Om en stat och dess medborgare som vill ta tillbaka kontrollen över sin yta

Nytt dagsrekord för asylsökande

Nytt dagsrekord för asylsökande http://www.expressen.se/nyheter/nytt-dagsrekord-for-asylsokande/

Det politiken verkar förstå är att vi har att göra med början på en långvarig folkvandring av såväl asylskäl som invandring av sociala, ekonomiska och kulturella skäl. Uppgifter som bl.a. Totalförsvarets forskningsinstitut redovisade i sin omvärldsanalys för ett och ett halvt år sedan. Både före och efteråt har indikationerna och bevisen varit många på att det vi nu bevittnar och också deltar i är en del av en accelererande folkvandring, en migration un masse som direkt utsätter vårt välfärdssystem för avgörande påfrestningar. Påfrestningar som i förlängningen påverkar samhällskontraktet mellan medborgare och stat.

Det politiska ledarskapet och modet saknades

På tiden! Nu genomförs de överläggningar mellan de samhällsbärande partier som hittills undflytt sitt ansvar. Överläggninga som borde slutförts för ett år sedan och vars slutsatser och resultat borde ha varit noggrant genomförda nu. Kunskapen fanns redan då om två förhållanden som innefattas av migrationspolitiken:

1. Vi ser såväl de med otvetydiga skyddsbehov och asylskäl som de som nu invandrar av andra ekonomiska, kulturella och sociala skäl. Båda situationerna fullt naturligt och i allra högsta grad förståeligt. Vi ser de som är ensamkommande barn och de som uppger sig vara ensamkommande flyktingbarn som saknar ID-handlingar, uppger sig vara barn men som är unga vuxna. Ensamkommandes behov innebär ett oerhört omfattande åtagande för våra kommuner vad gäller skola m.m. men även för staten och dess särskilda boenden. Bedömningen av deras ålder har hittills varit icke-fråga men en fråga men som nu må upp på bordet och lösas. Om barnen är 21 år eller äldre så ska de inte delta i skola eller bo i familjehem eller motsvarande.

Vi är på gränsen

http://www.dn.se/nyheter/sverige/ny-prognos-visar-kraftig-okning-av-ensamkommande-flyktingbarn/

http://www.svd.se/hur-manga-ensamkommande-barn-ar-vuxna

http://www.helahalsingland.se/opinion/ledare/skriet-fran-valfarden-1

http://www.svt.se/nyheter/inrikes/dramatiskt-okad-kostnad-for-ensamkommande

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/norberg-saetter-stopp-foer-ensamkommande-barn-19378

http://www.di.se/artiklar/2015/10/21/utredaren-nagon-maste-styra-upp-det-har/

http://mobil.folkbladet.se/blogg/widardirekt/systemet-har-klappat-ihop/?blog=2518025&entry=8761868

http://omni.se/topic/240869ed-3253-48e6-a318-12ec59a37630/976fd51b-eec9-472d-aac9-acc7e8c2973f

http://www.expressen.se/nyheter/spant-lage-infor-den-nya-asylprognosen/

http://www.tino.us/2015/10/migrationsverkets-prognos/

Statsminister Löfven på plats i Helsingborg

http://m.gp.se/nyheter/sverige/1.2870637-lofven-vi-ar-pa-gransen

Enligt statsministern är Sverige ”på gränsen”. Migrationsministern och finansministern kallar läget ”ohållbart”.

http://www.expressen.se/ledare/dags-att-gora-slut-med-miljopartiet-lofven/

Politiken på nationell nivå har dock i alltför många avseenden valt att skrapa med tån i backen och nogsamt se åt andra håll. Politiken har framförallt valt att inte ta det ofrånkomliga offentliga samtalet. Det upplysande samtalet. Det samtal som präglas av ledarskap. Det ledarskap som handlar om att prioritera mellan individers och grupper av individers behov.

Vilket i sig innebär en ansvarsflykt som direkt drabbar de med asylskäl, de mest skyddslösa, dvs kvinnorna, barnen och de äldre. Läget för dessa individer och grupper av individer är akut, samtidigt som våra boenden nu upptas av många utan asylskäl. Individer som borde avvisats för länge sedan. 

