Behövs väljaren när generaldirektören bestämmer politiken?

Vi är många som uppfattar den nyans av erodering av vår förvaltningstradition som numera uttrycks av åtminstone två generaldirektörer i samhällets tjänst.

Vi är nu i ett läge där en generaldirektör sätter tvivelsmål kring inrikesministerns och regeringens värdegrund för den valda migrationspolitiken.

Jag blir alltmer bekymrad över hur vår förvaltningstradition och tilltron till denna skadas av att tjänstemännen börjar initiera, utforma, formulera, diktera, kampanja och genomföra politik.

I sin mest tillspetsade form infinner sig frågan huruvida statsråd, riksdagsledamöter, fullmäktigeledamöter m.fl. behövs när de istället ersätts av allenarådande generaldirektörer!? Behövs vår konstitution? Behövs våra lagar? Behövs våra institutioner? Behövs väljaren som har valt de riksdagsledamöter som beslutar den lag som tjänstemännen inklusive generaldirektörer skall genomföra. Behövs vi?

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s