Att vara lydig, att gläfsa i takt

Ser åter på programmet om de hemliga inspelningarna av de tyska krigsfångarnas samtal i de brittiska krigsfångelägren/slotten. Inspelningar av MI19 vilka hade stor betydelse för förståelsen av tyska soldaters och officerares åsikter och handlingar under kriget. 

Som så ofta blir bilden oerhört komplex. I grund och botten krigsbrott och folkmord utförda av såväl SS som tyska armén. Att höra enskilda soldater uttala sig om de krigsbrott de medverkat i med ett tonläge och en logik som om de vore ute på en vardaglig promenad är vidrigt men också tankeväckande. Synen på den andre som ej mänsklig som bannlyst, som icke-existerande. 

Samtidigt ett delat läger av å ena sidan tyska generaler som avskyr Hitler å andra sidan tyska generaler som dyrkade honom. Generaler som inte begick folkmord och krigsbrott. Generaler som gjorde allt för att verkställa folkmorden och krigsbrotten. Alla moraliskt ansvariga som ledare – oavsett inställning – under en och samma regering. 

Likriktningen, åsiktskonformiteten, inympade av vi och dom, disciplinen att inte kritisera, disciplinen att alltid lyda… Att gläfsa i takt. Det är denna vilja att kuva kritik och kritiker som alltid leder till polarisering, hat och undergång. Det gällde då och det gäller i dag.

Noterar att en del individer inom politik och media gärna fäster större vikt vid en människas partitillhörighet och form än innehållet i vad människan uttrycker och med det som utgångspunkt avstår såväl analys av det uttryckta innehållet som människan som sådan. Var och en väljer förstås sin approachering till vår omvärld. 

För mig är det obegripligt att avstå vänskaper pga bakgrund, identiteter, uppfattningar m.m. Jag har vänner med alla möjliga bakgrunder, identiteter, uppfattningar etc. Det som är avgörande för mig är människans sätt att förhålla sig till andra människor i vardagen. Viljan att reflektera och förstå, att bjuda till, att undvika att medvetet misstolka, att hjälpa varandra det är vardagshjältarna. De finns överallt och de går alla i olika skrud. 

När jag kan sitta bredvid en israelisk överste, en saudisk brigadgeneral, en libanesisk major och en jordansk major och diskutera, laborera och reflektera över i ena stunden strategier och taktik för hanterandet av extremism och terrorism i andra stunden om familj, sport, politik etc. så borde även politiska företrädare men även privatpersoner kunna respektera varandra och även försöka förstå den andres push och trigger. 

Att bannlysa är att anträda vägen mot sekterism, polarisering, hat och undergång. Att bannlysa är att lyda och att bjäfsa i takt! Resultatet vet vi!

Se mer:

http://www.tv.nu/p/1Aq0DG-16-fnH

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s