Infrastruktur – fem punkter – för att förebygga och motverka resande stridande

Skriver i dagens samhälle om en infrastruktur – fem punkter – för att förebygga och motverka resande stridande. Uthållighet, adaptivitet och precision är nycklar!

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/fem-punkter-som-goer-samhaellet-robust-mot-terror-13270

Inlägget är förstås enbart en sammanfattning. Infrastrukturen omfattar en rad åtgärder.

Vi behöver en robust – uthållig, adaptiv och precis – infrastruktur mot resande stridande.

Terrorn i Paris synliggör vad som kan ske när högt motiverade, väl utbildade och tränade terrorister väljer att slå mot våra värderingar med syfte att rubba vår tillit till varandra.

Varje stat har ett ansvar att förebygga och motverka otillåten användning eller hot om användning av våld som utförs av resande stridande riktat mot individer. Ett våld som syftar till att tvinga eller skrämma en regering eller ett samhälle i syfte att uppnå religiösa och politiska ideologiska mål.

Kanske kan vi inte stoppa konflikterna i Syrien och Irak eller i Ukraina, men vi kan stoppa det starka flödet av individer och materiel från Sverige.

Hittills har 130 konstaterade, men möjligen så många som 300, resande stridande rest från Sverige till Syrien, Irak och cirka 10 till Ukraina. Cirka 80 har återvänt och hittills har ett 30-tal rapporterats döda.

Sett i det större perspektivet har 20 000 från stora delar av världen anslutit sig till jihadistgruppen Islamiska staten och andra extremistgrupper i Syrien, uppger amerikanska underrättelsekällor. Dessa frivilliga resande stridande kommer från mer än 90 länder, varav minst 3 400 från västländer, enligt de senaste uppskattningarna från USA:s nationella terrorbekämpningscenter, NCTC.

Vi vet att resande stridande kan återvända med en låg tröskel mot våld. Det finns också tydliga tecken på psykisk ohälsa hos flera av dem som har återvänt. Statistik visar också en potentiell högre risk för allvarlig skada om en terroristattack utförs av resande stridande. Flera studier visar att existensen av autonoma våldsamma jihadist celler, potentiella ensamstående aktörer och train the trainer fenomen kan bli en dödlig cocktail när de inspireras av och tränas av välutbildade och erfarna resande stridande.

I dagens starkt polariserade politiska debatt och offentliga samtal i Sverige finns det en klar risk för trigger-effekter på högerextremism, vänsterextremism och jihadism. De göder och triggar alla varandra.

En riskbedömning skulle indikera att resande stridande ökar risken för terrorattacker i Sverige att bli mer sannolika och med en måttlig till stor effekt. Vi behöver även beakta kopplingen till och nexuset mellan ekonomiskt motiverad kriminalitet och terrorism. Vi kommer att se en ökning av brottslig verksamhet relaterad till och genomförd i Sverige. En brottslighet som syftar till dels att finansiera terror dels att uppnå ekonomiska vinster av mer traditionell art. Det innebär att logistik och ekonomiskt stöd från Sverige i detta scenario kommer att öka över tid.

Det finns ingen enhetlig identitet eller karaktär bland dem som blir rekryterade till striderna. Men ofta finns det en historia av sociala problem, arbetslöshet, avhoppad skolgång etc. Denna bakgrund kombineras med återberättade och/eller självupplevda tillkortakommanden och orättvisor. I många avseende saknas idéer om ett positivt livsprojekt. Vi vet också att sociala medier spelar en stor roll. Dit hör den anonyma kommunikationen på den djupa webben. Vi kan också konstatera att rekryterare riktar in sig på det lokala samhället genom propaganda, entrism i föreningslivet, insamlingsverksamheter, social oro, mobiliserings- och hatpredikningar etc. De gynnas av och medverkar till en starkt polariserad politisk debatt med växande extrema politiska alternativ. I kopplingen mellan Paris, Syrien och Irak återfinns t.ex. en politisk diskurs i linje med AQ och IS strategi att skapa och facilitera redan återberättade och/eller upplevda konflikter mellan ett tänkt enhetligt förtryckande Väst och ett enhetligt och förtryckt Mellan-Östern.

Utmaningen är att förebygga och motverka resande stridande genom att angripa ett stort antal av dessa sammanhängande faktorer. Detta så att ingen person som bor här ska bli en resande stridande där i främmande land. Därmed bidrar vi till den globala kampen mot terrorismen, vi gör Sverige säkrare och vi säkrar att alla individer kan åtnjuta sina mänskliga rättigheter.

