Entrism och strategiskt inflytande har stärkt de extrema krafterna i Sverige

En målmedveten långsiktig uthållig entrism och infiltration med strategisk information har gett resultatet att de krafter som hatar våra värderingar och i grunden vår författning och vårt demokratiska system har nått gedigna framgångar såväl i politiken som hos alltfler av våra unga vuxna och våra ungdomar.

Politiken har medvetet valt att avstå från den kunskap som har funnits tillgänglig. Detsamma gäller råd och erfarenheter.

Säpos årsbok och dess chefsanalytiker Lars Nyroos konstaterar att åter­vän­da­re från IS är inte de enda hoten i Sve­ri­ge men de farligaste. Säpo kon­sta­terar vidare att propagan­dan som vill ra­di­ka­li­sera unga männi­skor har till­tagit och att om­fattningen av verk­sam­heten är större än nå­gon­sin tidigare.

Allt medan åtgärder låter vänta på sig, fler extremister välkomnades åter till Sverige 2015 och de ideologiska miljöerna får offentliga medel.

Facilatorerna återfinns i det civila samhället, hos myndigheter, inom politiken och i media. Agendan är polarisering genom att betona att Sverige är ett diskriminerande rasistiskt land där vithetsnormen sätter den rasifierade i ett ödesbestämt slavliknande underordnat tillstånd. Detta i det land som enligt en rad olika studier är ett av de mest toleranta icke-diskriminerande länderna i världen.

Ofta är de som driver diskursen de som gärna föredrar den religiösa fundamentalistiska samhällsmodell som tillämpas i Saudi, Iran, Brunei och andra fundamentalistiska rasiststater i mellanöstern. Frågan är dock om de skulle ha ryggrad nog att själva leva i den samhällsmodellen, vana som de är med yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet osv.

Diskursen, agendan och det önskade end-state är otydlig endast för den som inte vill förstå.

Läget är ansträngt.

Läs mer:

Säpos årsbok 2015

http://www.sakerhetspolisen.se/publikationer/rapporter-amnesvis/om-sakerhetspolisen/sakerhetspolisen-2015.html

Vita heliga lögner

http://www.dagen.se/debatt/sameh-egyptson-nar-lognerna-blir-heliga-1.1101621

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s