Konflikten vid boendet i Mönsterås är ett gyllene tillfälle att konkret instruera och undervisa i gällande lag och värderingar

Händelserna vid Migrationsverkets boende i Mönsterås är såväl oacceptabla som följdriktiga. Människors åsikter, traditioner, tro och konfliktmönster upphör inte i och med övergången av en gräns. Däremot vidtar en plikt att följa de lagar och normer som gäller i det land de nu har valt att söka sig till. Vidare är det myndigheternas absoluta plikt att såväl följa som tillämpa svensk lagstiftning samt att utbilda i vilka förhållningssätt som skall gälla i Sverige.

Händelser som de i Mönsterås är förstås inte några isolerade företeelser utan dessa friktioner finns på flera olika boenden men också senare i samhället i stort. 

Händelser som de i Mönsterås är helt enkelt gyllene tillfällen att använda just denna friktion och konflikt till att där och då konkret instruera och utbilda i vilka regler och värderingar som gäller i Sverige. Eftergivenhet eller en överslätande attityd eller en låt-gå-handling är förstås helt oacceptabelt och direkt kontraproduktivt för samtliga inblandades integration i det svenska samhället. Här ges ett öppet fönster av möjligheter att omgående statuera exempel att i Sverige gäller den folkvalda statens lagstiftning över traditioner, religioner, släktrelationer, klanssystem etc. Ett unikt tillfälle för Migrationsverket att berätta om religionsfrihetens innebörd. 

Om inte budskapet går fram bör förstås beskedet vara att de hotade stannar och de som hotar lämnar. 

Om det är väldigt angeläget att förtrycka sina medmänniskor med annan tro så uppstår förstås frågan varför de överhuvudtaget flydde från världens mest intoleranta region, mellanöstern!? Att be dem förklara kanske är en bra första ingång tilll en inre förståelse…

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s