Vi behöver agera såväl proaktivt som re-aktivt:

• Förutse och upptäcka dem som riskerar att bli resande stridande.

• Upptäcka och förebygga att individer blir resande stridande och att de inspirerar andra.

• Respondera på de som kommer tillbaka så att de kan återintegreras i samhället.

• Granska och utreda varje resande stridande

• Återhämta samhället från en terrorattack.

Dessa fem punkter innefattar ett stort antal uthålliga, adaptiva och precisa åtgärder som tillsammans bildar en robust infrastruktur mot våldsam extremism och terrorism. Dit hör t.ex. att:

– Omdirigera bildsättningen genom att stödja det civila samhälle som arbetar med att möta extremernas berättelse.

– Utveckla ett nationellt kunskaps- och rådgivningscenter för att förebygga och motverka våldsam extremism.

– Främja ett starkt samarbete mellan sociala insatsgrupper, hälso- och sjukvård, lokala polisen i nära kontakt med familjer och lokala samhällsledare.

– De-briefa och om möjligt de-engagera resande stridande. Denna aktivitet innebär en tydlig signal om att denne är identifierad och uppmärksammad.

-Låta de de-engagerade resande stridande berätta i sociala medier och i den lokala miljön om de negativa upplevelserna.

– Stödja de organisationer inom det civila samhället som är beredda att bestrida den lokala ytan och ta samtalen på sociala medier.

– Utreda och åtala dem som ordnar utbildning av resande stridande. När lagen reformerats behöver vi utreda och åtala även dem som deltar i utbildning och strid.

– Utreda och åtala de som misstänks för brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelser.

– Åtala och ge publicitet åt offentliga förundersökningar.

– Adressera och störa finansiering och logistik.

– Stödja de stridande att utveckla nya livsprojekt. En eller flera exit för bättre mening i livet.

Framgång för dessa åtgärder bygger på den politiska viljan:

– att ta det offentliga samtalet,

– att finansiera verksamheter som stödjer lokalsamhället, samt

– att uppfylla en helhetsstrategi – en hela samhället strategi – inklusive rättsliga reformer.

En nationell samordnare med rätt inriktning och innehåll med uppgifter som beskrivits ovan samt reella befogenheter och resurser kan spela en vital roll för möjligheten att genomföra denna infrastruktur och nå verkan i målet.

Ett misslyckande att genomföra dessa åtgärder ökar risken för terrorattacker i Sverige till att bli sannolika och med en måttlig till stor påverkan på vårt samhälle.

Det handlar om samverkan mellan kommunernas plan- och bostadsförvaltningar, utbildnings-, arbetsmarknads-, social-, näringslivsförvaltningar, det civila samhället, företag, statliga myndigheter m.fl. Det handlar dels om att använda befintliga resurser dels om att tillföra resurser. Det kan ge effekt.

Det handlar om att möta extrema ideologier men det handlar också om att reformera den socioekonomiska vardagen.

Ytterst handlar det om att individer skall återfå tron på att kunna utforma sin egen framtid. Tron på att det går att utforma sin livsuppgift. Varje åtgärd måste därför vara uthållig över tiden, adaptiv och precist riktad till enskilda individer.

Läs mer

En handlingsplan mot resande stridande

https://brixski.wordpress.com/2015/01/11/forslag-till-handlingsplan-mot-resande-stridande/

Tentativ Swedish strategy on Foreign Fighters and Combatant Trained in Foreign Countries

https://brixski.wordpress.com/2014/08/12/proposal-for-and-some-thoughts-on-a-tentative-swedish-strategy-on-foreign-fighters-and-combatant-trained-in-foreign-countries/

Korken har gått ur flaskan med resande stridande

https://brixski.wordpress.com/2015/01/22/korken-har-gatt-ur-flaskan-med-resande-stridande-hall-i-korken/

Gulla inte med Jihadisterna – Soleyman Ghasemiani

http://m.gp.se/nyheter/debatt/1.2619478-gulla-inte-med-jihadisterna?utm_source=m.facebook.com&utm_medium=referral&utm_campaign=redirect

What ISIS really wants – The Atlantic

http://www.theatlantic.com/features/archive/2015/02/what-isis-really-wants/384980/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Defence- and Securitypolicy. Bokmärk permalänken.

En kommentar till Infrastruktur – fem punkter – för att förebygga och motverka resande stridande

  1. anders skriver:

    Det verkar ju i Frankrikes fall vara klart att man vetat om terroristerna i flera år, låtit dessa resa till och från krigszoner utan några åtgärder. Stäm i bäcken istället för att öka insatskapacitet. Det är dags att visa en realistisk plan för hur man hanterar detta.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s