Den enes rasism är den andres rasism, allas vår rasism


Reflekterar över hur arrangemangets värdar ska skilja ut de rätta besökarna från de icke-rätta? När blir individens nyans och ursprung och biobakgrund rasifierad!? 

“Rasism är dogmen om att en viss etnisk grupp av naturen är dömd till medfödd underlägsenhet och en annan grupp till medfödd överlägsenhet.”

(Ruth Benedict)

(Bild Andreas Henriksson)

Tänk att 30-40-talets rastabeller och okulärbesiktningar åter är på tapeten. Var har dessa unga människor lärt sig denna rasismens åtskillnad mellan människor. Vari ligger den politiska agendan? Vad vilja de som pushar och triggar på denna åtskillnad? Denna åtskillnad som tidigare generationer har sökt motverka vis av vidriga erfarenheter från vår gemensamma historia och nutid. Vad vilja dessa åtskillnadens predikanter?  Vad är deras mål? Vad är deras mål för dem själva och vad är deras mål för alla oss andra individer och medmänniskor? Rasism är en lära! Rasism är en idé! Rasism är en åtskillnadens idé! Rasism är något människan lär sig! Rasism är en ideologi med ett mål. Rasism gjuts in i människan. 

“Ingen föds till att hata någon på grund av hans hudfärg, eller hans bakgrund, eller hans religion. Folk måste lära sig att hata, och om de kan lära sig att hata så kan de lära sig att älska, för kärlek kommer mer naturligt till människans hjärta än motsatsen.”
(Nelson Mandela)

Rasism är rasism oavsett om den kommer underifrån, uppifrån, från vänster sida eller höger sida, oavsett om den kommer från en majoritet eller en minoritet, helt enkelt oavsett bakgrund och motiv.

Vi behöver fokusera på det som förenar oss. Det som gör oss starkare tillsammans. Vi behöver även fokusera på reella socioekonomiska, maktreala etc. skillnader, istället för att bygga konfliktytor och friktion på hudfärg.

Rasism syftar alltid till polarisering, enklavisering osv. En rasism som öppnar oresonliga avgrunder av hat, oförsonligt hat. Rasism är tidlös skit oavsett hur den utformas och oavsett hur den målas och bildsätts.

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Democracy and Human Rights, Management. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s