Nationell samordning bortom poserande, charader och skådespel

Har tröttnat totalt på bristen på seriositet när det gäller att förebygga och motverka våldsbejakande extremism och terrorism.

Bortom de som i dag gör enastående insatser för att delvis förebygga men framförallt motverka terrorism och brottslighet kopplad till våldsbejakande extremism, t.ex. Säpo, KUT etc., vissa få kommuner samt aktörer inom civila samhället så saknas det en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism.

Det räcker inte som i dagens P1-inslag att ropa efter mer resurser, det gäller framförallt att veta vad som behöver göras och vad resurserna skall användas till för att nå verkan i målet.

Vi behöver gå från charader och skådespel till konkreta långsiktiga uthålliga adaptiva precisa insatser på lokal nivå samordnade av en nationell samordnare med reella uppgifter att stödja och resursallokera mot hot- och målbilder. En samordnare som verkar inom en hela-samhället-strategi.

Erfarenheter och kunskaper finns sedan länge i ett omfattande utvärderings- och uppföljningsmaterial, men det används uppenbarligen i ringa utsträckning.

Det duger inte med kampanjtramsande, konfererande och allmän kunskapsspridning. Det är inte ett helt jordbruk eller ens en hel åker som skall gödas, det är enskilda rader och planter. Uthållighet och precision.

Då krävs helt enkelt en annan kompetens. En kompetens som dels vet var verktygen finns och hur de ser ut dels kan sköta verktygen. Först en konkret verksamhetsidé och en reell åtgärdsplan sedan resurser. Ett omvänt förfarande riskerar att cementera redan kontraproduktiva eller verkningslösa insatser.

Ja det är ett rakt budskap, men läget är allvarligt och tiden för att sitta still och önskedrömma är passerad för länge sedan.

Låt mig även vara tydlig i frågan om internationell medverkan. En medverkan som är vital för att nå framgång i såväl preventionsarbetet som arbetet med direkt motverkan. Sverige bjuds inte in för att andra vill lära sig av oss. Vi bjuds in därför att andra stater ser ett akut behov av att väcka oss och få oss att agera. Det har de gjort sedan 2008/09. Det fortsätter de med.

Vore det inte för framförallt Säpo och Försvarshögskolan/CATS angelägna insatser inom respektive kompetensområden och deras medföljande goda renomé i omvärlden så skulle vi förmodligen betraktas som direkt ansvarslösa och t.o.m. farliga.

Säpo har gjort och gör ett omfattande arbete för att delvis förebygga men framförallt motverka. Men de har begränsningar i sitt mandat och sina uppgifter och skall självklart så ha. Desto viktigare att andra samhällsaktörer tar sitt ansvar och fullgör uppgifter där behoven i dag är stora och där åtgärderna är obefintliga, taffliga, icke samordnade, icke-precisa etc. En hela-samhället-strategi kräver en nationell samordning av rang och med uppgift att nå verkan i målet.

Utmaningen är att förebygga och motverka våldsbejakande extremism genom att angripa ett stort antal av dessa sammanhängande faktorer. Detta så att ingen person som bor här skall bli förespråkare och användare av våldsbejakande extremism eller terrorism. Därmed bidrar vi till den globala kampen mot terrorismen, vi gör Sverige säkrare och vi säkrar att alla individer kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Vi behöver agera såväl proaktivt som re-aktivt: 

 • Förutse och upptäcka dem som riskerar att bli våldsbejakande extremister.

 • Upptäcka och förebygga att individer blir våldsbejakande extremister och att de inspirerar andra.

 • Respondera på de som är våldsbejakande extremister så att de kan återintegreras i samhället.

 • Granska och utreda varje våldsbejakande extremist, särskilt de som är resande stridande.

 • Återhämta samhället från den slutgiltiga våldsutövningen, nämligen terrorattacken. 

