Godmorgon till politiken! Kul att ni vill vara med. Vill ni även lösa uppgiften?

Statens uppgift har utmejslats sedan Westfalia

Sedan den Westfaliska freden har en stats grundläggande uppgift utmejslats till att skydda och säkra de egna medborgarnas och invånarnas rättigheter. I motsvarande mån har medborgarens plikter i förhållande till sin stat utvecklats i en enda lång friktion till den status som gäller för dagens relation mellan medborgare och invånare och stat.

Människans rätt att söka asyl

Staten har också en skyldighet enligt internationell rätt att respektera varje människas rätt att söka asyl. Rätten till asyl är grundläggande i vårt rättstänkande. Det är en rättighet utformad mot bakgrund av de brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser som kännetecknade det andra världskriget.

Moraliska plikter möts

Här möts moralisk plikter på en yta som skulle kunna kännetecknas av en helhetssyn och en genomtänkt systemsyn med innebörden att medborgarens intressen tillvaratas och garanteras samtidigt som behoven hos människor i nöd bortom statens gränser ges det skydd och det omhändertagande som skall utmärka en demokrati och rättsstat som tar de mänskliga rättigheterna på allvar.

Tilliten och statens berättigande inför sina medborgare och invånare

Ytan handlar också om statens berättigande inför sina medborgare och invånare. Ett berättigande som bl.a. innefattar förmågan att leverera rättigheter och nyttigheter såsom skola, socialtjänst, äldreomsorg, omsorger om funktionsnedsatta, hälso- och sjukvård, försvar, rättsväsende, etc. I grund och botten är statens existensberättigande beroende av hur väl den skyddar och sköter dessa plikter. Ytterst handlar det om medborgarens och invånarens tillit såväl till staten som till andra medborgare och invånare. Tilliten är det som är kittet i en väl fungerande statsbildning med relativt låga transaktionskostnader och tillförlitliga leveranser till medborgaren och invånaren.

Räddningsplikt och understödsplikt – moraliska dilemman

Den mottagande staten har en räddningsplikt att motverka ett omedelbart hot mot en människas liv eller hälsa. Men en stat har även en understödsplikt. Denna är mer långtgående och innefattar mycket av den service som vi i vårt samhälle ser som ett normaltillstånd. Det handlar om tillgång till mat, kläder, boende, utbildning, hälso- och sjukvård m.m. Ytterst handler det om försörjningsstöd och social service. Räddningsplikten gäller här och nu medan understödsplikten kan innebära att understödsgivaren bidrar till mottagarens försörjning under mycket lång tid. Understödsplikten bygger på en mycket speciell och under lång tid utmejslad relation mellan invånare och stat. En relation där vi gör ett gemensamt åtagande och där staten ges legitimitet att ikläda sig rollen av försäkringsgivare.

Migration- och integration en vital fråga för vårt samhällsbygge

I detta sammanhang och ur ett sådant perspektiv blir förstås migration- och integration en i allra högsta grad vital fråga för ett samhällsbygge. Det handlar dels om den enskildes omedelbara akuta skyddsbehov dels om den enskildes möjligheter – förmågor, förutsättningar och vilja – att bidra till sin egen försörjning men också till andras försörjning, till vår gemensamma försörjning. Det handlar också om hur vi gemensamt som samhälle skall tillgodogöra oss den nytta som en human och ändamålsenlig migrations- och integrationspolitik innebär.

Volymer spelar alltid roll

Det heliga mantrat volymer har självklart betydelse för en stat och dess invånare! Vi talar om volymer, processer, noder, trånga sektorer inom alla andra områden i den offentliga verksamheten, inklusive de som direkt handlar om vård, lidande och död. De som gör jobbet men även politiken gör hela tiden prioriteringar och t.o.m. det som ingen vill göra nämligen val mellan individer. Vem ska få ta del av just denna vård!? Det handlar ibland om monetära resurser men ofta om bristen på resurser som utbildad personal, lokaler, flöden osv.

