Vad du ska tänka eller hur du kan tänka!?

Reflekterar över värdegrund, dogmer, gemensamma värderingar och handla i chefens anda och vad som skiljer dessa begrepp åt!? 

Skillnaden ligger antagligen i att antingen lära sig “vad man ska tänka eller lära sig hur man kan tänka”. Jag föredrar den sistnämnda linjen, dvs att lära sig metoder, olika tankesystem, analyser, kontexter osv. Dogmer och annan likriktning är jag helt ointresserad av. Jag och många med mig. I en tillvaro som kännetecknas av totalt informationsflöde kan vi nog utgå från att möjligheterna att själv bilda sig en uppfattning sällan har varit så goda som nu. Men frågetecknen hopar sig! 

Går vi ändå mot ett alltmer likriktat samhälle där “vad man ska tänka” prioriteras framför “hur man kan tänka”? 

Istället för att undersöka nytt, ta ut svängarna och våga provocera tankesystem, lära sig att ta offentliga samtal, hantera kritik genom att bli bättre på att hugga ifrån, öka spänsten i argumentationen, ja helt enkelt öka människors egen förmåga att göra sina livsval och försvara dessa val så inskränks vi alltmer till att tänka rätt!?

Ja det är kanske bekvämt för somliga, men det kommer att sluta i ett haveri för oss alla. En märklig dystopisk utveckling i ett av världens rikaste länder. 

Ett land med en oerhört lång tradition av statsindividualism där vi solidariskt gemensamt försäkrat oss inför våra behov av utbildning, omställning av yrke och profession, sjukdom och ålderdom. 

Ett land med en gemenskap byggd på Karlebys samhällsbyggartradition och med en sedan länge inympad grundmurad tillit till våra institutioner och till varandra.

Men vad väntar oss då om vi ägnar vår kraft åt vad vi ska tänka istället för åt hur vi kan tänka!? Vad blir konsekvenserna!? När upphör vi att tänka?

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Democracy and Human Rights. Bookmark the permalink.

One Response to Vad du ska tänka eller hur du kan tänka!?

  1. “Allas lika värde” har effektivt bekämpat tänkandet i Sverige under många år nu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s