Migrations- och integrationspolitiken behöver raketforskning

Ja inte är de senaste femton årens migrations- och integrationpolitik uttryck för någon raketforskning precis. Men kanske börjar behovet tränga på!? Läser alltfler tunga debattörer som nu tar bort bladet för munnen och likt det nyktert seende barnet skärskådar kejsarens nya kläder.

Hittills har allt fokus legat på den hand som visats upp, dvs ett politiskt parti, Sverigedemokraterna (SD). Nu i eftervalsdebatten snurrar alla möjliga teorier om SD:s valframgångar. Missnöje i största allmänhet med maktens politik är säkert en bra förklaring. Men det sitter långt inne att resonera kring den sannolikt enskilt viktigaste anledningen. Den som forskare som dr Oscarsson, Loxbo m.fl. upprepar utan att någon av de etablerade politiska partierna lyssnar nämnvärt.

Varför skulle just SD:s väljare välja SD av andra skäl än att de faktiskt sympatiserar med SD ideologiskt och/eller sakpolitiskt, sannolikt framförallt i migrations- och integrationsfrågan? Varför skulle just SD:s väljare sakna samma förmåga till sakpolitiska preferenser som väljare av Feministiskt initiativ, Vänsterpartiet eller Miljöpartiet omsätter i sin valhandling?

De inom politiken som vill knäcka den nöten i akt och mening påverka väljarströmmar och väljares preferenser må göra som inom alla andra politikområden, nämligen i första hand lyssna till väljarna och rentav finna goda politiska vägar som både är humana och ändamålsenliga.

Vi kan inget sia om partipolitiska väljarpreferenser i framtiden men det är väl hyfsat uppenbart att de två linjerna att antingen behandla SD med spänd tassande tystnad eller alternativt allt högre saxofonljud inte har gett önskade resultat vad gäller väljarnas preferenser. När sedan norska Sentios (som har de mest träffsäkra opinionsstudierna vad gäller SD) för två veckor sedan ger SD 16 procent i den svenska opinionen så är det förstås hög tid att tänka igenom hur vi möter dessa väljare.

Inte SD:s väljare eller SD som parti, utan väljarna. Få av dessa väljare lär vara emot migrationen som sådan. På samma vis visar SOM-studierna att det inte heller hos en majoritet av väljarna finns täckning för den andra polariserade linjen som medvetet slarvigt påstås representeras av 87 procent av väljarna.

SOM-undersökningen har tre svarsalternativ om invandring där en hög andel väljer att inte ta ställning. Att som hittills i media enbart rapportera de 45% av allmänheten som tycker att det är ett ”bra förslag” med mer restriktiv invandringspolitik i SOM-undersökningen men inte de två övriga svarsalternativ är förstås inte korrekt. Svarsalternativen ”varken eller” och ”dåligt förslag” är inte samma sak. Ej heller är ”varken eller” och ”bra förslag” samma sak. Ändå väljer media att lägga samman dessa ”varken eller” och ”bra förslag” vilket innebär att de 29% anhängare av invandringspolitiken omvandlas till 55%. Samtidigt ger media intrycket att de 45% av allmänheten som är kritiska till invandringspolitiken är en minoritet. Även migrations- och integrationspolitiken förtjänar att en humanistisk och ändamålsenlig politik baseras på fakta.

Det är sannolikt många av alla dessa väljare oavsett blocktillhörighet eller partipreferens som är oroliga för dels hur våra system klarar av att ta emot och stödja de människor som kommer hit dels hur många medmänniskor våra system klarar av. Visst är volym ett svårt ord med ett ännu hårdare innehåll.

Det kan innebära att ställa grupper och individer emot varandra. Vi avskyr med rätta att göra just det. Den inställningen är att öppna sina hjärtan på riktigt. Samtidigt är all service, all myndighetsutövning, alla arbeten, bostäder, utbildning m.m. beroende av att vi hanterar såväl individer som grupper, såväl i innebörden av enskilda individer med specifika egenskaper och behov som grupper med vissa gemensamma behov t.ex. språk.

