Hur länge accepterar väljaren att (s) och (m) styrs av (mp) och (sd)?

Varje parti ansvarar självklart för sina linjeval, även i ett land där det är minoriteterna – framförallt mp och sd – som i realiteten i parlamentet sätter agendan för de övriga partierna. I realiteten ja, eftersom de indirekt eller direkt tvingas att löpande förhålla sig till dessa två partier i vitala sakpolitiska frågor.

Det gäller t.ex. Migrationspolitikens polarisering som gör det omöjligt att finna hållbara såväl humana som ändamålsenliga system för migrationen. Ett av de mest stigmatiserande ord som kan användas i den politiska debatten är just nu volymer. Men som en rad forskare och/eller debattörer som Assar Lindbäck, Tino Sanadaji, Johan Westerholm, Thomas Gür, Per Gudmundson, Widar Andersson, Sanna Rayman, Anna Dahlberg m.fl. visar på så är det direkt oansvarigt och naivt att undvika att tala om, att analysera, att pröva, att utreda och att dra slutsatser om migrationsvolymer och hur dessa påverkar tillgången på tjänster i våra redan trånga sektorer i vårt välfärdssystem.

Endast genom att analysera svagheter, styrkor, hot och möjligheter kan vi utforma en hållbar migrationspolitik som i sin tur är gynnsam för det som kommer sen, nämligen integrationen i det stora samhället. Samhället bortom usla förläggningar, vinsthetsande mottagningsentreprenörer, fallerande skolor och hälsa- och sjukvård i mottagningskommunerna etc.

Det stora samhälle som behöver förhålla sig till det faktum att en invånare har cirka 25 år på sig i förvärvsverksamhet för att bidra till pensionssystemet och sig själv för att undvika försörjningsstöd den dagen vederbörande går i pension.

Migrationen är helt nödvändig för vårt samhälle. Den finns inte enbart där av goda angelägna individuella humana skäl den finns där också av vitala kollektiva kommunitära nyttoskäl. Vi behöver den för att utvecklas och stärkas som samhälle. Även friktionen som den ger upphov till är i flera – inte alla – avseenden nyttig. Den gör oss i förlängningen starkare och smartare. Den slipar våra system och den ger oss nya värdefulla perspektiv. Men den kan inte lämnas åt ett godtycke eller politisk beröringsångest. Migration och integrationen förtjänar betydligt bättre än så. Människorna – flyktingarna, väljarna, invånarna, skattebetalarna – förtjänar bättre än så.

Detsamma gäller förstås den andra av många frågor där dessa två partier bestämmer färdriktning genom att de övriga partierna indirekt eller direkt förhåller sig till dom. Det gäller den fråga där mp tronar i egen majestät och där en mycket liten minoritet av väljarna får ett enormt genomslag, nämligen frågan om västerleden. Att denna just nu kostar fyra miljoner kronor per dag för att den inte byggs är förstås ett kvalificerat politiskt fullständigt vansinne. Ett rejält haveri för ett politiskt system. Ett haveri som påverkar människors tilltro till samhället, den offentliga sektorn och politiken. Politikens förmåga är alltid beroende av väljarens tilltro. Ett samhälle utan tilltro är inte längre ett samhälle. Det är alltså inte en motorväg som står på spel. Det är något mycket större än så.

Särskilt med beaktande av att leden självklart kommer att byggas. Varför? Bortom sakskäl som självklart talar både för och emot så finns det en kraftig majoritet i Riksdagen för ett bygge. Varför? Jo därför att västerleden är – liksom Bromma flygplats – inte enbart ett ämne för Stockholm, utan ett riksintresse. Kan riksintresset styra stora energiflöden från t.ex. vattenkraften, malmen och skogen i Norrland till Stockholm så ska självklart även Stockholm bidra till riksintresset.

Detsamma gäller förstås mottagandet av våra medmänniskor i nöd. Stockholm är skamfyllt underrepresenterat i mottagandet. När andra kommuner – oftast de med minst resurser och trångast välfärdssektorer – har öppnat sina hjärtan på riktigt så har politiker, media och väljare i Stockholm, Danderyd, Lidingö m.fl. öppnat sina retoriska hjärtan. Det duger inte. Lär av Södertälje, Ludvika, Växsjö m.fl. vårt land är fullt av goda exempel och alltmer utmattade exempel.

Frågan är hur länge framförallt de två stora partierna (m) och (s) kommer att överleva denna parlamentariska situation? Dvs när börjar väljarna i än större strömmar leta sig till mp och sd som i realiteten sitter på makten!?

Vilka blir konsekvenserna över tiden?

