Vi måste möta och motverka den inre påverkansoperationen mot våra fri- och rättigheter

Det talas ofta om den påverkansoperation som Ryssland bedriver mot bl.a. Sverige. Minst lika allvarlig är den innefrån kommande påverkansoperation som jag och flera med mig skrivit en hel del om under de senaste åren. 

Det är påverkansoperationer som drivs på av politiskt-religiösa fundamentalister och som faciliteras av nätverk och organisationer med direkta statliga stöd. De bygger även på uthålliga, adaptiva och precisa försök att bedriva entrism i såväl det civila samhället som i de politiska partierna. 

Inget förebyggande arbete eller motåtgärder mot extremism kan bli framgångsrikt förrän tre utmaningar hanteras:

1. Statlig och kommunal finansiering till nätverk och organisationer som faciliterar och driver på politisk-religiös fundamentalism måste avvecklas omgående. Dessa verksamheter syftar till att polarisera Sverige utefter etnisk, kulturell och religiös grund. De syftar till att nedvärdera och erodera tilliten mellan människor och mellan våra offentligt finansierade institutioner och människor. De syftar till att enklavisera och bygga parallella samhällen där människors möjligheter att integreras såväl i det lilla samhället som i det stora samhället begränsas till ett intet. De följer bl.a. de linjer som såväl brödraskapet som AQ Zawahiri dragit upp som vitala komponenter i striden mot demokrati- och mänskliga rättigheter.

2. Samhället – vi medborgare, skattebetalare, invånare och väljare – och våra institutionr behöver nu återta ytan i flera dimensioner. 

Det handlar delvis om att återuppväcka gammal kunskap om hur samhället återtar centrum från det perifera. Istället för att avveckla arbetsförmedling, försäkringskassa m.fl. statliga myndigheter från våra förorter så behöver vi snarare mobilisera dessa i betydligt större omfattning och till en per capitanivå som vi hade förra gången vi skulle motverka utanförskap och alienering, dvs 1950-1980-talet. Vi behöver i ännu större utsträckning säkra kontrollen över ytan genom en stark – såväl inlyssnande som korrigerande – och närvarande lokal ordningsmakt. Det gäller såväl fysiskt med fötter på marken – boots on the ground – som i sociala medier. Vi behöver återta förmgan till direkt uppsökande verksamhet i hem och skola. 

Det är gammal kunskap men inte obsolet kunskap, tvärtom. Vi är direkt beroende av att skapa sådan säkerhet och trygghet att bl.a. näringslivet, individer, familjer och civila samhället åter kan ta tillbaka den lokala ytan i sådan massiv inplottrande utsträckning att vi gemensamt skapar en stark motvikt mot kriminella grupperingar och nätverk och politiskt religiösa fundamentalister. Detta  oavsett om dessa är traditionella gängbildningar och/eller nätverk eller om de formar relativt starka framgångsrika nexus med den politisk-religiös fundamentalismen. 

Att tillbaka ytan är i dag mer nödvändig än någon gång under de senaste fyrtio åren. I många av våra förorter startar vi numera regelbundet om samhällsbygget med nya generationer av migranter och nytillkomna medmänniskor. 

Att lämna dessa i händerna på de som hatar vår demokrati och våra mänskliga rättigheter och/eller befrämjar kriminalitet i alla dess former är naturligtvis kontraproduktivt och direkt amoraliskt.

3. Möt extremismens strategiska inflytande! Möt de berättelser om orättvisor och egna tillkortakommanden som är vitala ingredienser och motiv i människors val att närma sig eller rentav ingå i nätverk av kriminalitet och/eller extremism. Men möt dem med konkreta uthålliga, adaptiva och precisa insatser. 

Lägg ned projekttramseriet som de flesta människor redan vet är en kort punktinsats utan reella förutsättningar att nå verkan i målet. Sluta fabricera tjusiga projekt vars enda syfte är att tröstmata media under ett akut mediaskede. 

Förändringar måste gjutas in i hela samhället – såväl det stora som det lilla – och det måste pågå under många decennier framöver. Insatserna måste vara uthålliga, adaptiva och precisa. De måste förändra de strukturer som utgör hinder men framförallt måste insatserna vara individualiserade och precisa för att nå verkan i målet. 

Att förebygga politisk-religiös extremism med enbart insatser mot socialt utanförskap är i huvudsak bortkastad tid och förslösade resurser. Varför skulle just en övertygad extremist sakna ideologisk grund för sina ställningstaganden? Om du väljer moderaterna och jag socialdemokraterna varför skulle en människa inte kunna välja islamism, nazism eller kommunism utifrån en ideologisk värderingsgrund!? 

