En gång är ingen gång två gånger är en gong gong

Jag skrev för en tid sedan att alla politiska reformer hamnade i skymundan av den icke hållbara migrationspolitiken. Det syntes bl.a. i opinionen där Sverigedemokraterna ständigt ökade och då i huvudsak för att de framstod som det minst dåliga alternativet i ett för våra system helt avgörande politikområde. Endast 13 procent av väljarna hade SD som ett förstahandsval. I dag ser vi att nästan 70 procent av opinionen anser att den nya migrationspolitiken – de s.k. 180 graderspolitiken – är rätt och riktig. Samtidigt minskar Sverigedemokraternas stöd och Socialdemokraterna och Moderaterna ökar i opionen. Gott så!

Det är en av flera indikationer på att inte enbart en hållbar systeminsikt om vårt välfärdssystem har börjat växa fram inom partiernas ledarskikt utan att även respekten inför folkviljan börjar få genomslag i de samhällsbärande partierna. Samtidigt står anarkoliberalerna i Miljöpartiet och Centern och stampar i opinionen. Gott så! Men som det sägs en gång är ingen gång.

När  nu 22 organisationer i sina remissvar sågar den nya 180-graderspolitiken, miljöpartiets statsråd i regeringen tvår sina händer och vissa politiska ungdomsförbund mobiliserar för att återgå till den icke hållbara anarkoliberala migrationspolitiken så kan det vara värt att påpeka betydelsen av begreppet tillit! Tillit formas av trovärdigt agerande.

Tillit är A och O i politiken. Tillit är en färskvara. Den tar lång tid att odla och den ruttnar snabbt när den rycks av sina rötter. Den som till äventyrs åter vill riskera såväl våra olika samhällssystem som en gång för alla haverera tilltron till våra samhällsbärande partier ska givetvis återgå till den anarkoliberala migrationspolitik som skadade alla utom flyktingsmugglarnas och boendeleverantörernas profit.

En anarkoliberal migrationspolitik som efterhand främjade en socialdarwinistisk urvalsprocess av dels de som var på sociekonomisk flytt (enligt Frontex 60 procent av migranterna) dels de som var på flykt undan krig, svält och våld.

En socialdarwinistisk urvalsprocess som innebar att 70 procent av migranterna var unga män (som så ofta i flyktingströmmarna där man självklart sänder den i familjen med störst överlevnadschans).

En socialdarwinistisk urvalsprocess som innebär att de som blev kvar och som nu utgör majoriteten i de svåraste umbäranden som tänkas kan, är kvinnor och barn.

Anarkoliberalism som leder till socialdarwinism. Som så ofta förr i vår historia. När lagen tillämpas korrekt blir den stark och när den tillämpas vagt blir den svag, vilket alltid drabbar kvinnor och barn. Att asylrätten och dess tillämpning kommer att revideras är närmast självklart. I fokus kommer nya system där kvotflyktingar och säkrade flyktingytor kommer att bli den nya modellen. 

De som nu önskar sig en återställare bör besinna sig. En återställare är detsamma som att be om anarkoliberalism, socialdarwinism och totalt haveri av migrationspolitiken på såväl internationell som nationell nivå. Det är att ta på sig ett rakt ansvar för denna utveckling. Det är också att ta på sig ansvaret för en slutlig knäck av invånarnas, skattebetalarnas, medborgarnas, flyktingarnas och väljarnas tillit till de samhällsbärande partierna.

Det är att ge fri väg till att permanenta en process av succesivt ökad tilltro till Sverigedemokraterna. Det är att medvetet få lamellerna i svensk väljaropinion att släppa och börja rotera. Gott nog om det är vad de politiska ledarna vill. Opinionen gör sina val.

Men kom ihåg att en gång är ingen gång, men två gånger är en gong gong. 

Gong gong
Läs mer:
Regeringen väntas ändra migrationspolitik

http://www.expressen.se/nyheter/regeringen-vantas-andra-migrationspolitik/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s