Snart är 6000 europeiska jihadister på väg hem…

En något utökad brigad med europeiska jihadister är just nu i Syrien och Irak och begår folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Få europeiska stater kan i dag sätta upp en stridstränad brigad. 

Visst är jihadisterna ett hoprafs av diverse olika element. Men tillräckligt många av dem är välmotiverade kompetenta och med förmåga att ställa till kvalificerade problem i sina respektiva europeiska hemländer, såväl enskilt som i grupp. 

Det här är ett samhällsproblem som politiken i Europa har tillåtit växa till sig över lång tid. Dels i vissa fall genom passivitet dels i vissa fall genom direkt kontraproduktiva förebyggande eller motverkande åtgärder. Ofta politiskt önsketänkande bortom den kunskap som numera finns tillgänglig. 

Ett vanligt mantra har varit att det är strukturell diskriminering och rasism som är huvudorsaken till dessa resande stridandes folkmord, brott mot mänskligheten och krigsbrott. Därigenom har man förstärkt den bild som dessa – ofta unga män – redan har fått sig återberättad av olika hatmobilisatörer. Denna bild sprids och uppmuntras i flera av de europeiska länder som i nationella och internationella studier samtidigt framhävs som de länder där toleransen är som störst. Dit hör t.ex. Sverige. Motsatsen, dvs där rasismen är som mest utbredd, finner vi bl.a. i just Mellanöstern. 

Lösningen till de utmaningar vi nu står inför ligger inte i att skapa eller spä på samhällets polarisering genom att ytterligare bekräfta fundamentaliska religiös-politiska ideologier och olika återberättade hat- och polariseringsbudskap. Grundproblemen är de återberättade från barnsben inympade och ibland självupplevda berättelserna om orättvisor och egna tillkortakommanden. Avsaknaden av den positiva berättelsen där den egna förmågan lyfts fram och som handlar om att under lång tid bygga självförtroende, skapa egen förmåga att välja väg, självrespekt, respekt och tolerans inför andra, en förmåga att kritiskt granska återberättade orättvisor och hatberättelser samt att hantera upplevda orättvisor eller kräkningar genom att konfrontera med retorik och lag för att i förlängningen gå vidare. Kort sagt förmågan och viljan att utforma sina egna livsprojekt. 

För att åstadkomma skillnad krävs en hela samhällets insats. Det handlar om att ta tillbaka hela ytan, värderingsmässigt och geografiskt i konkret vardaglig närvaro. Skola, polis, arbete, näringsliv, civila samhället, familjer etc. Samhället i bred definition ska finnas på plats och ta tillbaka ytan. En yta som vårt gemensamma samhälle har backat ut från sedan under lång tid tillbaka. Innan denna insikt ingår i insatserna och innan dessa insatser blir uthålliga, adaptiva och precisa så kvarstår grundproblemen som gör det möjligt att rekrytera och motivera unga män att bli resande stridande.

Vi behöver agera och reagera samtidigt. Konflikthärdarna tar inte slut med IS. Nästa våg av resande stridande går till…!?

Vi behöver alltså bryta den långsiktiga trenden i den idelogiska motivationen och den omedelbara tillförseln av resande stridande. Men vi behöver också reagera nu på de som varit där. De har inte enbart begått brott där. De kan även fungera som gärningsmän, inspiratörer och train the trainer här.

Bland åtgärderna kan nämnas:

 – Omdirigera bildsättningen genom att stödja det civila samhälle som arbetar med att möta extremernas berättelse.

 – Utveckla ett nationellt kunskaps- och rådgivningscenter för att förebygga och motverka våldsam extremism. 

– Främja ett starkt samarbete mellan sociala insatsgrupper, hälso- och sjukvård, lokala polisen i nära kontakt med familjer och lokala samhällsledare. 

 – De-briefa och om möjligt de-engagera våldsbejakande extremister, särskilt resande stridande. Denna aktivitet innebär en tydlig signal om att denne är identifierad och uppmärksammad.

 -Låta de de-engagerade våldsbejakande extremisterna, särskilt de resande stridande berätta i sociala medier och i den lokala miljön om de negativa upplevelserna.

 – Stödja de organisationer inom det civila samhället som är beredda att bestrida den lokala ytan och ta samtalen på sociala medier.

 – Utreda och åtala dem som ordnar utbildning av resande stridande. När lagen reformerats behöver vi utreda och åtala även dem som deltar i utbildning och strid.

 – Utreda och åtala de som misstänks för brott i samband med förespråkandet för och genomförandet av våldsbejakande extremism. 

– Utreda och åtala de resande stridande som misstänks för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser. 

 – Åtala och ge publicitet åt offentliga förundersökningar.

 – Adressera och störa finansiering och logistik.

 – Stödja våldsbejakande extremister, särskilt de stridande att utveckla nya livsprojekt. En eller flera exit för bättre mening i livet. Självklart efter att den rättsliga prövningen är genomförd och eventuella straff verkställda.

Framgång för dessa åtgärder bygger på den politiska viljan:

 – att ta det offentliga samtalet,

 – att finansiera verksamheter som stödjer lokalsamhället, samt

 – att uppfylla en helhetsstrategi – en hela samhället strategi – inklusive rättsliga reformer.

Läs mer:

https://brixski.wordpress.com/2015/03/02/no-go-zones-hos-isis-dar-och-no-go-zones-i-sverige-har-nu-kravs-nationell-samordning/

https://brixski.wordpress.com/2015/02/16/nationell-samordning-bortom-poserande-charader-och-skadespel/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s