Politiken talar ofta om att inte ställa grupper mot varandra samtidigt som den självklart gör avvägningar mellan individers och olika gruppers bedömda behov. Att finna den rätta balansgången och avvägningen är politikens svåra och delikata utmaning.

Den humana värdegrund som innebär att inte ställa individer och grupper mot varandra måste för att bli trovärdig motsvaras i ett konkret innehåll, ytterst i en konkret leverans av service inom skola, sjukvård m.m. till alla och envar.

I dag har vi två polariserade linjer som inte leder till glädje eller nytta för någon, varken för flyktingen, medborgaren eller väljaren. Det som är vårt lands fördel är vår enorma yta som rymmer oerhört många flera människor, samtidigt är det också vår enkla nackdel. Vi är en liten population som nog klarar en hel del migration, bl.a. därför att vi har under lång tid byggt upp och förvaltat våra resurser förhållandevis väl. Vi är också en liten population som behöver migration bl.a. för att kunna fortsätta att bygga upp och förvalta våra resurser för kommande generationer. Men samma lilla population saknar samtidigt den volym av bostäder, arbeten, skolor, hälso- och sjukvård m.m. som skulle behövas för att kunna hantera den nuvarande migrations- och integrationspolitiken. En migration och integrationspolitik som möjliggör en human och ändamålsenlig integration av varje individ och medmänniska i vårt gemensamma samhälle.

Vi behöver en rimlig avvägning. Men för att veta vad som är en rimlig avvägning krävs en rejäl samhälls- och processanalys inom ett stort antal politikområden, dit hör bostäder, utbildning, näringsliv, finansieringen av pensionssystemet, kommunala försörjningsstöd, rättsväsende, hälso- och sjukvård etc. En sådan analys borde förstås ha gjorts för länge sedan.

Vi har tidigare haft analysinstrument som Maktutredningen, Assar Lindbäckskommissionen osv. Analyser som har haft direkt genomgripande betydelse för inriktningen och innehållet i vårt samhälles utveckling. Som så ofta är fallet så omvandlar sällan utmaningar sig själva till lösningar. Det krävs politiskt och vetenskapligt fotarbete. Det var så Sverige byggdes och fortfarande bör byggas. I ett möte mellan värderingar och vetenskap.

Läs mer:

Invandringen byggde inte Sverige – ek. dr. Tino Sanandaji

http://www.tino.us/2015/01/invandrare-byggde-inte-sverige/

Bara forskningen kan bota – dr Tino Sanadaji

http://www.realtid.se/ArticlePages/201412/16/20141216142652_Realtid676/20141216142652_Realtid676.dbp.asp

Reformera för att bevara – Stefan Olsson

http://stefanolsson.nu/2014/12/19/flyktingpolitiken-reformera-for-att-bevara/

Master eller slav – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/12/master-och-slav/

Hela asylprocessen måste upp på bordet – Anne-Marie Lindgren (s)

http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&ideologi=249

Följ i KD:s spår – Anna Dahlberg

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/dahlberg-fler-borde-vaga-folja-i-kds-spar/

Populister frodas utan verklig konkurrens – Andreas Johansson Heinö

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/populister-frodas-utan-verklig-konkurrens-12727

Väljarna vill veta vad politiken kostar – Ann-Marie Pålsson

http://www.sydsvenskan.se/opinion/gastskribenten/valjarna-vill-veta-vad-politiken-kostar/

Det politiska spelet om flyktingarna

http://www.sydsvenskan.se/sverige/det-politiska-spelet-om-flyktingarna/

Så kan vi minska kostnaden för flyktingmottagandet – Göran Hägglund

http://www.dn.se/debatt/sa-kan-vi-minska-kostnaden-for-flyktingmottagandet/

Tandlösa panikreaktioner – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/12/tandlosa-panikreaktioner/

