drygt 150 personer som återvänt efter sina resor till terrorgruppen IS. Det bekymrar terrorforskaren Magnus Ranstorp vid Försvarshögskolan, som menar att det kan vara ett tecken på att man inte har jobbat så skarpt med frågan.

– Det är en nationell prioritet att hantera återvändare, som är kanske de farligaste individerna vi har. Att bara lämna detta till Säkerhetspolisen är oansvarigt, säger han till SVT:s Aktuellt.”

Läs mera:http://www.svt.se/nyheter/inrikes/magnus-ranstorp


http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article24551496.ab


Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s