Monthly Archives: December 2015

Ett nytt år präglat av upplysningsidealet, friheterna och hållbara system

Det beklagliga med sanningen är att lögnen ibland verkar mer sannfärdig. Carl Erik Soya (1896-1983) År 2015 var ett år då Sverige genomgick stora omvälvande förändringar. Somliga syns här och nu, andra kommer att följa med, synas över tiden och … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 2 Comments