Extremismen kan aldrig stoppas men den skall inte heller gödas och faciliteras

I morgon den 22 juli är det fem år sedan de vidriga barnamorden och massmorden genomfördes och terrorismen träffade rakt i hjärtat av vårt grannland och våra vänner i Norge. Händelserna de därefter kommande åren med IS folkmord, krigsbrott, brott mot mänskligheten och terror i Levanten samt den urskiljningslösa terrorn i Beirut, Paris, Bagdad, Bryssel, Nice m.fl. platser i vår omvärld visar att det finns all anledning att erinra om behovet av dagliga såväl uthålliga som precisa insatser mot extremismen.  

Den som vill konfrontera extremism behöver för det första inse att extremismen aldrig kan stoppas. Den kan mildras, omriktas m.m. men så länge det finns människor så kommer det finnas extremism. Extremismen är adaptiv och en del av vår natur. Extremismen förs vidare genom det strategiska inflytandet, berättelserna om självupplevda och/eller återberättade orättvisor (sanna eller falska) och egna tillkortakommanden.

Just därför är det vitalt att inte offentliga verksamheter faciliterar och göder polariserande konflikt- och hatberättelser, dolkstötslegender! Offentliga verksamheter skall istället kritiskt granska just dessa berättelser oavsett om de slutar på -ism eller -fobi eller liknande.

För det andra är det följdriktigt avgörande att anlägga en helhetssyn på extremismen, dvs att förstå att polerna triggar varandra. Hatet göder hatet. Precis som favorisering, exkludering, avhumanisering och dolkstötslegender göder extremismen i sin helhet.

Det betyder inte att all extremism kan förebyggas och motverkas med universella universala åtgärder. Istället krävs uthållighet med ett evighetsperspektiv och precision med ett fokus på såväl individ som berättelse.

Jag har analyserat och skrivit en rad inlägg i ämnet, vilka flertalet med olika perspektiv på ämnet återfinns på min blogg under rubrikerna extremism och terrorism. Läs gärna mer utifrån denna korta sammanfattning av ett komplext men inte nödvändigtvis komplicerat ämne.

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s