Ett nytt år präglat av upplysningsidealet, friheterna och hållbara system

Det beklagliga med sanningen är att lögnen ibland verkar mer sannfärdig.

Carl Erik Soya (1896-1983)

År 2015 var ett år då Sverige genomgick stora omvälvande förändringar. Somliga syns här och nu, andra kommer att följa med, synas över tiden och prägla kommande generationer. De förändringar Sverige genomgår nu har sina liknelser i de omfattande samhällsförändringar vi genomgick med början för hundra år sedan. 

Makten till att styra och kontrollera förändringar i vårt samhälle ligger i våra händer. Vi tillsammans. Med visioner, drömmar och ideologier som fond mot vetenskap och beprövad erfarenhet bygger vi vårt samhälle. 

Det gångna året har kanske inte direkt karaktäriserats av att upplysningsidealet har präglat politik, förvaltning och media. Snarare har önsketänkande, häxeridomar och fördömande av människors karaktärer varit den linje som drivits på av media och politik. 

Låt oss gemensamt göra år 2016 till en renässans åt såväl upplysningsidealet som en pragmatisk hållbar samhällsutveckling där vi värnar individens och grupper av individers friheter samtidigt som vi vårdar och utvecklar våra gemensamma samhällssystem. 

Friheter och system som skall kunna övertas, förändras och utvecklas vidare av våra barn och deras barn.

Gott Nytt År!

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

2 Responses to Ett nytt år präglat av upplysningsidealet, friheterna och hållbara system

  1. Tobias says:

    En retorisk fråga som inledning på drt nya året: Är människan till naturen så mån om att förbättra sin tillvaro att hon vill göra förändringar i fungerande lösningar eftersom det är en äldre lösning eller hon inte har tillräcklig kunskap för att förstå den? Jag tänker på termer som Samhälle, Demokrati och Civilisation.

    • Sumatra says:

      Att göra ändringar i fungerande lösningar är lite som att reparera en fungerande TV. Detta beteende är särskilt vanligt inom statlig verksamhet, där organisationer inte hinner börja fungera innan det är dags för nästa omorganisation (jmf polisen och försvarsmakten). I mina exempel vill jag bestämt hävda att det är otillräcklig kunskap om varför saker görs på ett visst sätt, kombinerat med ett behov av att “visa upp sig” från högre – och politiskt tillsatta – chefer/generaldirektörer alt direkt från en okunnig politisk nivå. Ren dumhet ät som bekant inte straffbart. Vore så fallet skulle våra fängelser vara överbelagda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s