Monthly Archives: March 2015

Radikal research eller research för eliten?

Självbild är det första jag tänker på när jag läser om researchgruppen i Dagens Samhälle http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/granskare-som-inte-tal-en-granskning-14461 Vad är det egentligen de kämpar emot eller för? Det de säger sig stå för är ju den linje som de etablerade partierna och media … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights | 1 Comment

Rätt trött på det kränkta Mellanöstern…men det finns orsaker till kränkthetsdiskursen

Ett till land i Mellanöstern som känner sig kränkt. Just kränkthet verkar vara en egen mantradiskurs. Varje kritisk hållning uppfattas och responderas på som en kränkning.  I samhällen som är uppbyggda utifrån den heta klangemenskapen och inte den ljumma frihetliga … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | Leave a comment

I glappet mellan ambition, behov och betalningsvilja vad klarar Försvarsmakten av att svälja?

I det förslag som försvarsminister Hultqvist nu presenterar anvisas en angelägen ambition till försvarströskel. En första sådan sedan 1990-talet! I sista stund men desto mer angelägen.  Ökad kapacitet för ubåtsjakt, permanent förband på Gotland, snabbinsatsstyrka, prio av krigsförbanden samt genomförandet … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment

En spade är en spade såväl i Saudi som i Sverige

En riktigt glädjande aspekt på det starka motståndet mot de Saudiska värderingarna i form av salafism och sharia är att vi nu i Sverige kan fronta de organisationer som mottar statliga bidrag samtidigt som de vägrar att ta avstånd från … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy, Democracy and Human Rights, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | Leave a comment

En försvarsministermas som nog tänker demokratismart!?

Gamla erfarna klipska riksdagsrävar och hårt prövade erfarna gamla kommunalråd brukar bli riktigt bra statsråd. Försvarsministern är ett ypperligt bevis på detta. Senast uppvisat i kvällens presskonferens om Saudiavtalen!  Notera avtalen i pluralis. Fokuset i det offentliga samtalet har hela tiden … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 2 Comments

Policyprofessionellas flipperspel i demokratin!

De “policyprofessionella” är ett begrepp som myntas i en treårig studie som publiceras under våren. Den handlar om den nya svenska makthavarklass som växer utanför partipolitiken. ”Makt utan mandat: De policyprofessionella i svensk politik”, har gjorts av Stefan Svallfors, Bo Rothstein … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights | Leave a comment

Suveränitet och integritet är inget man ber om! Det tar man. Rakt av.

Lansen och Viggen! Svenska kvalitetsprodukter som var i det ena fallet vacker och kraftfull och i det andra fallet kraftfull un masse! Lansen hade sina fläckar men det mesta är i dag förlåtet. Viggen var i det närmaste perfekt. Maskiner … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | 1 Comment