Dessa fem punkter innefattar ett stort antal uthålliga, adaptiva och precisa åtgärder som tillsammans bildar en robust infrastruktur mot våldsam extremism och terrorism. 

Dit hör t.ex. att: 

 – Omdirigera bildsättningen genom att stödja det civila samhälle som arbetar med att möta extremernas berättelse.

 – Utveckla ett nationellt kunskaps- och rådgivningscenter för att förebygga och motverka våldsam extremism. 

– Främja ett starkt samarbete mellan sociala insatsgrupper, hälso- och sjukvård, lokala polisen i nära kontakt med familjer och lokala samhällsledare. 

 – De-briefa och om möjligt de-engagera våldsbejakande extremister, särskilt resande stridande. Denna aktivitet innebär en tydlig signal om att denne är identifierad och uppmärksammad.

 -Låta de de-engagerade våldsbejakande extremisterna, särskilt de resande stridande berätta i sociala medier och i den lokala miljön om de negativa upplevelserna.

 – Stödja de organisationer inom det civila samhället som är beredda att bestrida den lokala ytan och ta samtalen på sociala medier.

 – Utreda och åtala dem som ordnar utbildning av resande stridande. När lagen reformerats behöver vi utreda och åtala även dem som deltar i utbildning och strid.

 – Utreda och åtala de som misstänks för brott i samband med förespråkandet för och genomförandet av våldsbejakande extremism. Utreda och åtala de resande stridande som misstänks för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser. 

 – Åtala och ge publicitet åt offentliga förundersökningar.

 – Adressera och störa finansiering och logistik.

 – Stödja våldsbejakande extremister, särskilt de stridande att utveckla nya livsprojekt. En eller flera exit för bättre mening i livet. 

 Framgång för dessa åtgärder bygger på den politiska viljan:

 – att ta det offentliga samtalet,

 – att finansiera verksamheter som stödjer lokalsamhället, samt

 – att uppfylla en helhetsstrategi – en hela samhället strategi – inklusive rättsliga reformer. 

 En nationell samordnare med rätt inriktning och innehåll med uppgifter som beskrivits ovan samt reella befogenheter och resurser kan spela en vital roll för möjligheten att genomföra denna infrastruktur och nå verkan i målet. Den nationelle samordnarens medt vitala uppgift är att bygga en robust uthållig, adaptiv och precis infrastruktur för förebyggande insatser mot våldsbejakande extremism och i förlängningen den slutgiltiga våldsutövningen, terrorism. 

 Ett misslyckande att genomföra dessa åtgärder ökar risken för den slutgiltiga våldsutövningen – terrorattacken – i Sverige till att bli sannolik och med en måttlig till stor påverkan på vårt samhälle. 

 Det handlar om samverkan mellan kommunernas plan- och bostadsförvaltningar, utbildnings-, arbetsmarknads-, social-, näringslivsförvaltningar, det civila samhället, företag, statliga myndigheter m.fl. 

Det handlar dels om att använda befintliga resurser dels om att tillföra resurser. Det kan ge effekt.

Tiden för poserande, charader och skådespel är över. Definitivt över. Nu krävs spade i jorden. I rätt jord, med rätt spade och mot rätt mål. 

Läs mer: 

 Fem punkter som gör samhället robust mot terror

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/fem-punkter-som-goer-samhaellet-robust-mot-terror-13270 

En handlingsplan mot resande stridande

https://brixski.wordpress.com/2015/01/11/forslag-till-handlingsplan-mot-resande-stridande/ 

 Tentativ Swedish strategy on Foreign Fighters and Combatant Trained in Foreign Countries

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/ 

What ISIS really wants – The Atlantic

http://www.theatlantic.com/features/archive/2015/02/what-isis-really-wants/384980/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy, Management, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Nationell samordning bortom poserande, charader och skådespel

  1. svbl skriver:

    Ypperlig analys och förslag till handlingsplan. Anar jag att du efterfrågar professionalism? Fult ord i dessa sammanhang.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s