No go zones hos ISIS där och no go zones i Sverige här! Nu krävs nationell samordning

Vi är flera som under alldeles för lång tid har påtalat de behov som dr Ranstorp i dag återigen ger uttryck för i bifogade inlägg. En hela-samhället-strategi kräver insatser från just hela samhället.

En samordnare måste ges funktionen av att vara och agera samordnare. Den nuvarande funktionen är i första hand en informationsbyrå och i andra hand en funktion för medvetandegörande. Det är två angelägna inslag i en samordnares uppgifter. 

Men det som utmärker en samordnare är just samordning. Det är en gammal sanning att många vill samordna men få vill bli samordnade. Det gäller i allra högsta grad inom detta åtgärdsområde. Den nuvarande samordnaren har en politisk förankring som är helt nödvändig för driva på samverkan och samordning, men uppdraget saknas i reell funktion och konkret handling. 

Att samordna innebär inte att ta ifrån andra myndigheter och funktioner deras uppgifter och mandat. Ansvarsprincipen gäller. Men ändamålsenlig samordning betyder att insatser resursallokeras på ett sådant sätt att inblandade parter kan nå synergieffekter syftandes till bättre verkan i målet. 

Vi behöver uthålliga, adaptiva och precist riktade åtgärder, såväl förebyggande som direkt motverkande. 

Vi behöver en samordning som facilitererar olika myndigheters insatser så att dels dessa inte motverkar varandra insatser dels ger ett högre mervärde totalt när de når målen. Detta såväl när det gäller att ta tillbaka ytan på lokal nivå som att nå fram till enskilda individer. 

Utrymmet för tveksamt agerande krymper nu snabbt. Såväl myndigheter som delar av civila samhället behöver stöd och inspiration för att nå vidare. Det finns sedan några år ny uppdaterad specifik detaljerad kunskap om  vad som har lyckats respektive misslyckats i olika länders arbete mot våldsbejakande extremism och terrrorism. Denna kunskap behöver åskådliggöras och användas. 

Dr Ranstorp och den nationella samordnaren Sahlin har bl.a. lyft fram behovet av ett gediget engagemang från religiösa företrädare och organisationer bl.a. i syfte att möta de bilder och berättelser som extremisterna klistrar på religionen och som sedan används som förevändning för att begå allehanda skändligheter i religionens namn. Här har religiösa företrädare en vital uppgift. Det är inte att gynna t.ex. hat mot människor med muslimsk identitet. Tvärtom de allra flesta människor som i dag dör på grund av extremisterna och terroristernas dåd är just människor med muslimsk identitet. Det gäller även i de områden som kontrolleras av ISIS. En yta där alla som av ISIS bedöms som icke rättrogna den extremt fundamentalistiska salafistiska tolkningen av islam omgående utsätts för en hård repression präglad av brott mot mänskligheten, folkmord och krigsbrott. 

På en helt annan yta geografiskt långt därifrån, nämligen i Sverige utsätts alltfler människor framförallt i våra förorter för de svenska versionen av religiöst-politiskt fundamentalistiskt förtryck av lokala självutnämnda åsiktspoliser. Ett förtryck som tar sig uttryck i hot, hat, misshandel m.m. Ett förtryck där unga män tar sig utrymme och befogenheter på en yta som sedan länge övergivits av vårt gemensamma samhälle. 

Det är geografiskt långt till ISIS men i tanken och övertygelsen endast ett ögonblick. I övertygelsen finns nu ISIS här i Sverige och framförallt i de område som numera benämns no-go-zones. Det är no go zone i Syrien och Irak och numera – självklart  i en helt annan  dimension av grymhet – i Sverige. 

Vi kanske inte kan åstadkomma förändring i Syrien och Irak, men vi har ett absolut ansvar att säkerställa lag och ordning, demokrati och mänskliga rättigheter i Sverige. 

Vi har även en skyldighet att förebygga och motverka logistiken för och försörjningen av resande stridande och finansiering av dessa och ISIS via noder och flöden i Sverige. 

Uppgifterna åvilar många av samhällets aktörer på nationell och lokal nivå inom deras respektive ansvars- och kunskapsområden. Var och en har en naturlig plats och roll i arbetet med att förebygga och motverka extremism och terrorism. Det gäller i allra högsta grad även funktionen som nationell samordnare. Vi behöver uthålliga, adaptiva och precisa insatser. En hela-samhället-strategi är avgörande för att vi skall förebygga och motverka våldsbejakande extremism och terrorism.

Läs mer:

Dags att agera mot svenska syrienkrigare – dr Ranstorp

http://www.expressen.se/debatt/dags-att-agera-mot-svenska-syrienkrigare/

Nationell samordning bortom charader…

https://brixski.wordpress.com/2015/02/16/nationell-samordning-bortom-poserande-charader-och-skadespel/

Fem punkter som gör samhället robust mot terror

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/fem-punkter-som-goer-samhaellet-robust-mot-terror-13270 

En handlingsplan mot resande stridande

https://brixski.wordpress.com/2015/01/11/forslag-till-handlingsplan-mot-resande-stridande/ 

Nycklarna – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2015/03/nycklarna-2/

Stoppa IS från att trakassera förortsbor – Sakine Madon

http://www.expressen.se/ledare/sakine-madon/stoppa-is-folk-fran-att-trakassera-forortsbor/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Management, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s