Läs mer

SD:s motståndare gör inteEdit fel. De gör helt fel. Lena Melin

http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/lenamellin/article20658129.ab
Multikulturismen är en lögn – dr Tino Sanandaji

Skillnad söka skydd och att söka nytt hemland – Sara Skyttedal

http://www.expressen.se/debatt/skillnad-soka-skydd-och-soka-nytt-hemland/

Bara forskningen kan bota – dr Tino Sanandaji

http://www.realtid.se/ArticlePages/201412/16/20141216142652_Realtid676/20141216142652_Realtid676.dbp.asp

Reformera för att bevara – Stefan Olsson

http://stefanolsson.nu/2014/12/19/flyktingpolitiken-reformera-for-att-bevara/

Hela asylprocessen måste upp på bordet – Anne-Marie Lindgren (s)

http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&ideologi=249

Väljarna vill veta vad politiken kostar – Ann-Marie Pålsson

http://www.sydsvenskan.se/opinion/gastskribenten/valjarna-vill-veta-vad-politiken-kostar/

Populister frodas utan verklig konkurrens – Andreas Johansson Heinö

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/populister-frodas-utan-verklig-konkurrens-12727

Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet – Göran Hägglund

http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-minska-kostnaden-for-flyktingmottagandet/

S och SD kraftigt upp

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20033343.ab

Överge mps asylpolitik

http://www.barometern.se/ledare/overge-mps-asylpolitik/

Samarbeta – Göran Persson

http://www.svt.se/nyheter/sverige/persson-s-bor-samarbeta-med-m

Vad var det som hände? – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/12/vad-var-det-som-hande/

Analys av den gröna politiken – Stellan

http://underslitenfana.wordpress.com/2012/06/05/analys-den-grona-politiken-bakgrund-utveckling-och-politiska-natur/

Det är inte värderingarna som har förändrats – Susanna Birgersson

http://mobil.dn.se/ledare/signerat/susanna-birgersson-det-ar-inte-varderingarna-som-har-forandrats/

Om vargarna! – Josefsson

http://josefsson.net/blogg-arkiv/115-norberg-klein.html

Bo Franks dagbok

http://bofranksdagbok.blogspot.se/2014/12/moderaterna-och-flyktingpolitiken.html?m=1

Lås inte fast migrationsdebatten! PJ Anders Linder

http://axess.se/blog/2014/12/12/las-inte-fast-migrationsdebatten#.VIrjxNK9Kc2

Opinionsrekord för SD – Dagens Samhälle Mats Edman

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/opinionsrekord-foer-sd-i-nya-maetningar-12626

Valhänt! – Mikael Odenberg

http://www.fokus.se/2014/12/valhant-fran-hoger-till-vanster/

Demography for dummies – Tino Sanandaji

http://www.tino.us/2014/12/demography-for-dummies/

Moderaterna splittrade i invandringsfrågan

http://www.svt.se/nyheter/sverige/svt-undersokning-moderaterna-splittrat-i-invandringsfragan

Ett liberalt argument mot fri invandring – Tino Sanandaji

http://www.tino.us/2013/01/ett-liberalt/

Tänk om Stockholm tog emot 112 200 asylsökande – Peter Santesson

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-stockholm-tog-emot-112-200-asylsoekande-11802

Har Socialdemokratin en framtid i sin nuvarande utformning och inriktning?

http://blog.svd.se/larssonlaser/2014/12/09/har-socialdemokratin-en-framtid/

En märklig mans sista vilja – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/12/en-marklig-mans-sista-vilja/

Fiender måste försonas

http://www.dn.se/ledare/fiender-maste-forsonas/

Obegåvat att skrämma väljarna med fascism – Lars Erik Hallden

http://landsbygdidag.se/706/

Moderaterna borde gå över till sin egen invandringspolitik

http://www.axess.se/blog/2014/12/3/moderaterna-borde-ga-over-till-sin-egen-invandringspolitik#.VIM0tBhm8QA.facebook

Skrota blockpolitiken. Sigtuna är exemplet! – Lars Bryntesson

http://mobil.dn.se/val/nyval-2015/kommunernas-laxa-till-partierna-skrota-blockpolitiken/

Ta invandringsdebatten – prof Åsa Bengtsson

http://svenska.yle.fi/artikel/2014/12/04/blockpartierna-maste-ta-invandringsdebatten

Så kan vi göra upp med SD om migrationspolitiken – Staffan Danielsson (c) m.fl.

http://mobil.dn.se/debatt/sa-kan-vi-gora-upp-med-sd-om-migrationspolitiken/

Väljarna vill helst se en s-styrd regering framför en med s och mp – Expressen

http://www.expressen.se/nyheter/nastan-ingen-vill-se-en-ny-rodgron-regering/

Jag tänker ta debatten om integrationsutmaningarna – Hanna

http://www.svt.se/opinion/jag-tanker-ta-debatten-om-integrationsutmaningarna

Ett politiskt inbördeskrig – Tommy Dahlman

http://blogg.varldenidag.se/dahlman/2014/12/05/ett-politiskt-inbordeskrig-pagar-som-kan-komma-att-ga-annu-langre/
Historien förskräcker – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/12/historien-forskracker/

