De rättsliga redskapen finns – tillämpa redskapen. Nu!

Då svensk politik och svenska myndigheter verkar ha hamnat i ett närmast hypnotiskt tillstånd av overksamhet och tassande försiktighet så behövs det uppenbarligen utifrån kommande expertis som hjälper till med statens mest grundläggande uppgift, att tillämpa svensk lag. Ni vet den där lagen som ofta, men inte alltid, gäller oss alla.

Vi kan nog inte förvänta oss mer av en politikmarinerad detaljstyrd och karriärympad signalstyrd ängslig förvaltning. Vi kan inte längre förvänta oss korrekta lagpräglade stabila trygga ämbetsverk där alla är lika inför lagen. Vi kan inte heller förvänta oss statsledarkonst hos ledande politiker där de tydligt markerar att det finns en yta för aktivism och mediatrollande och en annan yta för myndighetsstyrning och myndighetsutövning. 

Vissa myndigheter och vissa politiker tramsar nu runt i en  ängslig försiktighet som börjar framkalla löje och förakt hos invånare, medborgare, skattebetalare och väljare som annars är vana att bli hållna i herrans tukt och förmaning av våra myndigheter. Fundera på tillitens betydelse för vårt system. Du har aldrig mer makt än vad den du talar till tror att du har. Aldrig. Makt i en demokrati utgår från tillit. Tillit till våra institutioner ger – som bl.a. professor Rothstein visar på – tillit mellan människor. Tillit ger låga transaktionskostnader. Tillit minskar alltså t.ex. behovet av kontroll. Om jag litar på att du sköter dina åtaganden så kommer jag att sköta mina åtaganden. Om jag vet att du och jag blir likvärdigt bemötta av staten så kommer jag att delta och bidra till vårt gemensamma. Det är ett samhälle där plikt och rätt går hand i hand. Det är som Per Albin Hansson beskrev det, det goda folkhemmet. Det är alltså samhällets – vi tillsammans – grundsten vi talar om. 

Låt oss ta ett mycket konkret exempel på när staten viker ned sig rakt av. Det gäller de senare årens olagliga ockupationerna av offentliga och privata ytor i Sverige. Myndigheter och politiskt ansvariga vrider sig i ångest över att behöva tala klarspråk. Istället stapplas argumenten på varandra varför de inte kan göra någonting. Absolut ingenting. Detta i situationer som vårt samhälle har hanterat otaliga gånger tidigare. Men nu har myndigheter och politiker fastnat i enda gigantisk hypnostillstånd. Eller kanske snarare som rådjuret som ställer sig blick stilla mitt på åkern i from förhoppning att inte bli upptäckt av rovdjuret, i det här fallet media. Vi som tittar på vet ju hur det slutar. De fälls och blir uppätna.

I de här specifika ärendena finns fullt tillämpbara lagrum. Som författningsexperten, folkrättsexperten, domaren, f.d. statssekreteraren vid Justitiedepartementet Krister Thelin har påpekat vid ett otal tillfällen. Lag finns. Tillämpa den.

”Polisen torde ha underlag att starta förundersökning angående misstanke om brott ( bl.a 8 kap Brb) därtill rätt att enl UtlänningsL företa sk inre utlänningskontroll. Kronogdemyndigheten har, enligt uppgift, ansett sig inte kunna handlägga ett avhysningsärende, eftersom identitetsuppgift saknas ( något som Polisen, likaledes enligt uppgift, inte anser sig skyldig att medverka till- felaktigt alltså eftersom Polisen har den rätt och skyldighet som angetts ovan). Dock torde Kronofogdemyndigheten, även utan polisbistånd och identitetsuppgifter, kunna delge genom sk kungörelsedelgivning ( avseende en ”obestämd krets personer”).”

Ett annat mycket konkret exempel gäller myndigheternas tillämpning av och politikens uttalande gällande förhållanden som finns direkt reglerade i FN:s Flyktingkonvention. Å ena sidan svensk passivitet å andra sidan en tydlig konvention. Johan Westerholm har på Ledarsidorna.se http://ledarsidorna.se/2015/09/ordning-och-reda/ redogjort närmare för innehållet och dess konsekvenser. 

”Every refugee has duties to the country in which he finds himself, which require in particular that he conform to its laws and regulations as well as to measures taken for the maintenance of public order.”

(FN:s Flyktingkonvention)

”I detta fall har en flykting att förhålla sig till den registreringsplikt enligt Dublin 3 som ankomstland, ansökt om flyktingstatus i det land som är dess slutdestination samt den svenska utlänningslagen. Nu agerar dessa människor, i ett tryggt land, på ett sådant sätt att de medverkar till att lagar och regelverk sätts ur spel. Grundprincipen är att det EU-land som medverkat till den asylsökandes inresa i EU ska pröva ansökan. Om den asylsökande har familjemedlemmar som redan beviljats asyl i ett annat medlemland så ska ansökan behandlas av det landet.”

Slutsats: rättsliga redskap finns i övermått. Däremot saknas förmåga och viljan att använda ämbetet och lagen. I förlängningen borde det nu aktuella underlåtenhetsbeteendet föranleda granskning av Justiteombudsmannen och Konstitutionsutskottet. Därtill bör det tillsättas en parlamentarisk översyn av hur svensk förvaltning styrs, hur efterlevnaden av gällande lag skall garanteras samt hur ansvarsutkrävandet skall kunna förbättras.

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till De rättsliga redskapen finns – tillämpa redskapen. Nu!

  1. Johan Persson skriver:

    Envar kommun kan inom tätorter förbjuda bettleri, camping etc.

  2. Lars Ivar Nilsson skriver:

    Du har ju så rätt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s