2. Den bristande kontrollen över vår yta har dels faciliterat unga människors resor som resande stridande till t.ex. ISIS dels medfört att vi nu saknar nödvändig kontroll över eventuella ISIS-anhängare respektive anhängare av och utövare i andra terrororganisationer som nu befinner sig i Sverige. Det är inte enbart en fråga om säkerhet för Sverige. 
Det är också en fråga om Sveriges förmåga att upprätthålla internationella avtal och också en fråga om vårt anseende hos och tillgången till samarbete med våra partners i arbetet mot våldsbejakande extremism och terrorism.

Det är slutligen en fråga om humanitet mot de människor som har flytt från dessa mördare till vårt land. De ska kunna känna sig trygga i att vår stat prövar dessa individer för såväl krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. Vidare ska de kunna känna tryggheten i att dessa individer även kommer att prövas mot den kommande lagstiftningen som gör det dels brottsligt att delta i strid utomlands för en terrororganisation dels brottsligt finansiera, organisera eller på andra sätt stödja resande stridande.

Äntligen ledarskap?

Nu verkar det dock äntligen som om vi får se en början på initiativtagande ledarskap. Att det ska krävas systemerodering och tom partiella sammanbrott för att politiskt ledarskap ska utövas även på nationell nivå är förstås anmärkningsvärt, nej snarare skandalöst. Det gäller rakt av över hela laget men särskilt för de två samhällsbärande partierna (S) och (M). Att (MP), (C) och (SD) har fått sätta den politiska agendan för migrationspolitiken är ansvarslöst och häpnadsväckande. Hade vi inte haft det kommunala självstyret och gott ledarskap i många av våra kommuner så hade läget sannolikt varit ännu värre.
Det handlar om en stat vars politik och förvaltning förstår innebörden av samhällskontrakt. En stat som har såväl ett yttre skalskydd och en inre kontroll av sin yta. Har vi det i Sverige? Kommer vi att ha det efter de gångna dagarnas överläggningar om migrationspolitiken? Förstår politiken betydelsen av att ha kontroll över sin egen nytta? Upp till bevis nu!

Grundkrav

Några grundkrav som vi bör kunna rikta på förhandlingarna är:
1. Upprättande av gränskontroll och skärpt inre gränskontroll.

2. Rakt av tillfälliga uppehållstillsånd istället för permanenta

3. Krav på att alla kommuner tar emot asylsökande

4. Omfattande resurser för att kraftfullt öka takten i beredningen av ärende om PUT. De som har asylskäl stannar och de som inte har avvisas omgående.

5. De många och osäkra bedömningarna om ensamkommande barn måste stramas upp omedelbart. Återigen handlar det om att ge skyddslösa prioritet snarare än att bakvägen fullfölja (MP) och (C) låt gå migrationspolitik. Det här är en angelägen fråga då ensamkommande helt riktigt har rätt utifrån sina permanenta uppehållstillstånd att hämta hem sina föräldrar, syskon och i realiteten utökad syskonskara. Denna rätt skall tillkomma de med skyddsbehov. 

6. Direkt kopplat till ett rakt entydigt ansvar för staten att omedelbart genomföra de avvisningar som gör det möjligt att bereda plats åt de skyddslösa.

7. Obligatoriska försörjningskrav för att motverka att anhöriginvandrare belastar kommunernas försörjningsstöd

8. Beredskapsjobb för den mycket stora andel som saknar utbildning alternativt högre utbildning. Detta utan att åstadkomma undanträngningseffekter. Enklare jobb och snabbare valideing av de som har utbildning. Självförsörjning måste vara det genomgående signalvärdet. Välfärdsystemet kommer inte att klara av att hantera en population som sakta sjunker i förvärvsfrekvens (minst en timmes arbete/veckan) från 80-85 till 60-65 procent.

Finns modet att ta det offentliga samtalet? Upplysningen?
Detta är de mest akuta åtgärderna. Någon som tror att det finns politiskt mod att besluta dessa åtgärder? Insikten finns nog numera helt klart. Men det politiska modet? Modet att nu ta det offentliga samtal som politiken hukat under lång tid. Det offentliga samtal som de nog inom sig visste skulle stå för dörren för eller senare. 

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bokmärk permalänken.

