En spade är en spade såväl i Saudi som i Sverige

En riktigt glädjande aspekt på det starka motståndet mot de Saudiska värderingarna i form av salafism och sharia är att vi nu i Sverige kan fronta de organisationer som mottar statliga bidrag samtidigt som de vägrar att ta avstånd från IS, facilitererar salafisternas argument och människosyn samt driver på enklavisering och religiös-politisk polarisering i framförallt de s.k. utanförskapsområdena! 

Vi bör självklart även kunna fronta Saudis finansiering av salafism i Sverige. Utgår från att de som besitter några av de aktuella ministerposterna, framförallt Miljöpartiet, tar initiativet till rejäla krafttag helt i linje med vår utrikespolitik. 

Att göra det man säger är förstås självklart inte bara på distans utan särskilt hemmavid…eller hur!? Att värna individens mänskliga rättigheter även i Sverige är väl en självklarhet…eller hur!? 

Dit hör t.ex. rättigheterna såsom de uttrycks i FNs Allmänna förklaring artikel 30:

“Ingenting i denna förklaring får tolkas som att det innebär en rätt för en stat, en grupp eller en enskild person att ägna sig åt en verksamhet eller att utföra en handling som syftar till att omintetgöra någon av de rättigheter eller friheter som anges i förklaringen.”

och i Europakonventionen artikel 17 Förbud mot missbruk av rättigheter:

“Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en
rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet
eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de
fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att
inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där.”

Staten har en absolut skyldighet att garantera en individ dennes mänskliga rättigheter. Det gäller inte enbart i relationen stat-individ utan i relationen individ-individ och organisation-individ.

En spade är en spade i Saudi och i Sverige.

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s