I alla fall slutet på början

Den migrationspolitiska överenskommelsen är nu klar. En sammanfattande kommentar är att detta inte är det definitiva slutet på förhandlingarna och de samlade akuta åtgärder som inom två månader kommer att tillkomma och tillföras efterhand och som vi kommer att se tillbaka på om två år.

De har nu börjat samtala med varandra utifrån ett nytt paradigm, ett nytt fönster. Det är det vitala utfallet i överenskommelsen. 

Den tidigare migrationspolitiska låt-gå-politiken är nu till ända, först i retoriken och snart nog i åtgärder. Efterhand kommer vi nu förhoppningvis få se allt mindre av bristande eller obefintlig tillämpning av svensk lag och internationella avtal. 

Nu kommer förhoppningsvis asylrätten åter börja tillämpas så att den stärker skyddet för de skyddslösa. Asylrätten är stark när den tillämpas strikt och svag när den inte tillämpas. 

Det här är inte ens början på slutet. Det är möjligen slutet på början.

Läs mer

Statsminister Löfven uttalar sig om överenskommelsen. “Alla förstår att åtgärderna inte räcker och att det kommer att krävas mer”. (Infört 20151024 efter intervju 20151023 21.37)

http://www.svd.se/stefan-lofven-alla-forstar-att-atgarderna-inte-racker

Rekommenderar Johan Westerholm Ledarsidornas konsekvensanalys, Tino Sanandajisanalys av MV:s senaste statistik samt i övrigt PJ Linder Expressens analys.

http://ledarsidorna.se/2015/10/vi-bygger-oss-ett-apartheidsystem/

http://www.expressen.se/ledare/flyktinguppgorelsen-tar-oss-inte-ur-krisen/

http://www.tino.us/2015/10/migrationsverkets-prognos/

http://www.expressen.se/nyheter/spant-lage-infor-den-nya-asylprognosen/

http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&ideologi=290

http://www.regeringen.se/contentassets/6519e46a9780457f8f90e64aefed1b04/overenskommelse-insatser-med-anledning-av-flyktingkrisen.pdf

http://detgodasamhallet.com/2015/10/27/i-anonyma-skyltars-skymningszon/

http://detgodasamhallet.com/2015/09/09/patos-gar-fore-logiska-samband/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s