Är resande stridande en fråga om socioekonomiskt utanförskap?

Grundläggande i frågan om resande stridande är förstås att granska handlingen. Individens gärning. Krigsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten är exempel på gärningar. Detsamma gäller att träna resande stridande. Sannolikt blir det snart även kriminellt att delta i strid och utbildning/träning. Utredning pågår!

Men bortom denna rättsliga process så har det offentliga samtalet under senaste veckan fokuserat på huruvida de resande stridande bör ges jobb, bostad och utbildning innan eller efter deltagande som resande stridande.

Samtalet blir dock ofta endimensionell därför att det finns en uppfattning att utanförskap alltid är socioekonomiskt och bäst hanteras genom insatser som är tänkta att bryta just ett socioekonomiskt utanförskap.

Utanförskap är dock inte enbart socioekonomiskt när vi har att göra med de individer som blir våldsbejakande extremister och terrorister. Allt löses inte enbart genom jobb, utbildning och bostad. De är viktiga och kan ibland vara avgörande faktorer.

Men låt oss inte glömma den ideologiska och/eller religiösa drivkraften. Tron – ideologisk och/eller religiös som finns där djupt inom människan. En drivkraft som ömsom kan bli till glädje ömsom omvandlas till brutala vidriga handlingar.

För varför skulle just någon som blir resande stridande till Syrien eller Ukraina inte göra ideologiskt eller/och religiöst medvetna val!? Vi underskattar alltför ofta trons betydelse. Vi underskattar människors förmåga att göra val utifrån trons övertygelse.

Vi måste klara av att förstå drivkrafter utifrån flera sammanhängande och samverkande faktorer och bakgrunder. Vi behöver uthålliga, adaptiva och precisa insatser på individnivå. Det är komplext men inte nödvändigtvis komplicerat. Jag återkommer i ämnet under veckan.

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Defence- and Securitypolicy. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s