S och SD kraftigt upp

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article20033343.ab

Vilka moraliska plikter har Sverige? – prof. Per Bauhn

http://mobil.svd.se/opinion/vilka-moraliska-plikter-har-sverige_svd-4188103

En snabb insamling utanför åsiktskorridoren – Per Gudmundson

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/12/18/snabb-insamling-utanfor-asiktskorridoren/

Populister frodas utan verklig konkurrens – Andreas Johansson Heinö

http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/populister-frodas-utan-verklig-konkurrens-12727

Lås inte fast migrationspolitiken! PJ Anders Linder

http://axess.se/blog/2014/12/12/las-inte-fast-migrationsdebatten#.VIrjxNK9Kc2

Demography for dummies – Tino Sanandaji

http://www.tino.us/2014/12/demography-for-dummies/

Invandringen löser inte glesbygdens

problem – Tino Sanandaji

http://realtid.se/ArticlePages/201411/25/20141125100826_Realtid953/20141125100826_Realtid953.dbp.asp

Vi pratar om vädret istället – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/11/vi-pratar-om-vadret-istallet/

Migrationsdebattens gropar, hela listan – Sanna Rayman

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/11/11/migrationsdebattens-gropar-hela-listan/

Den reducerade tanken

http://blog.svd.se/ledarbloggen/2014/11/11/den-reducerade-tanken-hos-liberala-nyhetsbyran/

Dagens Samhälle 600.000 flyktingar – Cornucopia

http://cornucopia.cornubot.se/2014/11/dagens-samhalle-600-000-flyktingar.html?m=1

Egenansvar att bli en del av det svenska samhället

http://www.sydsvenskan.se/sverige/egenansvar-att-bli-en-del-av-det-svenska-samhallet/

Migrationsverkets prognos

Klicka för att komma åt Migrationsverkets+novemberprognos+2014.pdf

Arbetsförmedlingen klarar inte ökad flyktingström

http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article19811223.ab

Nivån kan inte vara tabu – Anna Dahlberg

http://www.expressen.se/ledare/anna-dahlberg/nivan-kan-inte-vara-tabu-i-flyktingdebatten/

Reglerad invandring – Widar Andersson

http://www.folkbladet.se/opinion/reglerad-invandring-7481210.aspx

SD lär inte raderas ut – Birger Schlaug

http://schlaug.blogspot.se/2014/11/sd-lar-inte-radas-nyval.html?m=1

Tidig handläggning av vissa ärenden minskar antalet asylansökningar – Per Gudmundson

Ett mörkt decennium – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/11/ett-morkt-decennium/

http://mobil.svd.se/opinion/minska-antalet-asylansokningar_svd-4074321

Vår beredskap är inte god – Peter Högberg

http://www.hogbergstankar.se/2014/11/06/var-beredskap-ar-inte-god/

Bomben – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/11/bomben/

Intervjuer vid Migrationsverket – Ivar Arpi

Beskedet som kan få SD att fälla budgeten

http://mobil.dn.se/nyheter/politik/beskedet-som-kan-fa-sd-att-falla-budgeten/

De utländska arbetarna dör en osynlig död

http://www.svt.se/opinion/de-utlandska-arbetarna-dor-en-osynlig-dod

Stor utmaning för Sverige – Migrationsministern

http://www.svt.se/nyheter/sverige/migrationsministern-stor-utmaning-for-sverige

Tänk om Stockholm tog emot 112 200 asylsökande? – Peter Santesson

http://www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-stockholm-tog-emot-112-200-asylsoekande-11802

Sverige öppnar sitt hjärta och stänger det genast igen – Lotta Gröning

http://www.expressen.se/kronikorer/lotta-groning/sverige-oppnar-sitt-hjarta–men-stanger-det-genast-igen/

En exceptionell piruett – Johan Westerholm

http://ledarsidorna.se/2014/11/en-exceptionell-

3100 platser för ensamkommande flyktingbarn saknas

http://www.dagensarena.se/innehall/3-100-platser-for-ensamkommande-barn-saknas/

Om Brix Skis Blog

Varje linje är unik och förtjänar att åkas!
Detta inlägg publicerades i Democracy and Human Rights, Management, Participation and influence. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s