Varför värnplikt? Varför ska våra ungdomar reparera politikens tillkortakommanden?

Jag vill med denna postning närma mig en existentiell utgångspunkt som nog snarare har med den grundläggande frågan om vår förväntan på och vår tillit till vår gemensamma folkvalda stat och om vad vår stat kan förvänta sig av oss och framförallt vad som händer när våra förväntningar på staten minskar. När vi ifrågasätter vad vi kan förvänta oss av vår gemensamma stat, av oss gemensamt.


Osäkerhet om vem som kontrollerar ytanSom noterats har politiken under de senaste tio åren, med acceleration sedan 2010 misslyckats med att på ett betryggande och tillitsskapande sätt göra trovärdigt att vår folkvalda stat har kontroll över vår gemensamma yta. 
Det gäller såväl försvaret av vårt land mot externa hot som att förebygga och motverka hot mot vår inre säkerhet i bred bemärkelse. Såväl hot mot vår fysiska yta som hot mot våra gemensamma värderingar så som de uttrycks i konstitutionen och vår lag.
 
Det gäller motverkandet av enklaver och tillåtandet av parallellsamhällen i våra förorter, det gäller kriminalitetens utbredning i form t.ex. över 200 skjutningar varje år de senaste åren. Det gäller de över 45 ihjälskutna individerna i olika uppgörelser under år 2015. Det gäller områden där polisen inte längre går in utan särskilt stöd och planerat skydd. Det gäller utanförskapsområden som växer till sig allt snabbare. Det gäller en kraftigt ökad radikalisering och polarisering, bl.a. identifierbart genom de nästan 300 resande stridande terrorister som i Levanten begår folkmord och krigsbrott för ISIS. Det gäller gruppantastandet och gruppofredandet av unga flickor på offentlig plats. Det gäller en unik brist på bostäder. Det gäller allvarligt låga förvärvstal för många av våra nya invånare och medborgare. Att endast hälften av de som varit i Sverige i åtta år har ett arbete är ett ordentligt haveri för integrationen och i förlängningen såväl för den enskilde som för vårt gemensamma samhälle.

Listan kan göras betydligt längre, men den är redan med det ovan sagda alltför lång, övertygande alltför lång.


Varför ska våra ungdomar lösa politikens tillkortakommanden?Nu aktualiseras frågan om att aktivera värnplikten, men resonemangen kring en sådan aktivering tar alltför ofta sin utgångspunkt i andra syften än ett existentiellt hot.
Varför ska våra ungdomar – unga män och kvinnor – skickas in för att lösa de problem som politiken genom vårdslöshet, nonchalans och arrogans under lång tid undvikit att ta i? Problem som har tillåtits växa sig oändliga och med allvarliga konsekvenser för vår gemenskap, vårt samhälle.


Syftet med värnplikten är inte att vara en allmän slasktratt för allsköns samhällsutmaningarSyftet med värnplikten är vare sig i första, andra eller tredje hand att lösa problem som utanförskap, arbetslöshet, polarisering, kriminalitet, värderingar, bristande tilltro till politik och förvaltning eller låg utbildningsnivå. Syftet är inte heller att trolla fram social sammanhållning när politiken har börjat känna en allt större medvetenhet om och en allt starkare ångest inför en icke hållbar och urspårad migrationspolitik i kombination med en sedan länge havererad integrationspolitik. Syftet är inte heller att möta en samhällsutveckling där individens många olika identiteter bejakas men där politiken vankelmodigt ser denna individualisering inte som ett hot men väl en utmaning då de ställer den som en motsats till starka gemenskapsvärden. 

Politiken påminns dock om att förväntningar och tillit är en avgörande förutsättning för vår välfärdsstats fortsatta solidariska finansiering. I detta perspektiv framstår värnplikten som den sista korrigerings- och uppfostringsanstalten där denna gemenskaps- och pliktkänsla skall gjutas in i en individualiserad generation.
 


Översett med de samband som bygger vår stat och vårt samhälleEfter att under lång tid ha översett med de samband som bygger vår stat och vårt samhälle så har nu politiken börjat inse att ett grundfundament för vår samhällsbildning har börjat sprika i sin grund. Men det kan inte vara värnpliktens uppgift att hantera dessa utmaningar. Värnplikten kanske kan bidra i fjärde och femte hand till dessa samhälleliga behov, men den är ingen allmän slasktratt som kan fyllas på i ena änden och ur andra änden trillar den välkammade välartade skattebetalande solidariske mysmedborgaren ut!


