Är Polisens icke-agerande i Tarrushskandalen ett resultat av hur Polisen styrs?

Känt i media åtminstone sedan augusti 2015! Är Polisens icke-agerande i frågan om massofredande och massövergrepp på flickor och kvinnor i publik miljö – Taharrush – en följdriktig konsekvens av många års tilltagande politisk detaljstyrning av Polisen och ett flitigt experimenterande med organisations- och ledningsformer?

Åtgärder vilka efterhand får enskilda befattningshavare att uppfatta det som premierande att lägga huvudet nära marken och lyssna intensivt efter signaler från politiken och i fonden en genom media uppfattad allmän tidsanda framför att tillämpa lag och myndighetens instruktion!? Lydig och nyttig framför att agera korrekt och med integritet!? Inget att förvånas över. Som du bäddar får du ligga. Alla signaler noteras och ställs mot vederbörandes etiska ryggrad.

Nu ska icke-agerandet utredas. Vi får hoppas att detta avgörande systemperspektiv också inkluderas i analysen och i erfarenhetsinhämtningen. Etik i den egna gärningen är avgörande vid all statlig myndighetsutövning, men särskilt vitalt för en myndighet som ansvarar för vår inre säkerhet och i förlängningen vår trygghet. 

En etik som betonar att i professionen är integritet och tillämpningen av lag A och O. Polishögskolan utbildning innefattar en gedigen etikutbildning men denna måste förstås för den enskilde polisen motsvaras i mötet med högre chefer. 

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s