Det krävs politisk vilja och förmåga att stoppa identitetslösa brottslingars härjande med invånarna och med rättsstaten

Återigen redogörs för hur vår folkvalda stat delvis har tappat kontrollen över ytterligare en av våra gemensamma ytor, i det här fallet Nordstan i Göteborg.

Det handlar om ännu en förlorad yta samt dess förlorande och förlorade människor. Om det är ett problem att hantera identitetslösa så varför löser politik och förvaltning inte problemet?

Börja med att studera hur andra länder löser denna typ av kortslutningar i systemen. Skapa sedan incitament som gör att det gynnar individen att uppge sin rätta identitet. Dit hör sluten förvaring av brottslingar tills identiteten uppges. Dit hör avtal med länder som mot en rimlig kostnadsersättning gärna tar emot identitetslösa individer som inte vill samarbeta med staten i det avvisande landet. De flesta individer gör rationella val om de ges alternativ att förhålla sig till. Låt-gå får inte vara ett sådant alternativ.

Varje stat är suverän och bestämmer själv över sin inrikes säkerhet. Det finns stort utrymme att tolka internationella konventioner. Grundläggande för konventionerna, t.ex. flyktingkonventionen är att migranten skall lyda värdlandets lag.

Det enda som sätter begränsningar för politik och förvaltning är vilja och förmåga samt insikten att staten inte har fått sitt uppdrag av aktivister utan av väljarna. Väljare som förväntar sig att politiken sköter den grundläggande plattform som kan sammanfattas i lag och ordning, trygghet och säkerhet.

Läs mer:
http://www.expressen.se/gt/sa-lever-de-laglosa-gangen-som-sprider-skrack-i-nordstan/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Management, Social Unrest/Disorder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s