Halluja-politik ett uttryck för bristande erfarenhet!?

I dagens Svenska Dagbladet skriver Sanna Rayman klokt i ett ämne som, kanske särskilt de senaste två åren, har behandlats av många av oss som bloggar, t.ex. Johan Westerholm med ledarsidorna.se, Fredrik Antonsson med sjättemannen, Thomas Gür, Peter Högberg, Cornucopia, Mons Krabbe och många fler. Dit hör även framförallt vetenskapare som dr Tino Sanadaji och professor Bo Rothstein. Sanna Rayman vädjar i dagens Svenska Dagbladet om “färre halleluja-politiker,tack!”

Ja tack! I politiken skall resultaten räknas framför avsikterna. Politik är så vitalt för ett samhälle att det inte kan trivialiseras till enbart vackra ord och allmänna vädjanden. 

Men, vi tenderar ibland att glömma bort att i en demokrati får vi den politik vi förtjänar. Vi som väljare har det yttersta ansvaret. Det är vi som väljer ledare och väg. Vi får exakt vad vi förtjänar! 

De allra flesta med förtroendeuppdrag sliter i vardagen med att få ihop kommunala uppdrag, budgetar, väljares och invånares önskemål, familjeliv etc. De allra flesta gör det på sin fritid. De allra flesta talar sällan i halleluja-termer, eftersom de har en vardag att hantera. 

En vardag långt bortom renlärig ideologi och ansvarslösa feel-good uttalanden. En vardag som handlar om att göra prioriteringar mellan olika behov och indirekt mellan individer och grupper av individer. Det är politikens vardag. Kommunalråd, kommunalt förtroendevalda, nämndledamöter etc lär sig detta den hårda vägen. Några tar med sig denna erfarenhet till regional och nationell nivå och använder den väl. 

Hur en politiker på nationell nivå kan klara sitt uppdrag utan denna erfarenhet eller erfarenheter från ledande jobb i näringslivet, fackliga organisationer etc. är ett lätt mysterium för mig…

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s