Extremism är en naturlig del av varje mänsklig miljö. Det finns inget sätt att en gång för alla göra sig av med extremismen! För vem ska en gång för alla definiera vad som är extremism!? Jovisst kan du definiera vad som är våldsbejakande extremism eller rentav terrorism, men som premiärminister Thatcher formulerade det: ”jag har aldrig talat med terrorister förrän de blivit premiärministrar”. Vi ska inte relativisera extremism men vi måste inse att extremismen finns här hos oss för alltid. Vi kan begränsa dess övergång till våld. Men vi kan aldrig helt avlägsna dess strategiska inflytande. Bilden och berättelsen är starkare och mer uthållig än nätverken och organisationsstrukturerna. Bilden och berättelsen är framförallt mer adaptiv än våra institutioner och våra institutioners handlingsplaner och motmedel.

Vi kan minimera inflytandet genom motbilderna och de alternativa berättelserna. Det förutsätter dock att dessa bemöter kärnan i extremistens berättelse. Det sista terroristerna vrålade när de flög in i TwinTowers var inte ”jag är arbetslös”. Utanförskap är långt mer än ekonomiskt till sin natur. Men inte ens ett socialt utanförskap kan alltid förklara extremismen hos den enskilde. Det är ju vi som definierar socialt utanförskap. För extremisten och i dennes perspektiv kan det ju lika gärna vara vi som är i det sociala utanförskapet!? I det perspektivet är det ju vi som avviker, sannolikt från den enda rätta vägen! 

Särskilt tydligt blir det förstås i ett land som Sverige som så tydligt avviker från resten av världen. Vi som utgör den mest sekulariserade och självförverkligande populationen i världen, ett unikum. Ett land där tilliten mellan människor och till staten i ett internationellt perspektiv är unikt hög och stabil. Ett land där oberoendet är störst. Ett land där vi inte är beroende av någon annan – vare sig av familj eller av klan – än just av vår gemensamt finansierade stat. 

Vi är inte vana att bemöta och försvara oss mot alternativa värdegrunder. Vi söker därför alltför ofta svaren i ett von-oben-perspektiv där vi utgår från att de där andra – särskilt de som hyser extrema åsikter och agerar extremt – kan bli ”botade”. Det enda som krävs är att de marineras i vårt välfärdssystem så kommer de att acceptera vår demokrati och våra mänskliga rättigheter. Beklagar att behöva säga det, men nej, det strategiska inflyandet är starkare än vårt välfärdssystem. Det går bra för den extreme att använda systemets fördelar dagligdags men det botar inte extremisten… 

Den inre påverkansoperationen kan bara brytas genom att stoppa finansieringen av de organisationer och nätverk som hatar vår demokrati och våra mänskliga rättigheter, genom att ta tillbaka den fysiska och värderingsmässiga ytan samt genom att ta striden om det strategiska inflytandet, dvs. berättelsen om våra liberala värden som Sverige är gjutet på. Demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet, jämlikhet, lagar och institutioner. Frihet att utveckla sitt livsprojekt och att få leva sitt liv som man vill inom lagens markörer. Men också en insikt om att mina mänskliga rättigheter även innebär att jag må respektera andra människors mänskliga rättigheter såsom det formuleras i FNs Allmänna deklaration art. 29 och 30 i Europakonventionen art. 17 (som också är svensk lag). Rättsstatens grundläggande principer ska gälla för alla och de ska gälla över hela vårt territorium. Något annat förhållningssätt kan inte existera i en folkvald stat, i en demokrati.

Läs mer i ämnet:

Säpo efter attackerna: Vi går igång omedelbart

 http://www.aftonbladet.se/nyheter/almedalen/article21045564.ab

Ett år med IS kalifat

 http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/utrikes/article21045982.ab

I förorten växer mannens diktatur

http://www.expressen.se/debatt/i-fororten-vaxer-mannens-diktatur/
Att vara tyst om förtrycket är rasistiskt!
http://www.expressen.se/debatt/att-vara-tyst-om-fortrycket-ar-rasistiskt/

Postkolonialisternas oheliga allians med islamister

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/postkolonialisters-oheliga-allians-med-islamister-16976?pack=16177

Svindlande affärer – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2015/07/svindlande-affarer/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Management, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Vi måste möta och motverka den inre påverkansoperationen mot våra fri- och rättigheter

  1. Fundering skriver:

    Det där med att extremismen är en naturlig del av varje miljö, känner extremisten (av vad slag det vara må) i gemen till att han/hon är extremist? Finns det människor som medvetet strävar efter ideologins yttersta periferi med det som ett eget mål? Eller har extremisten valt en miljö som för henne/honom känns naturlig, rätt och normal, även om ”de andra” kallar den för extrem?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s