8 kommentarer till Om en stat och dess medborgare som vill ta tillbaka kontrollen över sin yta

 1. Klas Bengtsson skriver:

  De grundkrav du föreslår skulle vara verkningsfulla, men de väsentligaste ligger inte ens på bordet. Om ledarskap: vi har en statsminister som framträder som en illa programmerad robot, en statsminister som talar om för världen och andra stater vad dom ska göra (och som ingen lyssnar på) men som inte gör det han kan bestämma själv, vi har en moderatledare med nyliberal grundsyn som motvilligt föses framåt av moderata kommunalråd. Vi har en migrationsminister som ljuger om orsakerna till migrationsströmmen. Jag tror faktiskt inte att de inser allvaret. När det börjar blåsa orkanbyar hänvisas till demografi och långsiktig lönsamhet. Och jag är rädd att de tror på det. Moderaterna vill t ex skärpa kraven på anhöriginvandring. Jag har upprepade gånger frågat dem vilken effekt deras tänkta skärpning väntas få. Att skärpa kraven när idag över 99% beviljas undantag säger ju i sig inget. Jag har inte ens lyckats få en grov uppskattning. I morgon torsdag kanske fulspelet är avslutat och de hyllas för att ha tagit ansvar för Sverige. Mp säljer sin själ för regeringsmakten. Men om c och framför allt v ingår i en uppgörelse ger jag på sin höjd ett ruttet lingon för den. Oavsett, då har vi greklandiserats. En första steg på en bana mot förnyade kriser följt av nya överenskommelser. nya kriser osv. Var det slutar vet ingen, varken i Grekland eller Sverige. Men att de sämst ställda svenskarna får betala det högsta priset för vänsterns självskadebeteende är oundvikligt. Det mest realistiska hoppet är att EU betalar Erdogan så mycket att han stänger gränsen. I så fall kan hyckleriet om att rädda människor från krig och förtryck fortsätta bakom stängda (nästan) gränser.

  • brixski skriver:

   Ja återigen. Svårt att argumentera mot dig. Du levererar många hållfasta rimliga och rationella slutsatser. De ligger i farans riktning. Det jag målar är i linje med det minst sämsta alternativet. Mycket skulle kunna göras oändligt mycket bättre. Anhörigdelen och ensamkommande är definitivt sådana processer som helt enkelt är dysfunktionella och systemeroderande i dag. De räddar endast några av dem som borde nås av skyddet men träffar alltför många som inte har behovet.

 2. Markus skriver:

  Hur mycket mer resurser tror du att polisen och rättsväsendet i övrigt behöver för att att omedelbart genomföra avvisningar av alla som nu vistas olagligt i landet och alla som nu vartefter inte uppfyller kraven för att få stanna?
  Och hur stor kan risen vara för att vi får fler tragedier som den på IKEA när detta ska börja genomföras?
  Har vi inte gjort de många av dem som nu är här en björntjänst genom att släppa in dem i landet?
  Det kan bli riktigt stökigt det här…

  • brixski skriver:

   I princip en omöjlig uppgift. Till syvende och sidst lär det vara signalsystemen som avgör. Hur dessa incitament ska se ut tål att grunnas på. Som du säger, rättstaten kommer inte kunna prioritera resurser i denna del.

 3. Ursa skriver:

  ”Försvarets forskningsanstalt” – det är många år sedan FOA blev FOI och numera uttyds Totalförsvarets forskningsinstitut. Om det nu finns ett Totalförsvar är väl ytterligare en annan fråga.

 4. MP 2014 skriver:

  Så fick Sverigedemokraterna rätt, till stor del genom den politik som bedrivits i Sverige med syftet att inte låta SD få något inflytande alls, varken direkt eller indirekt.
  Nu krävs kraftfulla åtgärder. Ett rimligt förslag vore att inte pröva utan några ansökningar om asyl från personer som inte har giltiga ID-handlingar och resedokument som visar att Sverige är det land de ska söka asyl i. I övrig förvaltningsrätt är det en självklarhet att myndigheter avvisar ansökningar som inte uppfyller formella krav så varför inte även när det gäller ansökningar om asyl?

 5. Pingback: Ja bra förslag | bjornwiklund

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s