Från ett morgonmöte i Strehla vid Elbe till sjätte generationens krigföring i Europa

I tidig gryning för sjuttio år sedan den 25 april 1945 möttes soldater från US och Sovjet i den tyska byn Strehla efter att löjtnant Albert Kotzebue med tre spaningssoldater korsat floden Elbe. De möttes av överstelöjtnanten Alexander Gardiev i Sovjetiska Skyttegardet vid den Ukrainska Första Fronten. Kriget i Europa närmade sig sitt slut. Några år senare vidtog ett annat krig mellan segrarmakterna, ett kallt krig över en järnridå! I dag ser vi början på en ny järnridå, en ridå bestående av den sjätte generationens krigföring. Just nu i Ukraina och med maktprojicering mot bl.a. Baltikums och Skandinaviums flöden och noder. Historien upprepar sig nog inte men människan är densamme.  

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s