Ny budgetvända – Ylva Johansson

http://www.svt.se/nyheter/sverige/johansson-tror-pa-ny-budgetvanda

Invandring löser inte glesbygdens problem – Dr Tino Sanandaji

http://www.realtid.se/ArticlePages/201411/25/20141125100826_Realtid953/20141125100826_Realtid953.dbp.asp

Öppnar (s) för systemkritik nu?

http://ledarsidorna.se/2014/11/oppnar-s-for-systemkritik-nu/

Nej det är inte oerhört glädjande att s tillsatt en valanalysgrupp

http://blog.svd.se/ihogermarginalen/2014/11/23/nja-det-ar-inte-oerhort-gladjande-att-s-tillsatt-en-valanalysgrupp/

Väljarföraktet gynnade (sd)

http://www.skanskan.se/article/20141122/OPINION/141129805/1061/-/valjarforaktet-gynnade-sd

Vi måste upp med verkligheten på bordet

http://mobil.unt.se/start/vi-maste-upp-med-verkligheten-pa-bordet-3477682.aspx

Moderater som gick över till (sd)

http://stefanolsson.nu/2014/11/21/moderater-som-gick-over-till-sverigdemokraterna/

Löfven pressad av SD

http://www.expressen.se/nyheter/lofven-pressad-av-sd–vadjar-till-c-och-fp/

Mp tokigare än sitt rykte

http://www.expressen.se/ledare/ann-charlotte-marteus/mp–tokigare-an-sitt-rykte/

Förvärvsfrekvens – bakgrund icke EU-medborgare

Klicka för att komma åt 3-30072014-AP-EN.PDF

Svensk migrationspolitik bygger på mps fantasier

http://www.dagenssamhalle.se/debatt/svensk-migrationspolitik-bygger-pa-mps-fantasier-11141

mps nolltillväxt kostar människoliv

http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/mps-nolltillvaxt-kostar-manniskoliv_4118091.svd

Sådan är fascismen – Dick Harrisson

http://magasinetneo.se/artiklar/sadan-ar-fascismen/

Bitterhetens tid är över – Peter Högberg

http://www.hogbergstankar.se/2014/12/06/bitterhetens-tid-rader/

Låt inte sd diktera – Anna Dahlberg

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/lat-inte-sd-diktera-den-politiska-debatten/

Tänk om Jimmie Åkesson blir statsminister 2018 – Mats Edman

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-jimmie-akesson-blir-statsminister-2018-11913

Partiets isolering bryts i allt fler kommuner – Niklas Orrenius

http://mobil.dn.se/val/nyval-2015/niklas-orrenius-partiets-isolering-bryts-i-allt-fler-kommuner/

Sluta vara kränkta – Peter Wolodarski

http://mobil.dn.se/ledare/signerat/peter-wolodarski-sluta-vara-krankta-bittra-och-arga/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Democracy and Human Rights. Bokmärk permalänken.

5 kommentarer till Hur länge accepterar väljaren att (s) och (m) styrs av (mp) och (sd)?

 1. Bibbi skriver:

  ”Migrationen är helt nödvändig för vårt samhälle… Vi behöver den för att utvecklas och stärkas som samhälle.”

  Där har du fel! Invandring av ofta lågt utbildade och kulturellt avvikande grupper kostar alltid pengar och i synnerhet i generella välfärdsstater som Sverige. Det är arbetande svenskar (som grupp) som ska betala flyktingarnas (som grupp) uppehälle, samhällsservice och pensioner. Erkänn det så kan vi i alla fall ha en ärlig debatt.

  Till dessa betydande faktiska ekonomiska kostnader kan vi även lägga till betydande sociala kostnader (brottslighet, segregation, minskat förtroende, etc).

  Vårt flyktingmottagande och tillhörande anhöriginvandring ska ses som välgörenhet och nyttan ställas mot (och kostnaden tas ifrån) biståndspolitiken.

  • brixski skriver:

   Det ena resonemanget utesluter inte det andra. Vi behöver migration av flera skäl. Den kostar. Den kostar mycket i många olika dimensioner. De forskare och debattörer jag hänvisar till visar just på detta förhållande. Om vi nu behöver migration så behöver vi analysera hur den skall se ut framgent. Vilken omfattning och vilka system som därför behöver stärkas ordentligt för att göra migrationen såväl human som effektiv, nyttig för samtliga involverade. Detsamma gäller förstås nästa steg, integrationen i vårt samhälle. Som sagt dagens polarisering i två ytterligheter förtar möjligheten att använda migrationens fördelar. Tvärtemot vad partierna sannolikt önskar.

 2. Pingback: Dialog, extraval eller nya regeringschefer vartannat år!? | Brix Ski Blog

 3. An interesting dialogue is value comment. I believe that you should write extra on this topic, it
  won’t be a taboo topic however usually individuals are not sufficient to talk on such topics.

  To the next. Cheers

 4. Pingback: Decemberöverenskommelsen förutsätter indirekt att det migrationspolitiska låset öppnas innan 2018 | Brix Ski Blog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s