Värderingskampen har enbart påbörjats!

De tog i för mycket den här gången samtidigt som alltfler inom media och politik har börjat lyfta blicken och skärskåda bortom den hand som har visats upp. Fler har nått insikt om de nålstick som nu riktas mot såväl individers friheter som vårt styrelseskick. 

Vi talar om de ytterst genomtänkta och verkansfulla nätverk – organisatoriska, ekonomiska och ideologisk-religiösa – som har gjort det möjligt för en mycket lite krets av hard-core fundamentalistiska islamistiska företrädare att sätta en mycket otäck begränsande politisk agenda för vårt politiska samtal. En agenda som accepterats av och även gynnats och förstärkts av media och politik ända tills de senaste dagarna. Det handlar inte om någon genomtänkt verkställd komplott eller annat tramsigt, däremot handlar det om att dessa nätverk fått ensamrätt på verklighetsbeskrivningen och berättelsen om Sverige. De har ägt det strategiska i flytandet. De har kontrollerat ytan.

De uttryck vi ser i Sverige tillhör även i stora delar av den muslimska världen uttryck som i huvudsak utövas av de mest reaktionära. Men det är dessa krafter som under lång tid har tillåtits måla bilden och återge berättelsen av ”muslimen i Sverige”. Som om det fanns en bild och en berättelse.

Välkänt, granskat och kritiserat av oss som ägnat betydande kraft åt att redovisa hur myndigheter och politik faciliterar de krafter som hatar våra värderingar.

Nu har proppen gått ur och skynkena dragits isär. Nu blottläggs såväl nätverken som deras värderingar. Dessa nätverk bidrar aktivt till att polarisera vårt land bl.a. genom sitt strategiska inflytande där berättelserna gjuter in människor i parallella samhällen och värderingar. Takfirernas inflytande har varit och är betydligt större än vad som hittills framgått. Vi är bara i början av att nysta i de berättelser som de sprider bland våra ungdomar och unga vuxna, framförallt i våra förorter, särskilt i våra 15 mest sårbara högriskområden.

Det har varit tydligt för var och en som känner till brödraskapets strategi, taktik och operationer. Deras lågintensiva ”kokta grodan taktik” har varit framgångsrik. Steg för steg har de åstadkommit tillvänjning för sina handlingar och sina budskap. Det har tagit alldeles för lång tid för media och politik att reagera. Rädslan för att bli anklagad för islamofobi – vilket är islamisternas mest vitala och gångbara taktik i västvärlden – har gjort media och politik ängsliga och fega. Detsamma gäller korgen som är fylld av ordkulor som rasifierade, transatlantisk slavhandel, postkolonialism etc.

Var och en som läst sin historia vet t.ex. mycket väl att under lång tid innan den transatlantiska slavhandeln påbörjades hade över en halv miljon europeer förslavats av nordafrikaner och araber. Den som vet sin historia vet att det var de afrikanska och arabiska slavhandlarna som sålde slavar till den transatlantiska slavhandeln. Den som vet både sin historia och sin samtid vet att slavhandeln pågår just nu i Afrika och i Mellanöstern, kanske mest förkroppsligad i ISIS/DAESH vidrigheter med kvinnor och flickor från erövrade minoriteter. Dessa förhållanden förtar självklart inte på något vis det vidriga i den trafficking som också pågår i Europa och i andra delar av världen.

Men det är den egotrippade statsfinansierade kränkhetstävlingen om vem som har lidit mest som är så ovärdig och onyttig och som följer en fundamentalistisk islamistisk linje i riktning mot polarisering av människor utifrån etnisk, kulturell och religiös identitet. En synnerligen vidrig linje som bara kan beskrivas i ett ord, rasism. Tidlös skit med många namn och klädd i olika skruder, men likväl tidlös skit oavsett vem som syr ihop dess trådar och namnger dess uttryck.

För den som vill förstå och som söker sig till kunskapen om islamisternas och deras nätverks grundläggande taktik har vägen länge kantats av varningssignaler och kännetecken. Ett av de mest vitala är förstås deras anspråk på att representera Sveriges muslimer. Som om en enda organisation eller ett enda nätverk skulle kunna göra just det. Redan där borde politik och media ha reagerat. Få skulle i dag ens lyssna till ännu mindre ta någon på allvar som hävdade att de företrädde alla kristna. Den som hävdade det vore självmarkerande. Detsamma borde förstås gälla för den som hävdar att de representerar landets muslimer. Det är både självmarkerande enögt och rasistiskt stereotypt.

De har försökt nå framgång i alla partier, men miljöpartiet synes ha varit den mest framgångsrika miljön. Nu blev det till slut för mycket även för det partiet. Det ska bli intressant att följa hur miljöpartiet nu avser gå vidare. 

Det ska också bli intressant att följa hur islamisterna väljer att gå vidare. Ligger de och deras nätverk lågt en stund tills uppmärksamheten blåser över eller kommer de nu att analysera möjligheten att bilda ett eget politiskt parti! Problemet för dem är förstås att i en öppen process skulle det bli för genant synbart vilket ytterst begränsat stöd de har. Kommer de att anpassa sig till svensk politiks normer? Ja några lär göra det. Innebär det att de förändrar sina grundläggande värderingar? Ja några lär göra det. Men flertalet lär behålla sina grundläggande värderingar.

Värderingskampen i denna för svensk politik delvis nya dimension har enbart börjat! Nygammal snarare. Den har funnits och finns inom partierna. Nu blir den öppen och synbar, rentav transparent. Gott! Dags att fler plockar upp den kastade handsken. Våra värderingar såsom de uttrycks i de av våra folkvaldas beslutade grundlagar är värda att försvaras i det öppna offentliga politiska samtalet. 

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s