Det saknas fler dimensioner i analysen av påverkansoperationer

Frågan om huruvida Sverigedemokraterna är föremål för Rysslands (RU) påverkansoperationer är angelägen att söka svar på men den är också synnerligen endimensionellt och rudimentärt framställd. Frågans inriktning kan i sig vara en del i påverkansoperationen, dvs. att dra uppmärksamheten till en mer tacksam vrå än där RU verkliga fokus och aktiviteter befinner sig.

Jag skulle bli synnerligen förvånad om inte RU aktivt jobbar med subversion, entrism och andra former av påverkansoperationer gentemot varje vital länk i vårt samhälle dvs. partier, institutioner och aktörer inom civilsamhället som är av särskild vikt och betydelse. Allt annat vore tjänstefel av den ryska administrationen.
 
Men en dimension som hela tiden bortses ifrån är vem som tjänar mest på att det enskilt mest vitala kittet för vårt samhälle – tilliten – eroderar? Framförallt, vem bidrar mest till att den eroderar? Kan det vara den som ständigt blir påkommen med desinformation, halvfakta etc. Desinformation och halvfakta som snabbt kan följas upp och kontrolleras via ett stort antal källor på nätet. Kan det vara den som ständigt upprepar samma beteende? Vad är dennes egentliga avsikter? Förmågan finns ju uppenbarligen. Men vad vet vi om avsikten?

Låt oss en kort stund vända på steken och reflektera över de individer från traditionell media som påfallande ofta levererar inkorrekt fakta vilket i sin tur bemöts och klarläggs på sociala medier vilket ytterligare eroderar tilliten till faktaförvanskarna. Är det enstaka individer i de etablerade medierna som är de nyttiga idioterna? Är det de som omedvetet eller medvetet går hand i hand med subversionen, entrismen och andra påverkansoperationer? Det här är frågor som före detta Överstyrelsen för psykologiskt försvar brukade laborera kring och en av den dåvarande myndighetens slutsatser var att vår media måste vara trovärdig i ett läge av kris eller krig. Trovärdig blir endast den media som obönhörligen håller sig till fakta. Dagens agendasättande medialogik hade sannolikt sorterats under rubriken propaganda och ansett vara kontraproduktiv och möjligen direkt farlig för vårt lands totalförsvar.

Frågan är återigen densamma! Ser vi bara den hand som visas upp? Gamla Sovjet var galant skicklig på påverkansoperationer i tredje och fjärde led. Det är ingen annan skillnad på gamla Sovjet och nya RU än att staten har blivit ännu skickligare och att operationsmiljön är betydligt mer lättillgänglig för dess hanterare och operatörer.

Ett land starkt upptaget av att bevaka värdegrunder så vördnadsfullt att informationen anpassas för att passa in med den förhärskande värdegrunden är också ett oerhört lättillgängligt mål för den som är en professionell påverkansoperationell dirigent! Självbilder som sprids med desinformation eller halvfakta är tacksamma att först bygga upp och sen smula sönder. För den som har avsikt och förmåga. Jag har inte svaren men frågorna måste börja ställas och analyserna utföras.

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

2 Responses to Det saknas fler dimensioner i analysen av påverkansoperationer

  1. Jessica Josefsson says:

    Frågan om Sverigedemokraternas förhållande till Ryssland är dock ändå relevant och bör ställas. Oavsett om fler händer behöver synas.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s