Den politiska islossningen i frågan om resande stridande måste nu följas upp med resurser

Nu börjar äntligen islossningen vad gäller resande stridande till t.ex. ISIS. De förslag som jag skrev om i augusti 2014 har nu blivit allmängods hos politiken, dvs att straffa såväl deltagandet i en terrororganisation (som definerad av FN) som deltagandet som resande stridande i utbildning, träning och strid. Utmärkt. När väl lagstiftningen är på plats gäller nu tillämpning och konkreta åtgärder. Det kommer behöva skjutas till rejält med resurser till polis och åklagare som skall arbeta med just dessa frågor. En resursplanering som bör utföras omgående så att resurserna kan korrespondera mot den nya lagstiftning som kommer att beslutas i omgångar under 2015-2016. 

Återstår sedan att genomföra och finansiera resten av strategin! Dit hör bl.a. att motverka de miljöer som göder och faciliterar de påverkansoperationer som sker mot vårt samhällsskick, vår demokrati och våra mänskliga rättigheter.

Läs mer:

Proposal for and some thoughts on a tentative Swedish strategy on Foreign Fighters and Combatants trained in foreign Countries

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Vi måste möta och motverka den inre påverkansoperationen mot våra fri och rättigheter

https://brixski.wordpress.com/2015/06/29/vi-maste-mota-och-motverka-den-inre-paverkansoperationen-mot-vara-fri-och-rattigheter/

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s