Du är inte min talman… Jo! Talmannen är institutionen och inte personen

Tjena Herr Talman! Äh njae. Inte för min del i alla fall. Uttrycket Herr Talman riktar sig till institutionen Talmannen i Riksdagen och inte till personen. Institutionen Riksdagen som är vårt högsta folkvalda organ.

Jan Lindholm (mp) sade herr talman på nordsamiska, riihkabeaivvi sardnideaddji och satte därmed en intressant poäng, nämligen den nationella minoriteten – samernas – rätt att få använda sitt eget språk vid myndighetskontakt i vissa förvaltningsområden. Nästan en likadan poäng satte Karin Rågsjö (v) genom sitt Shalom Herr Talman.

“Du är inte min talman” är för mycket aktivism i plenarsalen för min del. Demokratin bygger på självdisciplin, ordning i beslutsregler och respekt för dessa. Varför? Jo, därför att alternativet är den starkes rätt.

Sen kan jag undra varför vi ska kalla Talmannen för mannen år 2014!? Men men…

Advertisements

About Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
This entry was posted in Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s