Monthly Archives: February 2015

Reser genom ett Sverige som på många vis ger en känsla av avveckling! Nostalgi?

Reser genom ett Sverige som på många vis ger en känsla av avveckling… Jag som älskar skogen, fjällen, ödemarken, de små byarna, brukssamhällena, bondgårdarna, torpen, ja ni vet det där som många av oss växte upp i innan storstaden tog … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Management | 1 Comment

Kurdernas sak är även Europas – De är även en symbol för regionens stora akilleshäl, nationsbildningarna!

I dag redogör den svenska konfliktforskaren Marco Nilsson och terrorismforskaren Hans Brun för kurdernas pressade situation i striderna mot ISIS. Det handlar om en 100 mil lång front där det hitillsvarande stödet inte räcker till. Kurderna försvarar såväl sitt land som … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment

Rasism och fascism kommer för långt tid finnas med i vår bild av Sverige

Rättsstatens kännetecken! Den uthålliga processen att år efter år söka efter och samla bevis för att – ibland efter ett helt liv – åtala den som begått krigsförbrytelser, folkmord och brott mot mänskligheten. På en film som en av deltagarna … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy, Management, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | Leave a comment

Vad visste politiken? Om den dubbla rasismen!

Vi som under lång tid har försökt förebygga och motverka extremism och terrorism har haft en enda lång uppförsbacke, men det är naturligtvis ingenting jämfört med de offer som få hittills har lyssnat till. Få i politiken har lyssnat och … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism | 3 Comments

Nationell samordning bortom poserande, charader och skådespel

Har tröttnat totalt på bristen på seriositet när det gäller att förebygga och motverka våldsbejakande extremism och terrorism. Bortom de som i dag gör enastående insatser för att delvis förebygga men framförallt motverka terrorism och brottslighet kopplad till våldsbejakande extremism, … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy, Management, Preventing and Countering Terrorism, Preventing and Countering Violent Extremism, Social Unrest/Disorder | 1 Comment

10 rasistiska påståenden som förr kallades för beredningsunderlag för systemreformer

10 rasistiska och främlingsfientliga påståenden och frågor: 1. Mellan 2014 och 2018, den innevarande mandatperioden, räknar Migrationsverket med mellan 400 000 och 500 000 nya asylsökande varav sju av tio kommer att beviljas nya uppehållstillstånd. 2. Med den anhöriginvandring som … Continue reading

Posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence | 6 Comments

Vem ska möta wahabismens uttolkning av islam!?

Det har tagit många årtionden för wahabismen att ta yta och bli en oehört stark kraft och uttolkare av islam. Förklaringarna är bl.a. de unikt starka ekonomiska resurserna, det väl utvecklade uthålliga adaptiva nätverket samt den starka målmedvetenhet som en … Continue reading

Posted in Defence- and Securitypolicy | Leave a comment