Existentiella hotVärnplikten fyller i första hand uppgiften att bidra till att värna vårt land mot existentiella hot. De andra utmaningarna får andra precisa politikområden ta hand om. Det finns ingen kvick-fix för de problem som politiken genom nonchalans – eller naivitet som det numera heter – har ställt till med. Var sak för sin sak.


Samhällskontraktet – förväntningar på och tillit till en stat som tar ytanSverige har utgått från ett unikt starkt samhällskontrakt byggt på en stat som garanterar vissa grundläggande försäkringsvärden som rättsäkerhet, ekonomisk och social trygghet m.m. Försäkringsvärden i ett land som bygger leveransen av dessa värden på en folkvald stat och inte andra gemenskaper som klan, gäng, etnicitet etc. En folkvald stat som tar och behåller ytan. En folkvald stat som är stark och beslutsam nog att motverka såväl yttre som inre hot mot dess suveränitet över denna yta, oavsett om det gäller ett kvarter, en förort eller om det gäller territoriet i sin helhet. En folkvald stat byggd på gemensamma värderingar uttryckta i konstitutionen och våra lagar.

Men finns denna tillit till vår gemensamma folkvalda stat? Finns denna förväntan? Tillit och förväntan går hand i hand. De är kommunicerande kärl. Orsaken till låg förväntan är bl.a. att tilliten är låg. Väljare, medborgare, skattebetalare och invånare vars förväntan sjunker är ett problem för oss som gemenskap. Den är därför ett problem när det kommer till viljan att medverka i en värnplikt. Varför ska just denna individ göra värnplikt? Särskilt i en begränsad värnplikt där endast en liten minoritet kommer att pliktas till tjänstgöring? Inte nog med att det är direkt orättvist och knappast stärker tilliten, det är dessutom ett argument mot värnplikten som en allmän slasktratt för att lösa allsköns samhällsutmaningar. Varför ska just denna individ enrolleras när majoriteten inte alls kommer att beröras. På vilket sätt gynnas t.ex. integration i ett system där endast ett litet tvingat urval av medborgare?


Adressera problemen bakom de existientiella frågorna och fullgör samhällskontraktet!Frågorna vi då behöver besvara innan vi ens närmar oss värnpliktens aktivering eller inte är vad vill vi försvara? Vilka vill vi ska försvara oss och varför ska just de försvara oss? Men framförallt, vilka är oss? Vilka är vi? Innan våra ungdomar kallas ut att lösa politikens och statens sökande efter sitt existentiella sammanhang och sin mening må politiken besvara dessa frågor och åtgärda de samhällsproblem som ligger bakom denna existentiella nöd.

Mina ungdomar tar ni inte ombord utan att först fullgöra er del av samhällskontraktet. 

…och ja, jag är en synnerligen starkt övertygad försvarsvän. Jag är också övertygad om att om inte vår gemensamma folkvalda stat kontrollerar våra gemensamma ytor då kan den statens existens ifrågasättas, i alltför många avseenden. Såväl av oss medborgare, skattebetalare, väljare och invånare som av vår omgivning. Däri ligger en reell hotbild långsiktigt mot vår existens, i närtid mot vår integritet och suveränitet.  


Läs mer om tillit och förväntningar
Sveriges unika tillit sjunker
http://fof.se/tidning/2014/8/artikel/sveriges-unika-tillit-sjunker-kan-man-lita-pa-folk
 

Skratta inte bort hot mot landets säkerhet 
http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/skratta-inte-bort-hot-mot-landets-sakerhet/

Tvinga unga att jobba 

http://cornucopia.cornubot.se/2016/01/wallstrom-vill-tvinga-unga-att-jobba.html?m=1

Övergreppen rapporterades aldrig

http://mobil.dn.se/nyheter/sverige/overgreppen-pa-festivalen-i-stockholm-rapporterades-aldrig-vidare/

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1646&artikel=6230084

Undanhåller svensk media!?

http://staffandanielsson.blogspot.se/2016/01/undanhaller-svenska-media.html?m=1

Nej till värnplikt, ja till Nato

http://www.svd.se/infor-salen-nej-till-varnplikt-ja-till-nato

Plikt – värn – civil – total

https://ltcollibbo.wordpress.com/2016/01/10/plikt-varn-civil-total/

Värnplikt om försvaret behöver det

http://www.axess.se/blog/2016/1/11/varnplikt-om-forsvaret-behover-det#.VpOS2fnhBaQ

Även Sverige har nationella intressen

http://www.di.se/artiklar/2016/1/12/ledare-aven-sverige-har-nationella-intressen/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s