Ska vi lösa uppgiften måste vi belysa alla delar

Om vi ska lösa uppgiften behöver vi alltså belysa alla delar. Liksom asylrätten är helig är även statens åtagande gentemot sina invånare helig. Staten har ett ansvar uttryckt såväl i grundlagarna som i annan lagstiftning. I grund och botten är det skyldigheter och ansvar som stadgades i den Westfaliska freden

Många utanför politiken har sökt öka upplysningen och förståelse inför utmaningarna

Flera av oss bloggare, se t.ex. Ledarsidorna.se, Staffan Danielsson, Cornucopia, Tino Sanandaji, Sjättemannen, Thomas Gür, jag själv i Brix Ski Blog och många andra har under ett till två år sökt belysa att migrations- och integrationspolitiken måste utgå från fakta där humanitet kombineras med ändamålenlighet. Sedan förra våren och sommaren har även journalister som Anna Dahlberg, Ivar Arpi, Widar Andersson m.fl. pekat på denna rimliga ekvation.

Nu kommer pop-up-ledarna

Det intressanta är att nu börjar de poppa upp! Pop-up-ledarna. De som borde ha varit där på plats och tagit detta samtal för två år sedan. Äntligen börjar de nu synas, men samtidigt är det pinsamt uppenbart hur deras synbarhet sammanhänger med populistiskt positionerande inför nya politiska uppdrag när nu maktförhållandena förändras, bl.a. inom Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna.

Men kommer de politiska ledare som trots allt slitit hårt med upplysningen kring utmaningarna finnas med som nya beslutsfattare!?

Hur många av oss tror att de få politiska ledare som ändå har tagit den svåra tuffa offentliga samtalet under dessa år nu kommer ges ledande funktioner och roller inom migrations- och integrationspolitiken när dessa nya maktkonstellationer utformas!? Självklart inte. De är för obekväma och de har visat på en närmast obehagligt civilkurage och vilja att störa den politiska hegamonin då de helt enkelt velat förbättra migrations- och integrationspolitiken. Dessa politiska ledare har valt att sticka ut därför att de har sett och förstått utmaningarna och de har insett att de har ett av väljarna, medborgarna, invånarna och skattebetalarna politiskt delegerat ansvar att möta och hantera dessa utmaningar.

Politiken vaknar till i den komplexa volymfrågan

Nu börjar politiken vakna till i den komplexa volymfrågan! Det är fascinerande att betrakta hur dessa politiska ledare under lång tid har valt den trygga hamn – bortom alla systemproblem, alla rovdrift, all omänsklighet – där tidigare statsminister Reinfeldt tillsammans med Miljöpartiet skapat en total hegamoni genom ett migrationspolitiskt lås. Vad händer då när låset mejslas upp?

Pekfingrarna i luften – opportunisterna och posörerna ett kliv framåt

Jo de som borde agerat politiska ledare redan för ett eller två år sedan har nu sina pekfinger i luften och noterar att det nu börjar bli politiskt riskfritt att sticka ut huvudet och ta politiska initiativ. Visst har det funnits undantag i politiken och bland media men till syvende och sidst har politiken vilat på hanen och smiskat uppstickarna på fingrarna med hela registret av tillmälen och epitet. Vår historia är full av paralleller och liknande beteenden. För sjuttio år sedan kallade vi det för roddare. Det var de som snabbt rodde till andra sidan sjön när nazismens undergång kunde skönjas. Nerman, Tingsten och Segerstedt är individer som för alltid kommer finnas inskrivna i vår historia för att de stod upp för det som de ansåg – och som de flesta av oss anser -var rätt. Detta i en tid när de aktivt motarbetades, hånades, uteslöts etc. Nej, roddare gillar vi inte. Inte igår och inte idag.

Välkomna men tilliten är rubbad

Ni är välkomna! Men lämna poserandet hemma. Vår tillit är nämligen rubbad. Vi hade höga förväntningar på er integritet och er förmåga. Ni valde att huka. Nu är det upp till er att bidra till det viktigaste kittet i ett samhälle, tilliten. Tilliten mellan människor och tilliten till vårt gemensamma. Seså, visa att ni har förmågan och viljan. Vi ska inte behöva utföra ert uppdrag en gång till.

Läs mer

Om volymens betydelse – Widar Andersson

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/morgan-johansson-dags-att-saetta-fart-13579

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Godmorgon till politiken! Kul att ni vill vara med. Vill ni även lösa uppgiften?

  1. Glöm inte alla vänster och miljöpartistiska journalister. Deras ansvar är större än politikernas när det gäller fastställandet och upprätthållandet av åsiktskorridoren!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s